Systém osvětlení
Osvětlení pro dosažení propracovaných snímků

Ať už pořizujete fotografie nebo videozáznam, při vytváření atmosféry vyjadřující váš umělecký záměr je osvětlení klíčové. Zde si představíme několik nástrojů a technik osvětlení, které můžete využít pro pořízení snímků profesionální kvality.

Směrná čísla blesku (GN)

* Dostupnost produktu závisí na oblasti.

Externí blesk, použití na delší vzdálenost

„Směrná čísla“ určují schopnost blesku osvítit vzdálené objekty. Směrné číslo odpovídá maximální vzdálenosti blesku od objektu vynásobené odpovídajícím clonovým číslem: Směrné číslo (GN) = vzdálenost (m) x clona (clonové číslo)

Směrné číslo 60 (v metrech při ISO 100) například znamená, že objekt vzdálený 15 metrů bude řádně osvícen při nastavení clony F4 (60 = 15 x 4). Pokud zmenšíte velikost clony na hodnotu F8, vzdálenost se zkrátí o polovinu, takže řádně osvícené budou objekty ve vzdálenosti maximálně 7,5 metru (60 = 7,5 x 8). Zvýšením nastavení citlivosti ISO fotoaparátu můžete dosáhnout výsledků podobných jako při použití blesku s vyšším směrným číslem.

Externí blesky

Odražený blesk 
Měkké stíny a výraznější hloubka

Přestože uspořádání s externím bleskem dokáže zvýraznit hloubku, obvykle je snazší, a někdy stejně efektivní, použít světlo z blesku upevněného na fotoaparátu odražené od povrchu, jako je stěna nebo strop, čímž dosáhnete přirozenějšího osvětlení se zvýrazněnou hloubkou. Rozdíl může být významný, a protože blesk zůstává na fotoaparátu, jste stále maximálně mobilní a připraveni k akci. Světlo z odraženého blesku má rovněž větší dosah a je ideální, pokud například potřebujete nasvítit skupinu lidí.

Přímý blesk
PŘÍMÝ BLESK
Odraz od stropu
ODRAŽENÝ BLESK
Odraz od stropu

Namiřte blesk na strop a rozptýlené světlo zajistí příjemnou atmosféru a propracovanější snímky, než které lze pořídit při použití přímého blesku.

Přímý blesk

Přímý blesk

Odraz od stropu

Odražený blesk

Odraz od stěny

Pokud chcete mít v obrysech objektu měkký stín, můžete rovněž využít odraz od stěny. Tato technika bývá vhodnější v kombinaci s interiérovým osvětlením.

Odraz od stropu
PŘÍMÝ BLESK
Odraz od stěny
ODRAŽENÝ BLESK
Přímý blesk

Přímý blesk

Odraz od stěny

Odražený blesk

Synchronizace blesku
Vysokorychlostní synchronizace blesku a synchronizace blesku na 1. lamelu

Chcete-li dosáhnout efektu bokeh na pozadí v jasném světle, potřebujete krátký expoziční čas a otevřenou clonu. Potřebujete-li rovněž doplňkový blesk, bude maximální expoziční čas omezen, což může znemožnit použití dostatečně velké clony. Vysokorychlostní synchronizace (HSS) umožňuje použití všech expozičních časů, takže lze clonu zvýšit podle potřeby.

Synchronizace na 1. lamelu se využívá v situacích, kdy je třeba delší expoziční čas pro osvětlení pozadí v interiérech nebo v noci. Blesk osvítí objekt a místo okamžitého uzavření zůstane závěrka otevřena dostatečně dlouho, aby se rovněž osvítilo pozadí. Tak získáte vyvážené snímky se správně osvětlenými objekty i pozadím.    

Vysokorychlostní synchronizace

[Vlevo] Normální [Vpravo] Vysokorychlostní synchronizace

Vysokorychlostní synchronizace

Doplňkový blesk běžně omezuje expoziční čas, neboť vyžaduje malou clonu, která zajistí zaostřené pozadí. Vysokorychlostní synchronizace (HSS) umožňuje krátký expoziční čas a velkou clonu pro dosažení malé hloubky ostrosti.

Synchronizace na 1. lamelu

Běžný blesk vhodně osvítí objekt, ale pozadí zůstane tmavé. Synchronizace blesku na 1. lamelu zajistí řádné osvícení objektu i pozadí.

Synchronizace na 1. lamelu

[Vlevo] Normální [Vpravo] Synchronizace na 1. lamelu

Externí blesk
Uspořádání s 1, 2 a 3 blesky s nastavením poměru

Větší počet externích blesků může výrazně rozšířit vaše možnosti osvětlení. Nastavení poměru prostřednictvím infračervené nebo rádiové komunikace může napomoci k dosažení ideálního světelného výstupu jednotlivých blesků.

1 blesk: B

1 blesk
1 blesk

Rozmístěním více blesků dosáhnete větší univerzálnosti, ale i s jedním externím bleskem lze docílit nádherných snímků, neboť posunutím hlavního zdroje světla mimo osu fotoaparátu získáte větší hloubku a zajímavější stíny a obrysy. Odražené světlo poskytuje efekt navíc. Blesk upevněný na fotoaparátu (A) se používá pouze pro kontrolu, zatímco externí blesk (B) funguje jako primární zdroj světla pro celou scénu.

2 blesky: B + C

2 blesky
2 blesky

Uspořádání s 2 blesky nabízí větší univerzálnost a lepší kontrolu, neboť blesky můžete rozmístit a upravit jejich výstupní výkon k dosažení optimální hloubky objektu s odpovídajícím poměrem hlavního a doplňkového osvětlení. Základní „hlavní“ blesk (B) osvítí objekt ze strany, zatímco „doplňkový“ blesk (C) změkčí stíny a osvítí pozadí. Ve srovnání s uspořádáním s 1 bleskem uvedeným výše je objekt jasněji ohraničený a zřetelný proti pozadí. Podobně jako u uspořádání s 1 bleskem i blesk upevněný na fotoaparátu (A) poskytuje pouze kontrolu.

3 blesky: B + C + D

3 blesky
3 blesky

Třetí blesk přináší další výhodu v podobě osvětlení pozadí a zvýraznění obrysů objektu. V tomto příkladu je hlavní blesk (B) využit k primárnímu osvětlení objektu a doplňkový blesk (C) k přímému a širšímu osvětlení pozadí. Třetí „krajní“ blesk (D) se nachází nejdále od hlavního blesku a v tomto případě zajišťuje ostrou linii světla, které zvýrazňuje stranu objektu, takže objekt vystupuje zřetelně z relativně světlého pozadí. Ačkoli je v celém tomto snímku použito rovnoměrnější osvětlení než v předchozích příkladech, každý prvek je zřetelně odlišen a ohraničen. Blesk upevněný na fotoaparátu (A) poskytuje pouze kontrolu.

Blesky vhodné pro použití mimo fotoaparát

Rádiové dálkové ovládání

Infračervené dálkové ovládání osvětlení se skvěle hodí pro fotografování z krátké vzdálenosti, kdy je okolní světlo dostačující a v okolí se nenacházejí žádné předměty, které by blokovaly signál. Naproti tomu rádiové dálkové ovládání funguje spolehlivě v různém prostředí. Systém dálkového ovládání blesku rádiovým signálem (HVL-F45RM) a bezdrátového rádiového ovladače / přijímače (FA-WRC1M/FA-WRR1) společnosti Sony usnadňují rozestavení více blesků a dokáží zajistit detailní a přesná řídicí data až pro 15 blesků v až 5 skupinách (3 skupiny v režimu TTL) na vzdálenost až 30 metrů. Řídicí signál dorazí do přijímačů bez ohledu na panující světelné podmínky, umístění přijímačů či překážky. Rádiové bezdrátové ovládání zajistí konzistentnější výsledky v celé řadě fotografických situací.

Hluboko v kompozici
Hluboko v kompozici

Díky dosahu až 30 metrů při využití blesku nebo dálkového ovladače se systémem ovládaným rádiovým signálem můžete strategicky rozmístit a regulovat osvětlení a tím efektivně osvítit vzdálené objekty nebo detaily na pozadí.

Spolehlivý při jakémkoli osvětlení

Zatímco infračervené dálkové ovládání může být rušeno jasným slunečním světlem či jinými zdroji s infračervenou technologií, rádiové dálkové ovládání funguje spolehlivě za jakýchkoli světelných podmínek.

Spolehlivý při jakémkoli osvětlení
Funkčnost i v prostředí s překážkami
Funkčnost i v prostředí s překážkami

Rádiové ovládání funguje i přes překážky, které by blokovaly infračervený signál. Přijímače lze umístit za fotoaparát nebo fotografovaný objekt bez snížení spolehlivosti přenosu signálu.

Blesk bezdrátově ovládaný rádiovým signálem a dálkový ovladač / přijímač

[1] HVL-F45RM (přijímač / externí blesk)
[2] FA-WRR1 (přijímač) + kompatibilní blesk (externí blesk)
[3] FA-WRR1 (přijímač) + studiový blesk (přes synchronizační kabel)
[4] HVL-F45RM (dálkový ovladač / upevněný blesk)
[5] FA-WRC1M (dálkový ovladač)

Reflektor LED
Světlo navíc pro lepší snímky

Vypnuto / Zapnuto

Světlo navíc pro lepší snímky

Účinné a odolné reflektory LED dokážou zajistit osvětlení navíc, které je nezbytné k zachycení vysoce kvalitních snímků. Umožňují snímání s nižší citlivostí ISO a snadnější zaostření.

Přirozené vyvážení barev

Neupravené světlo reflektoru LED se kvalitou blíží přirozenému slunečnímu světlu a snadno lze sladit teplotu barev s jinými typy osvětlení za účelem dosažení přirozeného vyvážení barev v libovolném prostředí.

Přirozené vyvážení barev

Vypnuto / Zapnuto

Souvislé nastavení jasu

Vypnuto / Zapnuto

Souvislé nastavení jasu

Variabilní nastavení jasu umožňuje upravit poměr jasu a osvětlení za účelem vytvoření požadované atmosféry a zobrazení odpovídajícího množství detailů.