Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Výkon poháněný umělou inteligencí | Alpha 7R V | Sony | α

Logo Alpha

 

Popisek „Evoluce řízená procesorem s umělou inteligencí“

 

Přibližující se záběr skrz bajonet objektivu; následuje graficky upravený záběr na desku s plošnými spoji osazenou integrovaným obvodem označeným „SONY“ a „AI Processing Unit“; následuje popisek „Dedikovaný procesor s umělou inteligencí“

 

Záběr na nohu kráčející ženy zblízka; následuje záběr na ženu z profilu, poté se žena otáčí směrem k fotoaparátu

Popisek „Odhad lidského postoje“ nad několika záběry na chodící a sedící objekty na uzavřeném venkovním dvoře s grafickým překrytím, které znázorňuje funkci sledování kostry; následuje popisek „Umělá inteligence analyzuje pohyb a pozici kostry vašich objektů“; následně je grafické znázornění vyměněno za původní fotografii se zvukem závěrky

Profilový záběr zblízka na ženu, která se otáčí směrem k fotoaparátu

 

Popisky “Odhad lidského postoje” a “Dokáže rozpoznat velké i malé objekty” nad záběrem na objekt v lese; objekt je překrytý bílými a zelenými obdélníky, které znázorňují funkci automatického ostření v reálném čase; zvuk závěrky znamená, že je fotoaparát zaostřený na objekt i přesto, že je objekt vcelku malý ve srovnání s velikostí snímku

 

 

Titulky “Odhad lidského postoje” a “Rozpoznává objekty i v protisvětle” nad záběrem na objekt na louce; objekt překrývá grafické znázornění sledování kostry; následně se kolem hlavy objeví bílý obdélník; poté se objeví menší bílý obdélník kolem oka; objekt se otáčí k fotoaparátu a je zastíněn světlou oblohou; následuje zvuk závěrky a snímek objektu v protisvětle

Popisky “Odhad lidského postoje” a “Rozpoznává i objekty otočené zády” nad záběrem zezadu na objekt v lese; hlava a klobouk jsou překryté bílým obdélníkem, který znázorňuje funkci rozpoznávání

 

Popisky “Odhad lidského postoje” a “Rozezná objekty z profilu” nad pohledem z profilu na objekt stojící v chodbě, který je překrytý bílým obdélníkem znázorňujícím funkci rozpoznávání; fotoaparát se postupně přibližuje a obdélník se přemístí na hlavu, a poté na oko

 

Popisky “Odhad lidského postoje“ a “Rozezná i objekty se zakrytým obličejem” nad pohledem na závodníka s přilbou překrytého bílým obdélníkem, který znázorňuje funkci rozeznávání; podává si ruku s kolegou, který stojí v popředí zády k fotoaparátu

 

 

Popisky “Odhad lidského postoje” a “Rozpozná váš ústřední objekt od ostatních” nad záběrem ukazující sledování ústředního objektu, který je následně dočasně překrytý jiným objektem v popředí; sledování se nesoustředí na nový objekt a pokračuje poté, co se původní (ústřední) objekt znovu objeví; následuje zvuk závěrky a snímek zaostřeného ústředního objektu a rozostřeného objektu v popředí

 

 

Popisek “Rozšíření cíle rozpoznání” nad grafickým znázorněním snímků s rozpoznávanými objekty, mezi které patří zvířata, vlaky, letadla, lidi, automobily, hmyz a ptáci

Popisek „Zvířata“ nad záběrem na jelena v lese, jehož oko překrývá bílý obdélník znázorňující funkci rozpoznání zvířecích očí
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

Popisek „Ptáci“ nad záběrem zblízka na páva v lese; jeho oko překrývá bílý obdélník znázorňující funkci rozpoznání zvířecích očí se silným rozostřením pozadí
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

 

 

Popisek „Rozpozná zvířata otočená zády“ nad přibližujícím se záběrem na sedícího dalmatina zezadu, jehož hlavu překrývá bílý obdélník znázorňující funkci rozpoznání zvířat; následuje zvuk závěrky a snímek sedícího dalmatina zezadu se středním rozostřením pozadí
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

Popisek „Nyní i s rozpoznáním jiných objektů, včetně automobilů“ nad záběrem na dva automobily jedoucí po polní cestě; přední část prvního automobilu je překrytá bílým obdélníkem
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

Popisek „Vlaky“ nad záběrem na vlak s jedním vagónem, který jede po trati poblíž venkovského nádraží; jeho zadní část je překrytá bílým obdélníkem, který znázorňuje funkci rozpoznání
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

 

 

Popisek „Letadla“ u záběru spodní části vzlétajícího letadla, jehož křídla a trup překrývají bílé a zelené obdélníky znázorňující funkci rozpoznání
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

Popisek „Hmyz“ u záběru na vážku sedící na listu, jejíž hlavu a tělo překrývá bílý obdélník znázorňující funkci rozpoznání; následuje záběr na motýla s bílým obdélníkem znázorňujícím funkci rozpoznání se silným rozostřením pozadí
Poznámka pod čarou: „Fotoaparát nemusí přesně rozpoznat všechny uvedené objekty za všech podmínek. Mezi dostupná nastavení objektů patří: lidé, zvíře/pták, zvíře, pták, hmyz, auto/vlak a letadlo. Jiné než uvedené typy objektů můžou být v některých případech rozpoznány chybně.“

 

 

 

Popisek „Vylepšené ovládání funkce AWB“ nad rozdělenou obrazovkou; vlevo: popisek „Snímač viditelného + IR světla“ nad záběrem zblízka na tělo fotoaparátu zachycující snímač v blízkosti bajonetu pro objektiv se zvýrazňující grafikou; vpravo: záběr na desku s plošnými spoji osazenou integrovaným obvodem, označeným „SONY“ a „AI Processing Unit“

Popisek “Vylepšené ovládání funkce AWB“ nad záběrem na lesy shora; následuje záběr na vodopád

Zvuk závěrky u snímku ženy ve skleněné budově za slunečných podmínek

Zvuk závěrky u snímku kočky dívající se do fotoaparátu zblízka s rozostřením pozadí

Zvuk závěrky u snímku motýla na květině zblízka s rozostřením pozadí

 

Opakující se záběry na dvě ženy se zaostřením na ženu stojící čelem k objektivu

Opakující se záběry na dva automobily na polní cestě, zaostřeno na automobil v popředí

Záběr na spodní část přistávajícího letadla se zaostřením

 

Sekvence opakujících se záběrů se zvukem závěrky

 

Graficky upravené opakující se záběry na desku s plošnými spoji osazenou integrovaným obvodem označeným „SONY“ a „AI Processing Unit“

 

Pohled zepředu na tělo fotoaparátu α7R V s nasazeným objektivem

 

Popisek „α7R V“

 

Logo SONY