Zvuk z pravé jednotky sluchátek WF-1000X je přerušovaný

Z důvodu charakteristiky sluchátek je prioritní přenos mezi přehrávačem a levou jednotkou sluchátek, což může způsobit přerušování zvuku z pravé jednotky.

POZNÁMKA: Pokud tuto jednotku používáte při hovorech, uslyšíte hlas z levé jednotky sluchátek.

Podívejte se na následující body a vyzkoušejte odpovídající řešení:

Zvuk z pravé jednotky sluchátek je přerušovaný

V prostředí, ve kterém dochází k přenosu rádiových vln o frekvenci 2,4 GHz ze zařízení Wi-Fi®, mikrovlnek, bezdrátových telefonů a dalších, může být problém vyřešen nastavením sluchátek do režimu Důraz na stabilní připojení.

POZNÁMKA: Pokud používáte iPhone, iPad nebo jiné zařízení Bluetooth® s podporou kodeku ACC, vždy používejte režim Důraz na kvalita zvuku.

Režim kvality zvuku nastavte na Důraz na stabilní připojení:

Pro smartphony:

Pokud používáte smartphone, nastavte režim pomocí speciální aplikace Headphones Connect.

  

1. Ze služby Google Play si stáhněte aplikaci Headphones Connect.

  

2. Připojte sluchátka ke smartphonu, poté spusťte aplikaci Headphones Connect a změňte nastavení

Pro zařízení Walkman®:

1. Vyberte možnost Nastavení.

2. Zvolte Nastavení připojení zařízení Bluetooth® / audiozařízení

3. Vyberte možnost Kvalita bezdrátového přehrávání

4. Nastavte na režim Důraz na připojení SBC.

5. Restart připojení sluchátek

Pravá jednotka sluchátek nehraje

1. Restartujte sluchátka a poté je znovu připojte k přehrávači.

2. VYPNĚTE napájení.

Obrázek levé strany sluchátek WF-1000X

Stiskněte a podržte tlačítko na levé jednotce sluchátek, dokud nezabliká modrá kontrolka (zhruba 2 sekundy). Pravá jednotka sluchátek se současně vypne. Obě jednotky se také automaticky vypnou, když je umístíte do dobíjecího pouzdra

  

3. ZAPNĚTE napájení.

Obrázek levé a pravé strany sluchátek WF-1000X

Stiskněte a podržte tlačítka na obou jednotkách, dokud nezablikají modré kontrolky (zhruba 2 sekundy).

4. Připojte přehrávač a zkontrolujte, že ze sluchátek vychází zvuk.