Přepis videa Fotoaparát ILCE-1 – představení

Alpha logo

 

Title “THE ONE”

 

Caption “50 MP x 30 fps” over slowly zooming-out shot of front of lens

Caption “120 times / sec. AF / AE calculation” over shot of top face of camera body

Caption “0 Blackout” over shot of rear face of camera body

Caption “240 fps Refresh rate viewfinder” over slowly shot of top face of camera body

Caption “8K” over shot of front face of camera body

Rear shot of ski-jumper in flight

Profile portrait of female subject with white dress, furry boots and long-train cape blown by wind against starry backdrop

Ocean scene showing waves crashing and large amounts of foam and spray

 

Caption “α1” over slowly-rotating front view of camera body with lens mounted

Caption “Full-frame stacked 50.1 MP* Exmor RSTM CMOS sensor with integral memory” over diagram showing front view of camera body with image of sensor in place

Caption “Unprecedented resolution and speed” and Exmor RS and BIONZ XR logos over same diagram rotated around 45 degrees from frontal view, showing position of image sensor

Caption “50MP with 15-stop* dynamic range” over shot of trees, about a quarter of which is then expanded to fill the screen to illustrate the level of detail

Caption “50MP at up to 30 fps*” over a sequence of 30 frames of continuous shooting, showing a cyclist riding into shot and out again

Shot of cross-country skiers in competition, focused on one skier, with background and foreground bokeh

Caption “120 AF / AE calculations per second, even during 30fps bursts” over a sequence of small frames labelled “120 times/sec. AF / AE calculations”.
Labelled “At 30 fps”, a frame of continuous shooting is shown shot every 4th AF / AE calculation.
Labelled “At 20 fps”, a frame of continuous shooting is shown shot every 6th AF / AE calculation.
Labelled “At 10 fps”, a frame of continuous shooting is shown shot every 12th AF / AE calculation.

 

Caption “Blackout-free for an uninterrupted view” over a split screen.
Left image caption “Camera with Blackout”; right image caption “α1 Blackout-free”
A cyclist rides into and out of both images, but the left image flickers as blackouts are interspersed between continuously-shot frames.

Popisek „Lepší odezva displeje pro pořizování panoramatických záběrů pomocí elektronické závěrky“ přes snímek skokana na lyžích v letu, s rozmazaným pozadím v důsledku pohybu

Popisek „Synchronizace blesku s elektronickou závěrkou“ přes videoklip zachycující pořizování módních fotografií s použitím blesku

Snímek modelky s téměř profilovou polohou hlavy, pořízený pravděpodobně při fotografování módy s bleskem

2 snímky modelky s téměř čelní polohou hlavy, pořízené pravděpodobně při fotografování módy s bleskem

Popisek „Závěrka s duálním pohonem pro synchronizaci blesku až do 1/400 s“ přes záběr na cyklistu mezi palmami u oceánu, poté následuje záběr na modelku uprostřed skoku

Popisek „Tichá závěrka* poskytuje více příležitostí k fotografování“ přes záběr na dva jeleny, kteří spolu zápasí hlavami, a poté přes záběr na golfistu a golfový míček bezprostředně po odpalu

Popisek „Vylepšená závěrka omezující zkreslení*“ přes rozdělenou obrazovku. Vlevo popisek „Se zkreslením“ pro snímek, na kterém je patrný výrazný efekt štěrbinové závěrky na golfové holi; vpravo popisek „Fotoaparát α1 se závěrkou omezující zkreslení“ pro snímek, na kterém se efekt štěrbinové závěrky projevuje mnohem méně. Záběr se přibližuje, aby zdůraznil rozdíl

Popisek „Elektronická a mechanická závěrka potlačující blikání“ přes rozdělenu obrazovku. Vlevo popisek „Prostředí s blikáním (simulovaným)“ pro snímek, na kterém je patrný výrazný třepotavý efekt způsobený interferencí mezi blikáním a závěrkou; vpravo popisek „Fotoaparát α1“ pro snímek, na kterém se třepotavý efekt projevuje mnohem méně

Popisek „Automatické ostření s širokým pokrytím dosahujícím přibližně 92 % plochy obrazu 759 body automatického ostření s fázovou detekcí“ přes záběr na volejbalistu pořízený shora, pokrytý 33 x 23 = 759 zelenými čtverečky znázorňujícími rozložení snímačů automatického ostření s fázovou detekcí přes většinu obrazu. Následuje centrálnější modře zbarvená oblast

Popisek „Sledování v reálném čase“ přes videoklip zachycující závodního cyklistu, který vjíždí do záběru, postupně jím projíždí a nakonec jej opouští, přičemž kolem jeho obličeje je zobrazen zelený čtverec znázorňující činnost funkce sledování v reálném čase, která udržuje zaostření na pohybující se objekt

Popisek „Automatické ostření na oči ptáků v reálném čase“ přes záběr na dravého ptáka chytajícího vodní kořist, přičemž kolem oka ptáka je zobrazen zelený čtverec znázorňující činnost funkce automatického ostření na oči ptáků v reálném čase, která udržuje zaostření na oko ptáka

Popisek „Vylepšené automatické ostření na oči zvířat v reálném čase i pro fotografování z profilu nebo s hlavou otočenou horní stranou dolů“ přes záběr na medvěda, který si setřásá vodu ze srsti, s rozostřeným pozadím

Popisek „Automatické ostření na oči lidí v reálném čase“ přes videoportrét modelky s téměř čelní polohou hlavy, přičemž kolem jednoho oka je zobrazen zelený čtverec znázorňující činnost funkce automatického ostření na oči lidí v reálném čase, která udržuje zaostření na oko

Popisek „Automatické ostření na oči v reálném čase pro videa“ přes videoportrét modelky s téměř čelní polohou hlavy, která je oblečena v kimonu a kráčí směrem k fotoaparátu, přičemž kolem jednoho oka je zobrazen bílý čtverec znázorňující činnost funkce automatického ostření na oči v reálném čase při pořizování videí

Popisek „Záznam 8K 30p nové generace“ přes videoklip japonských vějířů a látky na kimona, poté přes záběr na zahradní rostliny se spadaným listím a nakonec přes videoklip vody tekoucí přes malý zahradní vodopád

Popisek „Záznam v rozlišení 4K až do 120p* s přesným sledováním pro automatické ostření“ přes zpomalený videoklip modelky s vějířem oblečené v kimonu, která se nachází v prostředí připomínajícím japonský chrám

Popisek „Styl S-Cinetone pro filmový vzhled“ přes videoklip modelky se zrcadlem v prostředí připomínajícím japonský chrám

Popisek „Podvzorkování barev 4:2:2 s 10bitovou hloubkou podporuje flexibilní úpravy“ přes rozdělenou obrazovku, na které se zobrazuje videoklip modelky s vějířem oblečené v kimonu v chrámu nebo na jevišti nó se slaměnými rohožemi. Vlevo popisek „S-Log3 / S-Gamut3.Cine“; vpravo popisek „Po gradaci barev“ se zřetelně živějšími barvami

Popisek „Snímání v režimu HDR s 10bitovou hloubkou reprodukuje jemné gradace a detaily“ přes videoklip zobrazující modelku v prostředí podobném chrámu a se zahradou v pozadí, poté následuje portrét z větší blízkosti, když se modelka přiblíží a podívá směrem k fotoaparátu, s částečně rozostřeným pozadím

Popisek „Tvůrčí vzhled podporuje rozmanitá vyjádření“ přes videoklip zachycující modelku, jejíž vzhled se postupně mění zleva doprava

Popisek „Optická stabilizace obrazu aktivního režimu* pro stabilní snímání z ruky“ přes videoklip modelky v chrámové zahradě, která kráčí směrem k fotoaparátu, zatímco uživatel jde dozadu a drží fotoaparát v ruce, s připojeným mikrofonem a ochranou proti větru. Obraz na displeji LCD je očividně stabilní

Popisek „Optická stabilizace obrazu aktivního režimu* pro stabilní snímání z ruky“ přes rozdělenou obrazovku. Vlevo popisek „Bez aktivního režimu“, vpravo popisek „Aktivní režim“. Dva téměř stejné klipy modelky procházející se v zahradě, přičemž klip vpravo je zřetelně stabilnější

Popisky „Patice MI s digitálním zvukovým rozhraním“ a „Bezkabelové připojení“ přes pohled na levou přední horní část fotoaparátu s nasazeným objektivem a s mikrofonem zasouvaným zezadu na místo do patice MI Shoe

Pohled na fotoaparát se v animaci otočí tak, aby byla zobrazena pravá zadní horní část, takže objektiv a mikrofon již nebudou vidět, a poté se vysune displej LCD a nakloní se nahoru. Popisek „Efektivní rozptýlení tepla pro delší pořizování záznamu“ přes schéma znázorňující vnitřní tok tepla od snímače obrazu a obrazového procesoru

Po opětovném přiklopení displeje LCD se na schématu zobrazí vnitřní části elektronického hledáčku s popiskem „Elektronický hledáček s 9,44 milionu bodů* a obnovovací frekvencí 240 sn./s pro vysokorychlostní snímání“

Popisek „Vestavěná pětiosá optická stabilizace obrazu pro vylepšení o 5,5 EV*“, když se animované schéma fotoaparátu otočí do pohledu zepředu, zvýrazní se snímač a mechanizmus stabilizace obrazu, který zůstane stabilní, zatímco se tělo fotoaparátu chvěje

Popisek „Konektor HDMI typu A pro 16bitový výstup videa ve formátu RAW“, když se animované schéma fotoaparátu otočí do levého bočního pohledu a zvýrazní se konektor HDMI, dále popisky „Konektor SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2) Type-CR“ a „Pro rychlý přenos dat do vzdáleného počítače (se sdíleným připojením)“ při zvýraznění konektoru USB

Popisek „1000BASE-T Ethernet pro rychlou komunikaci“ při odhalení a zvýraznění zásuvky pro připojení k síti Ethernet

Popisky „Mimořádně rychlá vestavěná technologie Wi-Fi podporuje 2x2 MIMO“ a „Zajišťuje spolehlivou rychlost díky rychlé komunikaci v pásmech 2,4 GHz / 5 GHz*“, když se během otáčející se animace fotoaparátu zobrazí pohled zepředu společně s dvojitou šipkou znázorňující přenos přes síť Wi-Fi

Popisky „Univerzální možnosti připojení FTP“ a „Přenos dat přes bezdrátovou nebo rychlou kabelovou síť LAN“, když se vedle fotoaparátu zobrazí animace vzdáleného serveru a současně se objeví dvojitá šipka znázorňující přenos přes bezdrátovou síť LAN

Popisek „Vysokorychlostní sdílené připojení k internetu přes konektor USB pomocí smartphonu 5G“, když se vedle fotoaparátu zobrazí animace smartphonu připojeného k fotoaparátu kabelem USB a dvojitá šipka znázorňující přenos ze smartphonu do mobilní datové sítě

Popisky „Dva sloty pro média kompatibilní s kartami CFexpress typu A“ a „Podpora UHS-I a UHS-II SDXC/SDHC“, když se při otáčející se animaci fotoaparátu zobrazí jeho pravá horní zadní část, otevře se kryt médií a do slotů se zasunou karty médií (2 karty x 2 různé typy karet)

Popisek „Odolné šasi z hořčíkové slitiny“, když se animované schéma fotoaparátu otočí do pohledu na levou horní přední část, poté se zobrazí rozložené schéma šasi

Popisek „Vysoce spolehlivá mechanická závěrka“, když animované schéma opět zobrazí složený fotoaparát a otočí jej do pohledu zepředu s vyobrazeným snímačem a následně znázorní zavírání a otevírání mechanické závěrky

Popisky „Velkokapacitní baterie řady Z s vertikálním gripem“ a „Pojme dvě baterie řady Z“ při vkládání animované baterie typu Z do fotoaparátu s grafickým znázorněním dvou vnitřních baterií typu Z

Popisek „Vylepšená odolnost proti prachu a vlhkosti*“ při otáčení animovaného schématu fotoaparátu a baterie typu Z, zatímco jsou zobrazena těsnění kolem spojů a krytů

Popisky „Přizpůsobitelné funkce“ a „K 17 uživatelským tlačítkům a voličům lze přiřadit 164 funkcí“ přes animovaný pohled na zadní panel se zvýrazněnými uživatelskými tlačítky a voliči

Popisek „Bezztrátově komprimovaný soubor formátu RAW, nízká kvalita formátu JPEG“, když animace fotoaparátu zobrazí displej LCD s nabídkou RAW File Type (Typ souboru RAW) s volbami Uncompressed (Nekomprimovaný), Lossless Comp (Bezztrátově komprimovaný) a Compressed (Komprimovaný) a vybranou volbou Lossless Comp (Bezztrátově komprimovaný)

Popisek „Bezztrátově komprimovaný soubor formátu RAW, nízká kvalita formátu JPEG“, když animace fotoaparátu zobrazí displej LCD s nabídkou JPEG Quality (Kvalita JPEG) a volbami Extra Fine (Velmi vysoká), Fine (Vysoká), Standard (Standardní) a Light (Nízká) a vybranou volbou Light (Nízká)

 

Popisek „α1“ přes animaci fotoaparátu s nasazeným objektivem, která se otáčí do pohledu zepředu z levé strany

Logo SONY

Popisky „Přizpůsobitelné funkce“ a „K 17 uživatelským tlačítkům a voličům lze přiřadit 164 funkcí“ přes animovaný pohled na zadní panel se zvýrazněnými uživatelskými tlačítky a voliči

Popisek „Bezztrátově komprimovaný soubor formátu RAW, nízká kvalita formátu JPEG“, když animace fotoaparátu zobrazí displej LCD s nabídkou RAW File Type (Typ souboru RAW) s volbami Uncompressed (Nekomprimovaný), Lossless Comp (Bezztrátově komprimovaný) a Compressed (Komprimovaný) a vybranou volbou Lossless Comp (Bezztrátově komprimovaný)

Popisek „Bezztrátově komprimovaný soubor formátu RAW, nízká kvalita formátu JPEG“, když animace fotoaparátu zobrazí displej LCD s nabídkou JPEG Quality (Kvalita JPEG) a volbami Extra Fine (Velmi vysoká), Fine (Vysoká), Standard (Standardní) a Light (Nízká) a vybranou volbou Light (Nízká)

 

Popisek „α1“ přes animaci fotoaparátu s nasazeným objektivem, která se otáčí do pohledu zepředu z levé strany

Logo SONY