Vedoucí na poli vývoje recyklovaných plastů

Společnost Sony dokázala díky materiálu SORPLAS™ snížit využití neobnovitelných zdrojů. Jde o recyklovaný plast vyznačující se jak udržitelností, tak velmi dobrými vlastnostmi. Jedná se proto o nejvhodnější volbu pro naše nové produkty.

Až 99 % recyklovaného obsahu

V elektronice se objem recyklovaných plastů obvykle pohybuje kolem 30 %. Převratný zpomalovač hoření na bázi síry vyvinutý společností Sony umožňuje použít až 99 % plastů z recyklovaného materiálu.

Až 99 % recyklovaného obsahu

zpomalovač hoření a peletky materiálu SORPLAS™

SORPLAS™
SORPLAS™

[ 1 ] Recyklovaný obsah: 99 % [ 2 ] Zpomalovače hoření, další aditiva: 1 %

Běžný recyklovaný polykarbonát
Běžný recyklovaný polykarbonát

[ 1 ] Původní plast z ropy: 55 % [ 2 ] Recyklovaný obsah: 30 % [ 3 ] Zpomalovače hoření, další aditiva: 15 %

Snaha o omezení emisí při výrobě
Snaha o omezení emisí při výrobě

Používání materiálu SORPLAS™ v LCD televizoru BRAVIA™ KDL-40EX52H pomohlo snížit emise CO2 během výroby téměř o 80 % v porovnání s původními plasty.

[ 1 ] původní plast [ 2 ] SORPLAS™

Nový život pro staré plasty

Používáním odpadu z výroby optických disků a zbytků fólie z výroby Sony i dalších továren v kombinaci se spotřebitelským odpadem, jako jsou například plastové lahve, podporuje SORPLAS™ recyklaci v co největší míře.

Nový život pro staré plasty
Kroky k dosažení minimálního dopadu na životní prostředí a maximálního výkonu

Výhody plynoucí z omezení používání zpomalovačů hoření v materiálu SORPLAS™ nespočívají jen v možnosti použití velmi vysokého podílu recyklovaného materiálu. Klasické zpomalovače hoření často oslabí původní vlastnosti plastu; jejich omezením tedy SORPLAS™ získá výhodu vyššího počtu recyklačních cyklů bez ztráty požadovaného výkonu. Jedná se navíc o velmi kvalitní plast, který má mezi polykarbonáty se zpomalením hoření nejvyšší odolnost. Navíc si zachovává skvělý vzhled, který nevyžaduje další povrchovou úpravu před aplikací barvy nebo lesku.

[ 1 ] Drcení a výroba peletek [ 2 ] Odlévání [ 3 ] Produkty [ 4 ] Demontáž [ 5 ] Stahování z trhu

Vynikající recyklovatelnost

SORPLAS™ se vyrábí spojením recyklovaných a odpadních plastů, například z optických disků a plastových lahví, se speciálním zpomalovačem hoření vyvinutým společností Sony. Tento nový materiál lze použít při výrobě řady různých produktů Sony, neboť SORPLAS™ je pevný a odolný proti působení oleje a vytváří kvalitní povrch.
SORPLAS™ se vyrábí částečně z materiálů získaných při výrobě v továrnách Sony a jiných společností a také ze spotřebitelského odpadu. I když je SORPLAS™ částečně vyroben z recyklovaného plastu, lze jej znovu rozdrtit a vytvořit z něj peletky pro další použití v nových produktech.

Lehký, pevný a ohnivzdorný
Lehký, pevný a ohnivzdorný

Za vznikem nejrůznějších součástí televizorů BRAVIA řady A80J/X95J/X90J/X85J/X80J stojí kombinace skvělých konstrukčních vlastností a ohnivzdornosti plastu SORPLAS™. Všechny tyto součásti, ať už se jedná o zadní kryt, či komponenty uvnitř, jsou důkazem pevnosti a propracovaného designu plastu SORPLAS™. 

Pevný, odolný proti působení olejů a praktický

Příruční kamery a fotoaparáty musí být pevné a odolné proti působení oleje. Plast SORPLAS™ tyto požadavky plní už od roku 2012 a v některých fotoaparátech Sony, například v modelech HX99 nebo HX400V, se používá dodnes.

Pevný, odolný proti působení olejů a praktický
Odolný, elegantní a ideální pro váš životní styl
Odolný, elegantní a ideální pro váš životní styl

V životě potřebujeme stále více zařízení, ale zároveň od nich vyžadujeme odolnost a skvělý vzhled. SORPLAS™ není jen odolný; nabízí také výborné vlastnosti barevného podkladu, aby příslušná zařízení vypadala dobře.

Od plastového odpadu po cennou surovinu

Yasuhito Inagaki

Hlavní chemický inženýr,
firemní kancelář SORPLAS™

Od plastového odpadu po cennou surovinu

Za novým recyklovaným plastem stojí léta vývoje

Vývoj materiálu SORPLAS™ začal před více než deseti lety. V té době jsme se soustředili především na to, jak lépe využívat plastový odpad z továren Sony. Jedna ze slibných cest, které jsme zkoumali, byly průmyslové čističe odpadních vod a pryskyřice absorbující vodu pro jednorázové pleny. Během výzkumu se nám podařilo vyvinout zpomalovač hoření na bázi síry, který výrazně zvyšoval odolnost polykarbonátu proti hoření. Smícháním tohoto zpomalovače s polykarbonátem pocházejícím ze zbytků z výroby optických disků a optických fólií z některých továren ze skupiny Sony vznikl důležitý základ pro vývoj materiálu SORPLAS™. SORPLAS™ je recyklovaný plast, který spatřil světlo světa díky našemu úsilí zachovat a přeměnit odpad z výroby na cennou surovinu.

Jiná stránka technologií Sony

Jiná stránka technologií Sony

Recyklace a lepší požitek při poslechu.

Velmi uvítáme váš zájem o materiál SORPLAS™. (Odkaz na web společnosti Sony Semiconductor Solutions Corporation (v angličtině)).