Číslo článku : 00234498 / Poslední změna : 24/07/2023Tisk

[360] Analyzujte tvar svých uší (pro technologii 360 Reality Audio)

  Pomocí analýzy tvaru svého ucha v aplikaci Headphones Connect můžete zakusit zvuk, který je realističtější a ještě víc strhující. 
  To můžete provést během nastavování technologie 360 Reality Audio. 

  Upozornění: Uši můžete analyzovat, pouze pokud používáte kompatibilní produkty Sony.

  Jak analyzovat tvar ucha

  1. Spusťte aplikaci Headphones Connect a připojte sluchátka Bluetooth.
  2. Vyberte možnost 360 Reality Audio Setup (nastavení technologie 360 Reality Audio) – Analyse ear shape (Analyzovat tvar ucha) – ANALYSE (ANALYZOVAT).

    
  3. Když se zobrazí zpráva [Analyse your ear shape] (Analyzovat tvar ucha), vyberte možnost NEXT (DALŠÍ).


    
  4. Přečtěte si zobrazenou zprávu a stiskněte tlačítko OK.
    
  5. Když se objeví zpráva [Take a photo of your left ear] (Pořiďte fotografii svého levého ucha), vyberte možnost TAKE A PHOTO (VYFOTIT).


   Upozornění: Když se zobrazí potvrzovací obrazovka pro přístup k této aplikaci, zvolte možnost [ALLOW] (POVOLIT).
  6. Když se zobrazí zpráva [On the next screen, voice guidance will be provided] (Na další obrazovce bude k dispozici hlasové navádění), zvolte možnost [OK].
  7. Pořiďte fotografii přední částí obličeje tak, aby nepřesahovala rámeček aplikace.
  8. Otočte krk doprava a pořiďte fotografii tak, aby levá strana vašeho obličeje nepřesahovala rámeček aplikace.
  9. Když se objeví zpráva [Your left ear has been successfully captured] (Levé ucho bylo úspěšně vyfoceno), vyberte možnost [NEXT] (DALŠÍ).
  10. Pořiďte fotografii přední částí obličeje tak, aby nepřesahovala rámeček aplikace.
  11. Otočte krk doleva a pořiďte fotografii tak, aby pravá strana vašeho obličeje nepřesahovala rámeček aplikace. 
  12. Když se objeví zpráva [Your right ear has been successfully captured] (Pravé ucho bylo úspěšně vyfoceno), zvolte možnost [START] (SPUSTIT).

  Když se objeví zpráva [completed] (Dokončeno), analýza byla dokončena.
  Po dokončení analýzy uší proveďte jako další krok operaci [Optimise apps] (Optimalizovat aplikace). 
  Další podrobnosti naleznete v části Jak optimalizovat aplikace (pro technologii 360 Reality Audio)