O souboru ke stažení

O této aktualizaci (30/06/2011)

Děkujeme vám, že se stále zajímáte o výrobky společnosti Sony.

Společnost Sony se vždy stará o kvalitu a spokojenost zákazníků, a proto nabízí aktualizaci firmwaru na verzi 1.17 pro fotoaparáty MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K a na verzi 1.09 pro fotoaparáty MHS-FS3/FS3K bloggie™ Mobile HD snap. Pokyny ke stažení a instalaci aktualizace firmwaru najdete v části „Stažení a instalace“ na této stránce.

Důležité:

Pokud máte s aktualizací firmwaru problémy, obraťte se na společnost SonyZkontrolujte verzi firmwaru ve fotoaparátu Mobile HD Snap bloggie™

Podle pokynů zkontrolujte verzi firmwaru ve fotoaparátu Mobile HD Snap bloggie™.

 1. Zkontrolujte, že je fotoaparát bloggie™ Mobile HD zapnutý.
 2. Stiskněte tlačítko „ON/OF“ [ZAP/VYP] (*1) a až se na displeji zobrazí logo „bloggie“, stiskněte a podržte tlačítko „Movie“ [Video] (*2).

 3. Fotoaparát přibližně 4 sekundy zobrazí verzi firmwaru vedle „panelu pro zoom“.
  Umístění verze firmwaru na displeji závisí na orientaci fotoaparátu, jak je znázorněno níže.

 • Pro MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K:
  • Pokud má firmware verzi 1.17 nebo novější, aktualizace není potřeba.
  • Pokud má firmware verzi 1.16 nebo starší, měli byste firmware aktualizovat.
 • Pro MHS-FS3/FS3K:
  • Pokud má firmware verzi 1.09 nebo novější, aktualizace není potřeba.
  • Pokud má firmware verzi 1.07 nebo starší, měli byste firmware aktualizovat.

Týká se modelů

 • MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K s firmwarem verze 1.16 nebo starším
 • MHS-FS3/FS3K s firmwarem verze 1.07 nebo starším

Vylepšení

Tento nástroj aktualizuje firmware fotoaparátu MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K na verzi 1.17 a firmware fotoaparátu MHS- FS3/FS3K na verzi 1.09. Poskytuje následující výhody:

Aktualizace firmwaru fotoaparátu MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K z verze 1.15 na verzi 1.16, aktualizace firmwaru fotoaparátu MHS- FS3/FS3K z verze 1.06 na verzi 1.07:

 • Byla vylepšena kompatibilita se soubory
 • Širší možnosti připojení HDMI

Aktualizace firmwaru fotoaparátu MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K z verze 1.16 na verzi 1.17, aktualizace firmwaru fotoaparátu MHS- FS3/FS3K z verze 1.07 na verzi 1.09:

 • Vylepšení uživatelského rozhraní


Instalovat

Důležité poznámky:

 • Před aktualizací firmwaru se ujistěte, že je váš fotoaparát Mobile HD Snap bloggie™ plně nabitý.

Krok 1: Stáhněte si aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Musíte přijmout podmínky Licenční smlouvy s koncovým uživatelem ve spodní části stránky. Po přečtení smlouvy zaškrtněte políčko „Četl(a) jsem vyloučení odpovědnosti a souhlasím s uvedenými smluvními podmínkami“ v oblasti ke stažení, která odpovídá modelu vašeho fotoaparátu.
 3. Klepněte na šipku pro stažení.
 4. Začne se stahovat soubor [MHS-FS1.bin], [MHS-FS2.bin] nebo [MHS-FS3.bin] (v závislosti na modelu fotoaparátu).
 5. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 2: Připojte fotoaparát Mobile HD snap bloggie™ k počítači dodaným podpůrným kabelem USB

Windows:

 1. Připojte fotoaparát k počítači dodaným podpůrným kabelem USB.
  Na displeji LCD se zobrazí "USB Mode / Mass Storage" [Režim USB/velkokapacitní paměťové zařízení]. 2. Počítač detekuje dvě jednotky:

  Poznámka: Písmena jednotek se mohou lišit v závislosti na prostředí počítače.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" nebo "BLOGGIE_SW(E:)"

  Poznámka: Pokud je "LUN Settings" [Nastavení LUN] (ve vašem bloggie™ v (Settings) [Nastavení] --> [LUN Settings] [Nastavení LUN]) nastaveno na "Single" [Jedna], počítač detekuje pouze jednu jednotku:
  • "BLOGGIE(D:)"


Mac OS:

 1. Připojte fotoaparát k počítači dodaným podpůrným kabelem USB.
  Na displeji LCD se zobrazí "USB Mode / Mass Storage" [Režim USB/velkokapacitní paměťové zařízení]. 2. Počítač detekuje dvě jednotky:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Poznámka: Pokud je "LUN Settings" [Nastavení LUN] (ve vašem bloggie™ v (Settings) [Nastavení] --> [LUN Settings] [Nastavení LUN]) nastaveno na "Single" [Jedna], počítač detekuje pouze jednu jednotku:
  • "BLOGGIE"

Krok 3: Zkopírujte firmware do interní paměti fotoaparátu Mobile HD snap bloggie™

Windows:

  • Pokud počítač v kroku 2 nalezl dvě jednotky:
   1. Poklepejte na jednotku, která má nejnižší písmeno.
    („BLOGGIE(D:)“ v příkladu z kroku 2)
    Poznámka: Písmena jednotek se mohou lišit v závislosti na prostředí počítače.
   2. Na tuto jednotku zkopírujte stažený soubor „MHS-FS1.bin“ nebo „MHS-FS2.bin“ (v závislosti na modelu fotoaparátu) z plochy počítače.
  • Pokud počítač v kroku 2 nalezl pouze jednu jednotku:
   1. Poklepejte na nalezenou jednotku.
    („Bloggie(D:)“ v příkladu z kroku 2)
   2. Na tuto jednotku zkopírujte stažený soubor „MHS-FS1.bin“ nebo „MHS-FS2.bin“ (v závislosti na modelu fotoaparátu) z plochy počítače.
 1. Odpojte fotoaparát od počítače následujícím postupem:
  1. Poklepejte na na hlavním panelu.  2. Klepněte na (USB Mass Storage Device) [Velkokapacitní paměťové zařízení USB] --> [Stop].
  3. Potvrďte zařízení v potvrzovacím okně, potom klepněte na [OK].
  4. Klepněte na [OK]
  5. Zařízení je odpojeno.

   Poznámka: Krok 4 je nezbytný pro Windows XP.
 2. Odpojte podpůrný kabel USB od fotoaparátu.


Mac OS:

  • Pokud počítač v kroku 2 nalezl dvě jednotky:
   1. Poklepejte na jednotku označenou jako „BLOGGIE“.
   2. Na tuto jednotku zkopírujte stažený soubor „MHS-FS1.bin“ nebo „MHS-FS2.bin“ (v závislosti na modelu fotoaparátu) z plochy počítače.
  • Pokud počítač v kroku 2 nalezl pouze jednu jednotku:
   1. Poklepejte na nalezenou jednotku.
   2. Na tuto jednotku zkopírujte stažený soubor „MHS-FS1.bin“ nebo „MHS-FS2.bin“ (v závislosti na modelu fotoaparátu) z plochy počítače.
 1. Odpojte fotoaparát od počítače následujícím postupem:
  • Před odpojením přetáhněte ikonu jednotky na ikonu "Trash" [Koš].
 2. Odpojte podpůrný kabel USB od fotoaparátu.


Krok 4: Spusťte aktualizaci firmwaru

 1. Zkontrolujte, že ikona baterie v horním pravém rohu displeje LCD je plná.
 2. Vypněte fotoaparát stisknutím tlačítka "ON/OFF" [ZAP/VYP].
 3. Dalším stisknutím tlačítka "ON/OFF" [ZAP/VYP] fotoaparát zapněte.
 4. Aktualizace firmwaru se zahájí automaticky.
 5. Na displeji LCD se zobrazí animovaná zpráva, jak je znázorněno níže. 6. Fotoaparát se po 30 sekundách automaticky vypne.

  Poznámka: Nevypínejte fotoaparát při aktualizaci firmwaru, protože se může poškodit.

Krok 5: Zkontrolujte, zda fotoaparát bloggie™ Mobile HD snap funguje správně, a ověřte verzi firmwaru.

 1. Zapněte fotoaparát a ověřte, že se systém správně spustí.
 2. Podle postupu popsaného nahoře na stránce v části „O této aktualizaci“ zkontrolujte, zda je verze firmwaru 1.17 (pro MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K) nebo 1.09 (MHS-FS3/FS3K).


Poznámka:

Pokud se fotoaparát po provedení aktualizace firmwaru nespustí, obraťte se na společnost Sony

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • MHS-FS1.bin