Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem
FX30 – kompaktní kamera řady Cinema Line
FX30 – kompaktní kamera řady Cinema Line

ILME-FX30

NOVINKA

Přepis videa – Fotoaparát ILME-FX30

Logo Alpha

 

Popisek „Udělejte skok do světa filmařiny“

 

Popisek „Cinema Line FX30“ přes otáčivý záběr na tělo modelu FX30 s připevněnou jednotkou rukojeti XLR

 

Záběr na uživatele v lesnaté oblasti, držícího fotoaparát FX30 a kontrolujícího snímek na zadní obrazovce LCD

Popisek „Expresivní vyprávění příběhů pomocí pracovního postupu Log“ přes snímky rozdělené obrazovky dvou subjektů

Popisek „Rychlé a přesné automatické ostření“ přes snímek subjektu jdoucího směrem k fotoaparátu, přičemž obličej zůstává zaostřený; poté zpomalený záběr cyklistky, který rovněž zůstává zaostřený, když se přibližuje k fotoaparátu a mizí ze záběru

 

Popisek [R1] Bezkonkurenční mobilita“ přes záběr v lokaci na subjekt kráčející s holí, za nímž jde uživatel nesoucí fotoaparát upevněný na gimbalu

 

Popisek titulku „Hlavní vlastnosti modelu FX30“
Popisky „Filmové vyjádření“, „Různé podpůrné funkce pro snímání“ a „Intuitivní ovládání a rozšíření pro profesionály“

Ostatní vyblednou a zůstane první Popisek „Filmové vyjádření“

 

Popisek „Nový snímač APS-C Super ekvivalent 35mm formátu“ přes čelní pohled na tělo fotoaparátu, kde je přes oblast pro upevnění objektivu vidět obrazový snímač

Popisek „Snímač se zpětným osvětlením a rozlišením 20,1* megapixelu, s více než 14 kroky šířky“ přes logo snímače „Exmor R CMOS Sensor“ a rozšířený předchozí pohled, kde je přes oblast pro upevnění objektivu vidět obrazový snímač
Poznámka pod čarou “* Platí pro videa. 26 megapixelů pro fotografie.“

Popisek „Čtením plného počtu pixelů a bez technologie pixel binning plus 6K převzorkování pro 4K videa“ přes rozdělenou obrazovku, kde obrázek vlevo je zvětšeninou obrázku vpravo; popisky vlevo: „6K“ a „6K 16:9“ se štítky označujícími 5 976 pixelů x 3 356 pixelů; popisky vpravo: „4K“ a „4K 16:9“ se štítky označujícími 3 840 pixelů x 2 160 pixelů

Zvětšení stejného klipu na celou obrazovku

Popisek „Funkce S-Log3 nabízí plátno pro skutečnou individuální kreativitu“ přes obrazovku rozdělenou na 3 části zobrazující klip se stejným subjektem s různým zabarvením

Popisek „Zajištění flexibility gradace pro přesné vyjádření vize každého tvůrce“ přes snímek obrazovky počítače zobrazující uživatelské rozhraní pro gradace s oknem videa a různými nastaveními gradace

Popisek „Tři režimy snímání Log pro přesnou kontrolu snímání“ přes snímek nabídky fotoaparátu „Snímání s funkcí Log“

Popisek „Flexibilní nastavení citlivosti ISO pro souvislé fotografování v proměnlivých podmínkách osvětlení“ přes záběr obrazovky LCD fotoaparátu během snímání, zobrazující automatické změny citlivosti ISO; poté opakování předchozího záběru zobrazujícího uživatele sledujícího subjekt z tmavého do světlejšího prostředí

Popisek „Ovládání digitálních filmových nastavení Cine EI se základní citlivostí ISO“ přes záběr obrazovky LCD fotoaparátu zobrazující ztmavování obrazu spolu se změnami hodnoty EI

Popisek „Nízký šum a velká šířka“ přes záběr subjektu scházejícího po schodišti; nejprve s popiskem „Základní citlivost ISO 800“, poté s popiskem „Základní citlivost ISO 2500“ se zvýšeným jasem

Popisek „Funkce Cine EI Quick pro automatickou volbu základní citlivosti ISO podle podmínek osvětlení“ přes záběr obrazovky LCD fotoaparátu s popiskem „Základní citlivost ISO 800 (L)“ a poté s popiskem „Základní citlivost ISO 2500 (H)“ znázorňující činnost funkce Cine EI Quick

Popisek „Typické video Log se zobrazí ploše bez gradace“ přes snímek obrazovky LCD fotoaparátu, kde je zobrazeno video se šedým a vybledlým vzhledem

Popisek „Použijte svou oblíbenou funkci LUT pro monitorování“ přes snímek obrazovky LCD fotoaparátu, kde je zobrazeno vybledlé video; poté uživatel stiskne tlačítko na fotoaparátu a na obrazovce se objeví „Zobrazení LUT: Zapnuto“ a zbarvení videa se značně zlepší

Popisek „Efektivní pracovní postupy v aplikacích Catalyst Browse, Prepare a Prepare Plugin“ přes snímek obrazovky počítače, kde je zobrazeno uživatelské rozhraní softwaru

Popisek „Styl S-Cinetone přináší přirozené tóny pleti a filmový vzhled bez gradace“ přes snímek dvou subjektů, které jedí večeři a hovoří – dívají se na sebe zády k fotoaparátu, s mírným rozostřením pozadí

 

Popisek titulku „Hlavní vlastnosti modelu FX30“
Popisky „Filmové vyjádření“, „Různé podpůrné funkce pro snímání“ a „Intuitivní ovládání a rozšíření pro profesionály“

Ostatní vyblednou a zůstane druhý Popisek „Různé podpůrné funkce pro fotografování“

 

Popisek „Rychlé hybridní automatické ostření se širokým pokrytím 97 % x 93 %“ přes opakování záběru na cyklistku, která je stále zaostřená, když se blíží k fotoaparátu a odjíždí ze záběru, s překryvným obdélníkem označujícím oblast pokrytí automatického ostření 97 % ve svislém směru x 93% v horizontálním směru snímku

Popisek „Přesné automatické ostření vám umožňuje soustředit se na kreativní kompozici“ přes opakování záběru na subjekt jdoucí s holí a uživatele, který drží fotoaparát upevněný na gimbalu a sleduje subjekt zezadu

Popisek „Sledování v reálném čase pro přesné ostření pohyblivých objektů“ přes snímek obrazovky LCD fotoaparátu zobrazující opakování záběru na cyklistku, s bílým obdélníkem překrývajícím levé oko a ukazujícím činnost funkce automatického zaostření na oči v reálném čase

Popisek „Automatického zaostření na oči v reálném čase vytrvale zaostřuje“ přes opakování záběru na subjekt jdoucí směrem k fotoaparátu, přičemž tvář zůstává zaostřená; poté stejný záběr zobrazený na displeji LCD fotoaparátu s bílým obdélníkem přes oblast očí subjektu, znázorňujícím činnost funkce automatického zaostření na oči v reálném čase

Popisek „Zaostření v průběhu snímání záběru umožňuje přesunout zaostření na jiný subjekt při použití automatického ostření“ přes záběr, který byl původně zaostřený na objekt v popředí a poté přenesl zaostření na objekt na pozadí

Popisek „Stabilizace obrazu v aktivním režimu plus metadata připravená pro postprodukci “ přes snímek pohybujícího se uživatele, který snímá pohyblivý objekt na pobřeží
Poznámka pod čarou „* S kompatibilními objektivy“

 

Záběr na uživatele sedícího u stolu a měnícího objektivy

Popisek „Objektivy řady G Master™ pro dokonalé rozlišení a plynulé rozostření (bokeh)“ přes záběr mnoha objektivů G Master

Popisek „FE 85mm F1,4 GM“ vpravo nahoře
Popisek „Objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností pro krásné rozostření (bokeh)“
přes portrét subjektu proti rozostřenému pozadí

 

Popisek „Bajonet E umožňuje neomezené stylistické volby“ přes snímek mnoha objektivů s bajonetem E

 

Popisek „E PZ 10–20mm F4 G“ vpravo nahoře
Popisek „Motorový zoom umožňuje dynamické vizuální vyjádření“
přes oddalování subjektů scházejících dolů po schodišti

Popisek titulku „Hlavní vlastnosti modelu FX30“
Popisky „Filmové vyjádření“, „Různé podpůrné funkce pro snímání“ a „Intuitivní ovládání a rozšíření pro profesionály“

Ostatní vyblednou a zůstane druhý Popisek „Intuitivní ovládání a rozšíření pro profesionály“

 

Popisek „Kompaktní tělo obsahuje intuitivní ovládání a možnosti rozšíření“ přes opakování předchozího záběru na uživatele sledujícího subjekt, který v ruce nese fotoaparát upevněný na gimbalu

Popisek „Odolná, ale přesto lehká slitina hořčíku“ přes pohled zepředu zleva na tělo kamery FX30 s připevněným objektivem; poté rozložený pohled na součásti těla ze slitiny hořčíku

Popisek „Adaptivní ventilátor pro spolehlivé souvislé fotografování“ přes diagram znázorňující ventilátor a jiné struktury pro rozptyl tepla se šipkami ukazujícími směr průtoku vzduchu

Popisek „Efektivní snímání s okamžitým přístupem k běžně používaným parametrům“ přes snímek obrazovky LCD fotoaparátu zobrazující hlavní nastavení záznamu

Popisek „Intuitivní přejetí prstem přes obrazovku zobrazí nabídku funkcí“ přes snímek obrazovky LCD s grafikou znázorňující prst uživatele přejíždějící zdola nahoru po obrazovce pro vyvolání nabídky funkcí

Popisek „Komponujte snímky bez překážejících informací o snímání“ přes snímek obrazovky LCD zobrazující okno videa s informacemi o snímání zobrazenými okolo okrajů namísto překryvného zobrazení

Popisek „Zřetelné kontrolky nahrávání, viditelné z jakéhokoli úhlu“ přes záběr zezadu na model FX30; když uživatel spustí záznam, několik kontrolek nahrávání na těle se rozsvítí červeně; poté podobný záběr s pohledem zepředu, zobrazující rozsvícené kontrolky nahrávání vpředu a nahoře

 

Popisek „Při pořizování záznamu nebo přehrávání lze snadno přidat dva typy snímkových značek“ přes snímek obrazovky LCD; když subjekt vstupuje do záběru na vodní skluzavce, zobrazí se oznámení „Přidána značka záběru 1.“

Popisek „Výběr překrytí značkami poměrů, včetně svislého poskytování“ přes snímek nabídky Snímání > Zobrazení značek s vybranou položkou „Značka poměru“; poté záběr na nabídku „Značka poměru“ se zvýrazněnou hodnotou „9:16“; poté záběr na pár stojící na trávníku, s bílým obdélníkem překrývajícím pár a ukazujícím poměr stran

 

Popisek „Simultánní proxy záznam pro efektivní pracovní postupy úprav“ přes snímek nabídky „Proxy záznam“ se zvýrazněnou položkou „Zapnuto“; poté snímek nabídky „Snímání > Kvalita obrazu > Nastavení proxy“ s položkou „Proxy záznam“ nastavenou na hodnotu „Zapnuto“; poté nabídka „Nastavení proxy záznamu“ se zvýrazněnou hodnotou „9M 4:2:0 10bitový“

 

Popisek „Rozsáhlé možnosti rozšíření s 5 závitovými otvory a paticí Multi Interface (MI) Shoe“ přes záběr na tělo modelu FX30 ze 3 různých úhlů, se zvýrazněnou paticí MI Shoe, konektorem kabelu apod.

Popisek „Závitový otvor použitý pro externí monitor a patice MI Shoe použitá pro mikrofon“ přes snímek těla fotoaparátu drženého v ruce, s externím monitorem připevněným k závitovému otvoru vlevo a mikrofonem s ochranou proti větru připevněným k patici MI Shoe

Popisek „Jednotka rukojeti XLR obsahuje vstup pro XLR audio a je připevněna k modelu FX30 přes patici MI Shoe“ přes snímek jednotky rukojeti XLR připevněné na těle modelu FX30 přes patici MI Shoe a mikrofonu shotgun připevněného k jednotce rukojeti XLR Handle Unit přes audio kabel. Uživatel drží fotoaparát v ruce poměrně nízko
Poznámka pod čarou „* Jednotka rukojeti XLR Handle Unit (XLR-H1) je pouze součástí balíčku ILME-FX30“

Popisek „Stabilita gripu při snímání z nízkých úhlů“ přes snímek uživatele, který nese v ruce fotoaparát s připevněnou jednotkou rukojeti XLR a jde pozpátku po pláži a přitom snímá
Poznámka pod čarou „* Jednotka rukojeti XLR Handle Unit (XLR-H1) je pouze součástí balíčku ILME-FX30“

Popisek „16bitový výstup RAW pro externí záznamník RAW“ přes pohled zezadu na model FX30 s připevněným externím monitorem, připojeným pomocí kabelu HDMI

;Popisek „Externí monitorování přes port USB do smartphonu Xperia PRO-I pro velké zobrazení“ přes pohled zezadu na model FX30 s připevněným smartphonem Xperia PRO-I, připojeným pomocí kabelu USB, zobrazujícím zvětšený obraz monitoru

Popisek „Připojení přes rozhraní USB pro živou komunikaci jako webová kamera vysoké kvality“ přes ilustraci zobrazující model FX30 a počítač připojený pomocí kabelu USB; na obrazovce počítače je zobrazen obraz „LIVE STREAM“ (živé streamování)

Popisek „Časový kód zadaný terminálem USB lze použít v nastaveních několika fotoaparátů“ přes ilustraci více fotoaparátů s časovým kódem distribuovaným přes kabely USB
Poznámka pod čarou „* Je vyžadován volitelný kabel VMC-BNCM1“

Popisek „Wi-Fi 5 GHz* / 2,4 GHz a Bluetooth®“ přes ilustraci modelu FX30 a smartphonu komunikující přes síť Wi-Fi
Poznámka pod čarou „* Omezení v některých zemích a regionech“

Popisek „Dva sloty pro paměťové karty CFexpress a karty SD“ přes pohled zezadu na model FX30 zobrazující sloty médií s paměťovými kartami CFexpress a SD

Popisek „Užitečná metadata pro snadné úpravy“ přes snímek obrazovky počítače zobrazující uživatelské rozhraní aplikace pro úpravy; poté další záběr se zvýrazněním okna „ACQUISITION METADATA“ (metadata akvizice), kde jsou zobrazena metadata související s vybraným klipem MP4 z mnoha dostupných klipů v aplikaci pro úpravy
Poznámka pod čarou „* Je vyžadována aplikace Catalyst Browse / Prepare nebo Catalyst Prepare Plugin (Adobe Premiere Pro Plugin)“

Popisek „FE 50mm F1,2 GM“ vpravo nahoře
Popisek „Efektivní funkce kompenzace ohniskové vzdálenosti s objektivy od společnosti Sony“ přes ilustraci kompenzace ohniskové vzdálenosti: přechody zaostření z herce v popředí na herce v pozadí, přičemž je ze záběru odstraňována klapka, jen s nepatrnou změnou zorného úhlu
Poznámka pod čarou „* S kompatibilními objektivy“

Popisek „Fotografování snímků s rozlišením 26 MP“ přes fotografii uživatele pořizujícího snímky modelem FX30

Rotující záběry zblízka na tělo modelu FX30

Popisek „Udělejte skok do světa filmařiny“

Popisek „Cinema Line FX30“ přes dva pohledy na fotoaparáty FX30; vlevo: popisek „ILME-FX30B“ zobrazující tělo fotoaparátu s nasazeným objektivem; vpravo: popisek „ILME-FX30“ zobrazující tělo fotoaparátu s nasazeným objektivem a připevněnou jednotkou rukojeti XLR
Poznámka pod čarou „* Objektiv se prodává samostatně.“

 

Logo SONY