Číslo článku : 00278222 / Poslední změna : 28/02/2023Tisk

Jak resetovat televizor Sony pomocí dálkového ovladače nebo bez něj (měkký restart, reset napájení nebo tovární nastavení)

  V tomto článku probereme několik možností řešení problémů s televizorem v závislosti na tom, s jakým problémem se potýkáte:

  1. Televizor reaguje a pomocí dálkového ovladače lze přistupovat do nabídky televizoru. Přesto se potýkáte se specifickými problémy: např. aplikace padá nebo se zasekává, televizor se náhodně vypíná a zapíná nebo dochází ke zkreslení obrazu či zvuku.
   Můžete vyzkoušet:
   1. Měkký reset (televizory s platformami Android TV a Google TV)
   2. Vypnutí a opětovné zapnutí napájení (všechny televizory)
   3. Reset do továrního nastavení v nabídce Settings (Nastavení) (všechny televizory) → přejít na tuto část článku
    ​​​​​
  2. Televizor nereaguje a dálkovým ovladačem nelze vstoupit do nabídky televizoru: např. televizor se zasekává, nezapíná, nezobrazuje obraz nebo se neustále vypíná a znovu spouští. Dálkový ovladač neumožňuje provádět žádné operace ani přistupovat do nabídky nastavení.
   Můžete vyzkoušet:
   1. Vypnutí a opětovné zapnutí napájení (všechny televizory)
   2. Ruční reset do továrního nastavení pomocí tlačítek (televizory s platformami Android TV a Google TV)

  Než přejdete k dalšímu postupu, vyzkoušejte jednotlivé kroky, pokud se týkají vaší situace. Pokud si nejste jisti typem svého televizoru BRAVIA, zkontrolujte, zda se jedná o televizor s platformou Google TV, Android TV nebo jiný [English].  Měkký reset pomocí dálkového ovladače (televizory s platformami ANDROID TV a GOOGLE TV)

  Měkký reset neodstraní žádné informace a představuje bezpečný způsob řešení méně závažných problémů. Měkký reset můžete spustit buď přímo pomocí dálkového ovladače, nebo z nabídky nastavení televizoru, kterou zpřístupníte pomocí dálkového ovladače:

  Možnost 1:Vynucený restart televizoru pomocí tlačítka Power na dálkovém ovladači. V závislosti na modelu televizoru postupujte následovně:

  1. Stiskněte a podržte tlačítko POWER, dokud se televizor nevypne a znovu nespustí
   nebo
  2. Stiskněte a podržte tlačítko POWER, dokud se nezobrazí nabídka, a poté vyberte možnost Restart (Restartovat)

  Možnost 2: Vynucený restart televizoru z nastavení televizoru.


  Vypnutí a opětovné zapnutí napájení (všechny televizory)

  Cyklus vypnutí a opětovného zapnutí napájení neodstraní žádné informace a představuje bezpečný způsob řešení méně závažných problémů v případech, kdy nelze použít dálkový ovladač. Neodpojujte televizor od elektrické sítě, aniž byste jej vypnuli, jinak jej můžete poškodit.

   

  1. Odpojte napájecí kabel televizoru ze zásuvky elektrické sítě. Nechejte kabel odpojený po dobu 30 sekund.
  2. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky elektrické sítě.
  3. Pokud se televizor nespustí, zapněte jej pomocí tlačítka Power na televizoru.
   (Tip: Pokud se televizor spustil po provedení kroku 3, ale stále jej nelze ovládat, zkontrolujte baterie dálkového ovladače.)

  Příklady umístění tlačítka Power


  Reset dat do továrního nastavení (všechny televizory)

  Pokud předchozí kroky problém neodstranily, ale můžete přistupovat k nastavení televizoru pomocí dálkového ovladače, zkuste provést reset dat do továrního nastavení. Tento typ resetu obnoví původní nastavení televizoru, která byla aktivní v době jeho vybalení z krabice, a může vyřešit trvalejší problémy.

  Pokud nemůžete přistupovat k nabídce nastavení televizoru, přejděte k ručnímu resetu dat do továrního nastavení (platí pro televizory s platformami Android TV a Google TV).

  NEŽ ZAČNETE:Po dokončení resetu bude nutné znovu projít počáteční nastavení, podobně jako při první aktivaci televizoru. Reset dat do továrního nastavení odebere veškerá vlastní nastavení uložená v televizoru, včetně nastavení účtu Google, aplikací, kanálů a nastavení bezdrátové sítě.

  1. V závislosti na televizoru a dálkovém ovladači stiskněte tlačítko tlačítko quick settings (Quick Settings), HOME nebo ACTION MENU na dálkovém ovladači.
  2. Zvolte nastavení výběrem symbolu ozubeného kolečka nebo šipky
  3. Následující kroky se budou lišit v závislosti na možnostech nabídky televizoru (A, B nebo C):
   1. Vyberte možnost System (Systém) →About (Informace) →Reset (Resetovat) →Factory data reset (Reset dat do továrního nastavení) →Erase everything (Vymazat vše) →Yes (Ano).
   2. Vyberte možnost Device Preferences (Předvolby zařízení) →Reset (Resetovat) →Factory data reset (Reset dat do továrního nastavení) →Erase everything (Vymazat vše) →Yes (Ano).
   3. Vyberte možnost Storage & reset (Úložiště a reset) →Factory data reset (Reset dat do továrního nastavení) →Erase everything (Vymazat vše) →Yes (Ano).

  Reset do továrního nastavení bude chvíli trvat. Počkejte, až se proces dokončí. Po dokončení procesu resetu do továrního nastavení spustí televizor počáteční nastavení.

  Další možnost: Pomocí tlačítka HELP na dálkovém ovladači proveďte reset dat do továrního nastavení


  Ruční (vynucený) reset dat do továrního nastavení (televizory s platformami ANDROID TV a GOOGLE TV)

  Pokud nemáte přístup do nabídky nastavení televizoru pomocí dálkového ovladače, zkuste provést ruční (vynucený) reset dat do továrního nastavení pomocí tlačítek na televizoru. Tento typ resetu obnoví původní nastavení televizoru, která byla aktivní v době jeho vybalení z krabice, a může vyřešit trvalejší problémy (např. samovolné restartování televizoru).

  NEŽ ZAČNETE:Po dokončení resetu bude nutné znovu projít počáteční nastavení, podobně jako při první aktivaci televizoru. Reset dat do továrního nastavení odebere veškerá vlastní nastavení uložená v televizoru, včetně nastavení účtu Google, aplikací, kanálů a nastavení bezdrátové sítě.

  Postup provedení ručního resetu dat do továrního nastavení pomocí tlačítek na televizoru

  Způsob provedení ručního resetu se liší v závislosti na počtu tlačítek na televizoru:

  1. Televizor je vybaven pouze jedním tlačítkem: Tlačítko napájení se nachází uprostřed spodní části televizoru nebo na levé straně při pohledu zepředu.
  2. Tři tlačítka na televizoru: Tlačítko napájení a tlačítka nastavení hlasitosti se nacházejí na pravé nebo levé straně zadní stěny televizoru.
  3. Více než tři tlačítka na televizoru.

  Pokud nemůžete najít tlačítka na televizoru, projděte si Průvodce spuštěním televizoru nebo Referenční příručku. Tyto příručky jsou dostupné na stránce vašeho produktu na tomto webu podpory.

  Postupujte podle příslušných pokynů v závislosti na počtu tlačítek na televizoru:

  Typ A: Model televizoru s jedním tlačítkem

  Typ B: Model televizoru se třemi tlačítky (na levé, pravé nebo zadní straně televizoru)

  Typ C: Model televizoru s více než třemi tlačítky