Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-NT3
 • HT-RT5
 • HT-ST9
 • HT-XT3

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Zlepšuje stabilitu funkce Chromecast built-in for Audio

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Omezení

 • Pouze pro použití s produkty prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích/regionech.

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru soundbaru na verzi M28.R.0534

Verze souboru

 • M28.R.0534

Velikost souboru

 • 201 MB (211 045 006 bajtů)

Datum vydání

 • 12-10-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový soundbar. Pokud je číslo vaší verze M28.R.0534 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. Je-li tedy například soundbar připojen ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.
 2. Zapněte soundbar.
 3. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka
 4. Až budete na domovské obrazovce, pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Označte možnost System Information (Informace o systému) a stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Pokud se na televizní obrazovce zobrazuje číslo verze M28.R.0534 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj soundbar poškodit.
 • Soundbar během aktualizace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Neodpojujte napájecí kabel a síťový kabel (LAN), dokud aktualizace nebude dokončena

Máte k dispozici 2 snadné způsoby, jak na soundbaru aktualizovat firmware:

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
(DOPORUČENO)
 • síťový kabel pro připojení soundbaru k internetu
 • Ujistěte se, že je soundbar připojen:
  • k internetu
  • ke kompatibilnímu televizoru
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Instalace

Aktualizace soundbaru pomocí internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle trvá přibližně 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci do svého soundbaru.

Co budete potřebovat:

 • Síťový kabel pro připojení soundbaru k internetu
 • Ujistěte se, že je soundbar připojený:
  • k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)
  • ke kompatibilnímu televizoru

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. (Pokud je tedy soundbar připojen k portu HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.)
 2. Připojte soundbar k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.
 3. Zapněte soundbar.
 4. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. V nabídce HOME vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Update via Internet (Aktualizace přes internet) a stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Až se na televizní obrazovce zobrazí zpráva A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V síti byla nalezena nová verze softwaru. Chcete software aktualizovat?), vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Po stažení softwaru trvá asi 5 minut, než se spustí aktualizace.
 4. Až se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.XXXX New version M28.R.0534 (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze M28.R.XXXX, nová verze M28.R.0534), vyberte možnost Start a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Aktualizace se spustí.
 6. Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci), vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 7. Během aktualizace se na displeji předního panelu zobrazí zpráva UPDT (AKTUALIZACE).
 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text DONE (HOTOVO). Soundbar během aktualizace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 9. Soundbar se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M28.R.0534, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru soundbaru pomocí internetu.

 • Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Aktualizace se nezdařila. Připojte paměťové zařízení USB obsahující soubory aktualizace a zkuste to znovu. Pokud aktualizace opět selže, obraťte se na zákaznické servisní centrum.).
  1. Ujistěte se, že jsou router a všechna zařízení připojená mezi soundbarem a routerem zapnuta.
  2. Ujistěte se, že pro připojení mezi soundbarem a routerem používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Ujistěte se, že jsou všechny kabely mezi soundbarem a routerem správně zapojeny.
  4. Spusťte znovu proces aktualizace.
  Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru přes internet, zkuste postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Po zahájení procesu aktualizace přes internet se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva: Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
  Aktualizace přes internet může trvat poměrně dlouho – podle typu připojení k internetu (až 60 minut). Proto se zobrazuje zpráva Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.
 • V průběhu aktualizace přes internet se na televizoru zobrazí zpráva Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stav připojení nelze potvrdit. Nelze komunikovat se serverem. Zkuste to znovu později.) a firmware nelze aktualizovat.
  • Ujistěte se, že je zapojen kabel sítě LAN.
  • Ujistěte se, že jste v nastavení sítě potvrdili, jestli má soundbar vlastní IP adresu. (Používáte-li server proxy, do pole Proxy Server zadejte místo názvu hostitele serveru proxy IP adresu tohoto serveru proxy.)
  • Zopakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte soundbar a zkuste aktualizaci znovu spustit.
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
  Je-li soundbar k síti připojen bezdrátově, připojte jej kabelem a proces opakujte.
  Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s paměťovým zařízením USB.
 • Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Toto zařízení není připojeno k síti. Proveďte diagnostiku sítě v nastavení připojení k serveru).
 • Zkontrolujte, zda je k soundbaru připojen síťový kabel.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Already Updated (Již aktualizováno).
  V soundbaru je aktuálně nainstalovaná nejnovější verze firmwaru.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do soundbaru.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů, a připravte si jednotku USB flash.

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si soubor UPDATE_M28R0534.zip do svého počítače a zapamatujte si jeho umístění.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 201 MB (211 045 006 bajtů).
Přeneste soubory aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Ze souboru UPDATE_M28R0534.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  • Pro systém Mac:
   1. Přejděte do umístění, kam jste soubor UPDATE_M28R0534.zip stáhli, a dvakrát na něj klikněte.
   2. Vytvoří se nová složka nazvaná UPDATE.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor UPDATE_M28R0534.zip stáhli a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Pak klikněte na možnost Rozbalit vše.
    Poznámka: V operačním systému Windows 8.1 a Windows 10 jsou soubory stažené v prohlížeči Internet Explorer® ve výchozím nastavení uložené do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici Plocha a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
   2. V okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na možnost Rozbalit.
   3. Vytvoří se nová složka nazvaná UPDATE.
    Poznámka: Rozbalí se čtyři soubory: MSB28-FW.BIN, MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN, a MSB28FW_MB.ID.
 2. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
 3. Přeneste složku UPDATE na úložné zařízení USB:
  • Pro systém Mac: Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
   2. V nabídce klikněte na možnost Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
   3. Složka UPDATE se zkopíruje na zařízení USB.
  Poznámka: Pokud složku nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název složky, aktualizace neproběhne.
 4. Po zkopírování složky UPDATE odpojte zařízení USB od počítače
Přeneste aktualizaci do soundbaru

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do soundbaru.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. (Pokud je tedy soundbar připojen k portu HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.)
 2. Zapněte soundbar.
 3. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Připojte zařízení USB obsahující 4 soubory.
Přenos aktualizace:
 1. V nabídce HOME vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) a stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Vyberte možnost Update via USB Memory (Aktualizace pomocí zařízení USB) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Až se zobrazí zpráva Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.XXXX New version M28.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V paměťovém zařízení USB byly nalezeny soubory aktualizace. Chcete software aktualizovat? Současná verze M28.R.XXXX, nová verze M28.R.0534. Během aktualizace nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměť USB.), vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Pokud se zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci), vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Aktualizace se spustí.
 6. Během aktualizace se na displeji předního panelu zobrazí zpráva UPDT (AKTUALIZACE).
 7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text DONE (HOTOVO). Soundbar se automaticky restartuje.
  Poznámka: Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí kabel.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M28.R.0534, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru soundbaru pomocí počítače a paměťového zařízení USB.

 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazují zprávy UPDT (AKTUALIZACE) a ERROR (CHYBA).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte soundbar.
  3. Zkuste znovu postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte soundbar a zopakujte celý proces aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Soubor s aktualizací UPDATE_M28R0534.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Byl soubor úspěšně stažen? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.
 • Aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
  2. Zapněte soundbar.
  3. Spusťte znovu proces aktualizace.