Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Představení fotoaparátu Alpha 7R V | Sony | α

Logo Alpha

Popisek „Nově vyvinutý procesor s umělou inteligencí“ přes záběr na desku s plošnými spoji osazenou integrovaným obvodem, označeným „SONY“ a „AI Processing Unit“

 

 

Popisek „Rozlišení 61 Mpx a procesor BIONZ XR“ přes pomalu oddalovaný záběr na snímač obrazu skrz bajonet pro objektiv

Popisek „Pětiosá optická stabilizace obrazu v 8 krocích“ přes záběry zblízka na tělo fotoaparátu na rozdělené obrazovce

Popisek „Video 8K/4K“ přes rozdělenou obrazovku se záběry zblízka na tělo fotoaparátu s voličem režimů

Popisek „Nový čtyřosý monitor LCD, který lze naklopit pod mnoha úhly“ přes záběry zblízka na displej LCD, který se otáčí kolem různých os

 

Popisek „Rozvinutá inteligence snímání“

Popisek „α7R V“ přes záběr na tělo fotoaparátu α7R V s nasazeným objektivem, s následným otočením do čelního pohledu

 

Popisek „Evoluce řízená procesorem s umělou inteligencí“ přes nízkokontrastní záběr na fotografování s fotografovaným objektem a fotografem

Popisek „35mm snímač CMOS typu full-frame se zpětným osvětlením a rozlišením 61,0 Mpx*“ a logo „Exmor R CMOS Sensor“ vedle záběru na snímač obrazu skrz bajonet pro objektiv

Popisek „Nejnovější obrazový procesor BIONZ XR“ vedle záběru na desku s plošnými spoji osazenou dvěma integrovanými obvody, oba s označením „BIONZ XR“ a „SONY"

Popisek „Dedikovaný procesor s umělou inteligencí“ nad záběrem na desku s plošnými spoji osazenou integrovaným obvodem označeným „SONY“ a „AI Processing Unit“

 

Popisek „Automatické ostření s rozpoznáváním v reálném čase“ nad záběrem zblízka na nohy kráčející ženy; poté záběr na ženu původně z profilu, která se otáčí směrem k fotoaparátu

 

Popisek „Pro přesné rozpoznávání využívá fotoaparát data o tvaru objektu“ nad několika záběry na kráčející a sedící ženu ve venkovním uzavřeném prostoru s překryvnou grafikou znázorňující sledování kostry objektu
Poznámka pod čarou: „Platí pouze při snímání lidí“

Popisek „Pro přesné rozpoznávání využívá fotoaparát data o tvaru objektu“ nad rozdělenou obrazovkou zobrazující displej LCD fotoaparátu se záběry stejné scény se ženou kráčející v lese; vlevo: popisek „Současný model (α7R IV)“ a záběr zobrazující automatické zaostření, které je rozptylováno listím blíže k fotoaparátu, takže žena je rozostřena; vpravo: popisek „α7R V“ a záběr zobrazující ženu s překrývajícím zeleným obdélníkem znázorňujícím správnou detekci objektu, který je zaostřen
Poznámka pod čarou: „Platí pouze při snímání lidí“

Popisek „Pro přesné rozpoznávání využívá fotoaparát data o tvaru objektu“ nad rozšířeným snímkem zaostřené ženy, který nerozptyluje pozornost rozostřeným bližším listím v popředí
Poznámka pod čarou: „Platí pouze při snímání lidí“

Popisek „Pro přesné rozpoznávání využívá fotoaparát data o tvaru objektu“ nad pohledem na ženu kráčející v lese s překrývajícím bílým obdélníkem znázorňujícím sledování objektu
Poznámka pod čarou: „Platí pouze při snímání lidí“

Popisek „Pro přesné rozpoznávání fotoaparát využívá data o tvaru objektu“ nad záběrem na ženu kráčející lesem s bílým obdélníkem překrývajícím její trup a znázorňujícím sledování objektu; poté pohled zezadu na ženu s bílým obdélníkem překrývajícím zadní stranu hlavy a klobouk a znázorňujícím sledování; poté záběr na siluetu stejné ženy z profilu s lesem a oblohou v pozadí
Poznámka pod čarou: „Platí pouze při snímání lidí“

Popisek „Pro přesné rozpoznávání fotoaparát využívá data o tvaru objektu“ nad záběrem na ženu kráčející po louce s překrývajícím bílým obdélníkem, který zpočátku obklopuje zadní stranu hlavy ženy; poté menší bílý obdélník přes oko ženy, když otočí hlavu směrem k fotoaparátu, znázorňující činnost rozpoznávání; poté snímek siluety stejné ženy z profilu s oblohou v pozadí
Poznámka pod čarou: „Platí pouze při snímání lidí“

Popisek „Pro přesné rozpoznávání fotoaparát využívá data o tvaru objektu“ nad rozdělenou obrazovkou se záběry na displeji LCD fotoaparátu zobrazujícími stejnou scénu, která zachycuje pohled zezadu na závodníka s ochrannou přilbou, který vstupuje do scény zprava a kráčí po venkovské silnici od fotoaparátu směrem k několika zaparkovaným automobilům; vlevo: popisek „Současný model (α7R IV)“ pod záběrem, na kterém je automatické ostření rozptylováno nejbližším zaparkovaným automobilem, takže objekt je rozostřen; vpravo: popisek „α7R V“ pod záběrem na objekt se zeleným obdélníkem překrývajícím zadní stranu ochranné přilby a znázorňujícím správnou detekci objektu, který je zaostřen; poté se sekvence opakuje se zvětšenými centrálními oblastmi každého záběru; poté následuje snímek zobrazující zaostřeného závodníka proti rozostřenému pozadí
Poznámka pod čarou: „Platí pouze při snímání lidí“

 

 

Popisek „Zlepšení v rozpoznávání lidského oka o 60 %*“ nad rozdělenou obrazovkou zobrazující displej LCD fotoaparátu se záběry stejné scény obsahující ženu kráčející napříč scénou zleva doprava, zatímco druhá žena kráčí uprostřed záběru v popředí zprava doleva a krátce zakrývá první ženu; na obou záběrech je jedno z očí první ženy obklopeno zeleným obdélníkem znázorňujícím funkci automatického ostření na oči v reálném čase, dokud se neobjeví druhá žena; vlevo: popisek „Současný model (α7R IV)“ a záběr zobrazující automatické ostření, které zachytí krátce se objevující oko druhé ženy v popředí, přičemž první objekt je poté až do konce záběru rozostřen; vpravo: popisek „α7R V“ a záběr zobrazující automatické ostření, které nepřechází na druhou ženu, ale zotaví se ze zakrytí a znovu zachytí oko první ženy až do konce záběru;
poté se sekvence opakuje se zvětšenými centrálními oblastmi každého záběru; poté je na snímku patrné zaostření na první ženu, zatímco druhá žena v popředí je rozostřena
Poznámka pod čarou: „V porovnání s fotoaparátem α7R IV, podle interních testů společnosti Sony“

 

Popisek „Zlepšení v rozpoznávání zvířat o 40 %*“ nad záběrem na kočky s bílým obdélníkem obklopujícím profil hlavy jedné z nich; poté, jakmile kočka otočí hlavu směrem k fotoaparátu, je bílý obdélník nahrazen menším zeleným obdélníkem nad nejbližším okem, který znázorňuje funkci rozpoznávání očí u zvířat; poté následuje snímek dvou koček, z nichž ta bližší je zaostřená a druhá se nachází v rozostřeném pozadí; poté čelní záběr zblízka na dalmatina; poté čelní záběr na bílého koně; poté přibližující se záběr zezadu na sedícího dalmatina s překrývajícím bílým obdélníkem znázorňujícím funkci rozpoznávání zvířat; poté menší bílý obdélník na hlavě; poté záběr na sedícího dalmatina z profilu s mírným rozostřením pozadí
Poznámka pod čarou: „V porovnání s fotoaparátem α7 IV, podle interních testů společnosti Sony“

 

Popisek „Zvíře“ nad záběrem zblízka na veverku s rozostřením popředí a pozadí; poté záběr na několik jelenů ve vysoké trávě se zaostřením na nejbližší zvíře a rozostřením pozadí
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

 

 

Popisek „Pták“ nad záběrem na labuť přistávající na vodě s rozostřením popředí a pozadí; poté záběr zblízka na dravého ptáka s výrazným rozostřením pozadí
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

Popisek „Automobil“ nad záběrem z výšky na dva automobily jedoucí po venkovské silnici s bílým obdélníkem překrývajícím přední část prvního automobilu; poté snímek z úrovně vozidla na dva automobily se zaostřením na první z nich a mírným rozostřením pozadí
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

Popisek „Vlak“ nad širokoúhlým záběrem na vlak tvořený jedním vozem, který jede po trati vedoucí podél řeky a je na přední straně překrytý bílým obdélníkem znázorňujícím rozpoznání; poté snímek téhož vlaku jedoucího lesem se zaostřeným vlakem uprostřed výrazného rozostření popředí pořízený teleobjektivem
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

Popisek „Letadlo“ nad záběrem na spodní část startujícího letadla pořízeným nad pozicí fotoaparátu, s bílým obdélníkem překrývajícím křídla a střední část trupu a znázorňujícím rozpoznání; poté snímek letadla zespodu vlevo vzadu, zaostřený na oblohu s mírným rozostřením mraků
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

Popisek „Hmyz“ nad detailním klipem zachycujícím vážku sedící na stonku, s bílým obdélníkem překrývajícím hlavu a tělo a znázorňujícím rozpoznání, s výrazným rozostřením pozadí; poté zaostřený snímek podobného hmyzu s výrazným rozostřením pozadí; poté podobný klip zachycující motýla s bílým obdélníkem znázorňujícím rozpoznání, následovaný snímkem, oba s výrazným rozostřením pozadí
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

 

 

 

Popisek „Až 10 sn./s* se sledováním AF/AE“ nad 10 snímky ze sekvence souvislého fotografování automobilu, přičemž jeden snímek je nakonec zvýrazněn
Poznámka pod čarou: „* Až 8 sn./s se sledováním AF/AE při fotografování se živým náhledem. Maximální rychlost souvislého fotografování bude záviset na nastavení fotoaparátu. Platí při snímání s mechanickou závěrkou.“

Popisek „Počet komprimovaných snímků RAW: až 583*“ nad snímkem automobilu zvýrazněným v předchozí sekvenci
Poznámka pod čarou: „* Je vyžadována paměťová karta Sony CEA-G160T CFexpress typu A. Režim souvislého fotografování „Hi+“. Skutečný počet snímků se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.“

Popisek „693 bodů automatického ostření s fázovou detekcí a pokrytím přibližně 79 %“ nad snímkem letadla s polem 33 x 21 = 693 malých zelených čtverečků, které znázorňují pokrytí většiny plochy snímku snímači automatického ostření

Popisek „Snímač viditelného + IR světla“ nad rozdělenou obrazovkou; vlevo: záběr zblízka na tělo fotoaparátu zachycující snímač v blízkosti bajonetu pro objektiv se zvýrazňující grafikou; vpravo: záběr na desku s plošnými spoji osazenou integrovaným obvodem, označeným „SONY“ a „AI Processing Unit“

Popisek „Vylepšené ovládání funkce AWB“ nad záběrem na vodopád s větvemi stromů v popředí

 

Popisek „Funkce, které maximalizují rozlišení“ přes záběr na fotografa připravujícího se k fotografování pomocí hledáčku

Popisek „Vestavěná pětiosá optická stabilizace obrazu pro vylepšení o 8 kroků*“ vedle grafiky znázorňující jednotku stabilizace obrazu, která stabilizuje polohu snímače obrazu navzdory otřesům okolních částí těla fotoaparátu
Poznámka pod čarou: „* Standardy asociace CIPA. Pouze otřesy na osách X a Y. FE 50mm F1.2 GM. Vypnutá redukce šumu při dlouhé expozici.“

Popisek „Korekce rozmazání na úrovni jednotlivých pixelů“ nad rozdělenou obrazovkou zobrazující snímky stejné scény se ženou a lesem v pozadí, přiblížené pro zobrazení zvětšené centrální oblasti, včetně obličeje ženy; vlevo: popisek „Současný model (α7R IV)“ a snímek s určitým rozmazáním; vpravo: popisek „α7R V“ a snímek s vyšším rozlišením

Popisek „Vylepšená stabilita kompozice díky synchronizovanému ovládání těla fotoaparátu a kompatibilních objektivů“ vedle grafiky znázorňující jednotku stabilizace obrazu v těle fotoaparátu a skupinu čoček uvnitř tubusu objektivu, která se pohybuje synchronizovaně s mechanismem stabilizace obrazu v těle, jenž udržuje polohu snímače obrazu i skupiny čoček vůči němu navzdory otřesům okolních částí těla fotoaparátu a objektivu
Poznámka pod čarou: „Některé objektivy mohou vyžadovat aktualizaci softwaru. Informace o kompatibilních objektivech najdete na webové stránce podpory společnosti Sony: https://www.sony.net/dics/7rm5-s/ “

 

Popisek „Pixel Shift Multi Shooting reaguje na měnící se podmínky“ nad několika snímky horské scény použitými ke kompozici v režimu Pixel Shift Multi Shooting; poté popisek „240 Mpx*“ nad jedním složeným snímkem; poté je snímek zvětšen, aby bylo patrné vysoké rozlišení; následně je malá část snímku dále zvětšena, aby bylo vidět vozidlo
Poznámka pod čarou: „Skládání vyžaduje nejnovější aplikace Imaging Edge Desktop™ Viewer a Edit. Skládání snímků nemusí být úspěšné, pokud pohyb fotoaparátu nebo objektu způsobí rozmazání.“

Popisek „Záznam videa v 8K 24p* (25p)“ nad záběrem na silně mechem pokrytou lesní půdu; poté záběr na les; poté záběr na žábu sedící na listu; poté záběr na včelu pohybující se po tyčinkách květu; poté záběr zblízka na otevřený bílý květ
Poznámka pod čarou: „* 24p = 23,98 sn./s. Funkce zpomaleného a zrychleného záznamu není k dispozici při záznamu videí ve formátu XAVC HS a rozlišení 8K. Možnost [APS-C/S35 Shooting/Snímání APS-C S35] je nastavená na možnost [Off] (Vypnuto). Zorný úhel je přibl. 1,2x.“

Popisek „Flexibilní výběr velikostí formátu RAW v závislosti na aplikaci“ nad pohledem na displej LCD zobrazující nabídku [RAW File Type] (Typ souboru RAW) s 5 dostupnými možnostmi: [Uncompressed] (Nekomprimovaný), [Lossless Comp (L)] (Bezztrátově komprimovaný (L)), [Lossless Comp (M)] (Bezztrátově komprimovaný (M)), [Lossless Comp (S)] (Bezztrátově komprimovaný (S)) a [Compressed] (Komprimovaný); poté nad třemi podobnými snímky hornatého pobřeží s popisky „L: 60 M“, „M: 26 M“ a „S: 15 M“

Popisek „Rychlé přepnutí* na snímání APS-C ve vysokém rozlišení“ nad rozdělenou obrazovkou; vlevo: popisek „Full-Frame“ pod záběrem na veverku s velikostmi „L: 60 M“, „M: 26 M“ a „S: 15 M“; vpravo:  zvětšená střední oblast levého záběru s popiskem „APS-C“ a velikostmi „M: 26 M“ a „S: 15 M“
Poznámka pod čarou: „* Vyžaduje přiřazení tlačítka s nastavitelnou funkcí.“

 

Popisek „Působivé filmové detaily a přítomnost“ přes snímek fotografa pořizujícího záběry v lese

Popisek „Záznam v rozlišení 4K po převzorkování z rozlišení 6,2K bez technologie pixel binning“ nad detailním portrétním záběrem na ženu v lese s výrazným rozostřením pozadí, která se nejprve dívá doleva a pak otočí hlavu směrem k fotoaparátu a za něj, aby se podívala doprava; poté portrét jiné ženy, která se blíží k fotoaparátu, zastaví se a pak se dívá nahoru a doprava, s výrazným rozostřením pozadí
Poznámka pod čarou: „Při snímání ve formátu Super 35 mm při 30p (NTSC 29,97 sn./s) / 25p (PAL) / 24p (23,98 sn./s). Snímání může podléhat určitým omezením v závislosti na nastaveních.“

Popisek „Nové automatické ostření s rozpoznáváním v reálném čase založené na umělé inteligenci, vhodné pro záznam videa“ nad portrétem ženy se zavřenýma očima a nasazeným kloboukem, zaostřené společně s popředím a s rozostřením pozadí, s bílým obdélníkem kolem hlavy znázorňujícím funkci automatického ostření s rozpoznáváním v reálném čase; poté záběr na letadlo blížící se k letišti s bílým obdélníkem obsahujícím velkou část letadla a znázorňujícím funkci automatického ostření s rozpoznáváním v reálném čase

 

Popisek „Ovladatelnost, která podporuje špičkové rozlišení“ přes záběr zblízka na tělo fotoaparátu s rukou uživatele na přepínači režimů

Popisek „Nový čtyřosý monitor LCD typu 3.2, který lze naklopit pod mnoha úhly“ nad rozdělenou obrazovkou se záběry zachycujícími otáčení displeje LCD kolem různých os a ovládání v různých úhlech

Popisky „Nový čtyřosý monitor LCD typu 3.2, který lze naklopit pod mnoha úhly“ a „Rozlišení 2,1 milionu bodů*“ vedle pohledu na tělo fotoaparátu s obrazovkou otáčející se kolem různých os

Poznámka pod čarou: „Přibl.“

Popisky „Nový čtyřosý monitor LCD typu 3.2, který lze naklopit pod mnoha úhly“ a „Nahoru 98°, dolů 40°, do strany 180°, otočení 270°*“ vedle pohledu na tělo fotoaparátu s obrazovkou otáčející se kolem různých os
Poznámka pod čarou: „Přibl.“

 

Popisek „Nový hledáček Quad XGA s rozlišením 9,44 milionu bodů*“ vedle pohledu na tělo fotoaparátu s grafikou znázorňující strukturu hledáčku
Poznámka pod čarou: „Přibl.“

Popisek „Dva sloty pro paměťové karty CFexpress Typ A a karty SD“ vedle pohledu na tělo fotoaparátu s otevřeným krytem médií a viditelnými sloty pro média, do kterých jsou poté zasunuty dvě karty každého typu

Popisek „Nová hlavní nabídka pro rychlý přístup“ nad pohledem na displej se zobrazenou hlavní nabídkou

Popisek „Volič Fotografie/Video/S&Q“ nad záběrem zblízka na zadní část fotoaparátu s voličem Fotografie/Video/S&Q

Popisek „Dotykové ovládání při fotografování a přehrávání“ nad záběrem zblízka na uživatele, který přejížděním prstem po displeji LCD prochází snímky a poté jeden roztažením prstů zvětší

Popisek „Technologie 2x2 MIMO pro rychlý přenos dat přes Wi-Fi“ vedle záběru na tělo fotoaparátu s grafikou znázorňující signál Wi-Fi vycházející z fotoaparátu
Poznámka pod čarou: „Komunikace v pásmu 5 GHz může být v některých zemích a regionech omezena.“

Popisek „Dálkově ovládané fotografování (pomocí sdíleného připojení)“ vedle záběru na tělo fotoaparátu s grafikou znázorňující počítač a kabel USB

Popisek „Efektivní přenos souborů přes FTP“ nad záběrem na tělo fotoaparátu s nasazeným velkým teleobjektivem a smartphone, který drží uživatel vedle něj, během přenosu snímků

Popisek „Odolné šasi z hořčíkové slitiny“ vedle záběru na tělo fotoaparátu bez nasazeného objektivu, který přechází v grafiku zobrazující rozložený pohled na součásti šasi z hořčíkové slitiny

Popisek „Provedení odolné proti prachu a vlhkosti“ vedle grafiky znázorňující umístění těsnění na těle fotoaparátu, která jsou navržena tak, aby odolala vnikání prachu a vlhkosti
Poznámka pod čarou: „Není garantována 100% odolnost proti prachu a vlhkosti.“

Popisek „Provedení odolné proti prachu a vlhkosti“ nad záběrem na fotoaparát používaný v deštivých podmínkách
Poznámka pod čarou: „Není garantována 100% odolnost proti prachu a vlhkosti. Maximální ochrany proti prachu a vlhkosti dosáhnete uzavřením prostoru pro baterie, slotu paměťové karty a ostatních krytů, včetně krytky patice pro příslušenství. Když se fotoaparát namočí, co nejrychleji jej otřete. Otřete veškerou vlhkost, která se hromadí pod krytkou patice pro příslušenství nebo ostatními kryty. Fotografováno objektivem FE 24–70 mm F2.8 GM II za mírného deště, pro který fotoaparát nabízí dostatečnou odolnost proti vlhkosti.“

Popisek „Efektivní rozptyl tepla pro delší souvislé nahrávání“ vedle grafiky se šipkami ukazujícími vnitřní cesty odvodu tepla

 

Nadpis „Další funkce“ nad seznamem:

„Automatické ostření za slabého osvětlení až do hodnoty –4 EV*
Neustálé ostření DMF
Stupňování zaostření
Více než 1 000 snímků formátu JPEG při souvislém fotografování**

Tvůrčí vzhledy s 10 přednastaveními a 8 parametry
10bitové snímky ve formátu HEIF pro plynulé gradace
Záznam s funkcí proti blikání
Vysokofrekvenční snímání bez blikání

Propojení se smartphonem a příslušenstvím
Standardy UVC/UAC pro vysoce kvalitní používání webových kamer

Nový systém zvyšuje efektivitu odstraňování prachu
Odolná závěrka se životností přesahující 500 000 cyklů“

Poznámky pod čarou:
„* Režim AF-S při citlivosti ISO 100 a objektivu se světelností F2,0“
„** Je vyžadována paměťová karta Sony CEA-G160T CFexpress typu A. Režim souvislého fotografování „Hi+“. Skutečný počet snímků se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.“

 

Nadpis „Další funkce pro záznam videa“ nad seznamem:
„10bitová hloubka se vzorkováním 4:2:2 All-I XAVC S-I až 600 Mb/s
Gamma S-Log3 a barevný prostor S-Gamut3.Cine
Více než 14 kroků šířky*
Styl S-Cinetone™ pro filmový vzhled
16bitový výstup RAW přes rozhraní HDMI**
Stabilizace obrazu v aktivním režimu
Kompenzace dechu
Asistent automatického zaostřování
Mapa zaostření“

Poznámky pod čarou:
„* Křivka S-Log3, testy společnosti Sony“
„** Od oznámení produktu v říjnu 2022 plánujeme podporu monitorů/rekordérů ATOMOS NINJA V HDR a NINJA V+ HDR. Další informace získáte od společnosti ATOMOS.“

 

Pohled zepředu na tělo fotoaparátu α7R V s nasazeným objektivem

 

Popisek „α7R V“

 

Logo SONY

Ochranné známky a odmítnutí odpovědnosti