Číslo článku : 00249403 / Poslední změna : 22/01/2024Tisk

Kde najdu název modelu a sériové číslo?

  Název modelu vám umožňuje získat informace a služby specifické pro vaše zařízení. Název modelu a sériové číslo naleznete na několika místech v závislosti na produktu:

  • Štítek v zadní nebo spodní části zařízení
  • Původní balení a tištěná příručka s pokyny v něm dodávaná
  • Systémová nabídka u produktů s uživatelským rozhraním (např. televizory či fotoaparáty)

  Klikněte na kategorii produktů níže a vyhledejte model a sériové číslo svého zařízení. Pokud typ vašeho zařízení v nabídce není, podívejte se do dokumentace nebo obalu, které byly součástí balení vašeho produktu.

  Jaký je rozdíl mezi názvem modelu a sériovým číslem?

  • Název modelu je kombinace čísel a písmen (např. KD-55XG9505 nebo WH-1000XM4).
  • Sériové číslo se skládá pouze z čísel (např. 6007041). Jedná se o jedinečný identifikátor, který označuje jednotlivá zařízení.

  Zvolte typ zařízení

  Televizory a projektory Sluchátka Fotoaparáty a videokamery Mobilní telefony Xperia a tablety

  Televizory

  Název modelu naleznete na samolepce na zadní části svého televizoru. Pokud nemůžete samolepku se sériovým číslem zkontrolovat (např. pokud je váš televizor připevněn na zeď), přejděte do nabídky Settings (Nastavení) televizoru nebo se podívejte do původního balení.

  Vyhledejte samolepku na zadní části televizoru Podívejte se do nabídky Settings (Nastavení) Podívejte se do původního balení

  Co znamená název modelu televizoru?

  Název každého modelu televizoru není jen náhodná řada čísel a písmen. Název obsahuje informace specifické pro konkrétní model.

  Zde uvádíme příklady správných názvů modelů televizorů:

  • KDL-32WD756
  • KD-75XE9405
  • KD-65AF9
  1. První část názvu modelu (před spojovníkem) uvádí rozlišení televizoru: 2K (KDL) a 4K (KD).
  2. Čísla bezprostředně za spojovníkem uvádí velikost obrazovky v palcích (např. 32, 75 nebo 65).
  3. Poslední řada písmen a čísel (např. WD756, XE9405 nebo AF9) vyjadřuje určitou řadu produktů, která je důležitá pro účely podpory a oprav.
   • Poslední písmeno označuje různé barvy rámu a stojanu.
   • Pokud je první písmeno v poslední řadě písmen a čísel „A“, televizor je součástí naší řady OLED (např. KD-48A9S nebo XBR-65A9F).

  POZNÁMKA: Pokud vyhledáváte informace na webových stránkách podpory společnosti Sony, k vyhledání stránky svého modelu použijte název modelu.


  Projektory

  Název modelu a sériové číslo naleznete na samolepicím štítku produktu na zadní nebo spodní části projektoru.

  U některých projektorů je možné název modelu a sériové číslo vyhledat v nabídce podle níže uvedených kroků. To je užitečné zejména v případech, kdy je název modelu a sériové číslo projektoru nečitelné nebo se k němu nemůžete dostat.

  1. Zapněte projektor.
  2. Na dodaném dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU.
  3. Stiskněte šipku nahoru nebo šipku dolů a zvolte možnost Information (Informace).
  4. Stiskněte tlačítko Select, poté se vám zobrazí název modelu a sériové číslo.

   Obraz

  Sluchátka s mostem přes hlavu

  Název modelu a sériové číslo obvykle naleznete na mostu přes hlavu nebo na vnitřní straně polstrování u hlavy, jak je znázorněno na obrázku níže
  Obrázek sluchátek s mostem přes hlavu, který znázorňuje možná umístění názvu modelu a sériového čísla

  Skutečně bezdrátová sluchátka

  Název modelu a sériové číslo jsou umístěny ve spodní části nabíjecího pouzdra, jak je znázorněno níže.
  Obrázek sluchátek WF-1000X – spodní část nabíjecího pouzdra


  WF-1000XM3

  Obrázek umístění názvu modelu a sériového čísla uvnitř nabíjecího pouzdra skutečně bezdrátových sluchátek WF-1000XM3


  WF-1000X

  Obrázek umístění názvu modelu a sériového čísla ve spodní části nabíjecího pouzdra skutečně bezdrátových sluchátek WF-1000X


  POZNÁMKA: Některá sluchátka neuvádějí sériové číslo.

  Fotoaparáty a videokamery

  Sériové číslo a název modelu naleznete ve spodní části fotoaparátu nebo na štítku na původním balení.

  Spodní část fotoaparátu

  Sériové číslo a název modelu vašeho fotoaparátu nebo videokamery naleznete ve spodní části zařízení.

  1. Název modelu (např. ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 nebo DCR-SX15E)
  2. Sériové číslo

  Obrázek znázorňující spodní stranu fotoaparátu ILCE-9. Číslo „1“ ukazuje na název modelu. Číslo „2“ ukazuje na sériové číslo.

  Digitální fotoaparát
  Umístění sériového čísla na digitálním fotoaparátu. Sériové číslo je na obrázku nahrazeno „XXXX“.
  Videokamera
  Umístění sériového čísla na videokameře. Sériové číslo je na obrázku nahrazeno XXXX.
  Digitální zrcadlovka Alpha (α)
  Umístění sériového čísla na digitální zrcadlovce Alpha. Sériové číslo je na obrázku nahrazeno „XXXX“.

  Původní balení

  Sériové číslo a název modelu naleznete také na štítku původního balení. Umístění sériového čísla je na obrázku níže zvýrazněno červenou barvou.

  Štítek s čárovým kódem – sériové číslo následuje za „S01“

  Objektiv

  1. Název modelu (např. SEL135F18GM nebo SEL2470GM)
  2. Sériové číslo

  Obrázek dvou ukázkových objektivů vedle sebe (SEL135F18GM a SEL2470GM). Číslo „1“ ukazuje na názvy modelů. Číslo „2“ ukazuje na sériová čísla.


  Ostatní zařízení pro digitální zobrazování

  • Digitální tiskárny a fotorámečky: Název modelu a sériové číslo jsou umístěny na zadní nebo spodní části jednotky (např. DPF-D810).
  • Úložiště digitálních fotografií: Název modelu a sériové číslo jsou umístěny na spodní části jednotky (např. VRD-MC6).

  Telefony Xperia

  Jak zjistit název modelu

  Podle kroků uvedených níže vyhledejte název modelu v části Settings (Nastavení) telefonu.

  1. Přejděte do nabídky Settings (Nastavení).
  2. Tento krok se může lišit v závislosti na verzi systému Android vašeho telefonu. Přejděte do nabídky About phone (O telefonu). Pokud tuto možnost nevidíte, přejděte do nabídky System (Systém) → About phone (O telefonu).
  3. Název modelu je obvykle uveden jedna z informací o telefonu pod položkou „Model“ (např. „Model: L4113“ odpovídá modelu Xperia 10).

  Jak vyhledat číslo IMEI

  Mezinárodní identifikační číslo mobilního zařízení (IMEI) je jedinečné identifikační nebo sériové číslo vašeho mobilního zařízení. Ke zjištění čísla IMEI použijte jeden ze způsobů uvedených níže.

  1. Použijte číselnou klávesnici

  Postupujte podle níže uvedených kroků a číslo IMEI a název modelu vyhledejte pomocí číselné klávesnice.

  1. Na domovské obrazovce Home klepněte na ikonu aplikace Telefon.
  2. Vyhledejte ikonu vytáčení a klepněte na ni.
  3. Pro přístup k informacím o čísle IMEI napište tento kód: *#06#.

  Podívejte se na následující video, které vám poradí, jak získat přístup k číslu IMEI pomocí číselné klávesnice telefonu.


  2. Použijte aplikaci Support

  Postupujte podle níže uvedených kroků a číslo IMEI a název modelu vyhledejte pomocí aplikace Support.

  1. Na domovské obrazovce Home klepněte na ikonu Aplikace.
  2. Vyhledejte ikonu aplikace Support a klepněte na ni.
  3. Číslo IMEI naleznete pod položkou Device Information (Údaje o zařízení).

  3. Zkontrolujte nastavení telefonu

  Podle kroků uvedených níže vyhledejte číslo IMEI v nabídce Settings (Nastavení) telefonu.

  1. Přejděte do nabídky Settings (Nastavení).
  2. Další krok závisí na verzi systému Android vašeho telefonu. Cesta se u starších verzí systému Android může lišit.
   • System (Systém) → About phone (O telefonu).
   • About phone (O telefonu) → Status (Stav) → IMEI information (Informace IMEI).
  3. Číslo IMEI je uvedeno jako jedna z informací o telefonu.

  4. Zkontrolujte původní balení telefonu

  Číslo IMEI a název modelu naleznete vytištěné na štítku na původním balení vašeho telefonu.


  Jak najdu číslo IMEI, pokud se můj telefon nechce zapnout

  Novější zařízení Xperia mají číslo IMEI na držáku pro kartu SIM. Postupujte podle následujících kroků a zkontrolujte slot pro kartu SIM:

  POZNÁMKA: Následující metody se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení.

  1. Vyjměte držák karty SIM, abyste k němu získali přístup.
  2. Některé modely mají číslo IMEI uvnitř slotu na paměťové karty. Pomocí nehtu nebo rozložené kancelářské sponky (nebo podobného předmětu) vytáhněte přihrádku s označením ven.
  3. Zařízení se snímatelným zadním krytem mají číslo IMEI uvedené na vnitřní straně zadního krytu.

  Tablety

  Umístění názvu modelu a sériového čísla je znázorněno na obrázku níže.
  1. Název modelu (např. SGPT121DE/S nebo SGPT113BE/S)
  2. Sériové číslo
  Tablet

  Tablet S

  Tablet S

  Název modelu je umístěn v levém dolním rohu zadní části jednotky (např. SGP-T112US/S).

  Tablet P

  Tablet P

  Opatrně sejměte spodní/zadní kryt. Název modelu je uveden v levém horním rohu uvnitř přihrádky (např. SGP-T211US/S).

  Tablet Xperia

  tablet xperia

  Název modelu je uveden na zadní části tabletu, jak je znázorněno na obrázku (např. SGP-T121US/S).


  Přijímače a zesilovače Soundbary Bezdrátové reproduktory Walkmany, Hi-Fi a rádia

  Přijímače a zesilovače Hi-Fi

  Název modelu a sériové číslo jsou umístěny na přední nebo zadní části jednotky.


  1. Název modelu (např. STR-DE597 nebo STR-DN610)
  2. Sériové číslo

  Název modelu a sériové číslo přijímače A/V

  Zařízení pro streamování médií

  Název modelu je umístěn na přední nebo zadní části (např. SMP-N100).

  Soundbar

  Název modelu a sériové číslo jsou umístěny na spodní nebo zadní části jednotky.

  1. Název modelu (např. HT-CT790 nebo HT-S350)
  2. Sériové číslo

  Umístění názvu modelu (1) a sériového čísla (2) soundbaru

  Bezdrátové reproduktory

  Název modelu (např. SRS-HG1) a sériové číslo obvykle naleznete na spodní části bezdrátového reproduktoru.


  Obrázek přenosného bezdrátového reproduktoru se šipkou, která ukazuje na spodní část

  WALKMAN

  Číslo modelu a sériové číslo obvykle naleznete na zadní části jednotky, jak je znázorněno na obrázku níže.
  Umístění názvu modelu (1) a sériového čísla (2) přehrávače WALKMAN na zadní části jednotky

  1. Název modelu (např. NWZ-W252, NW-E003F)
  2. Sériové číslo

  Voděodolný přehrávač WALKMAN

  Příklady správných názvů modelů: NW-WS623, NW-WS413.

  Název modelu a sériové číslo voděodolných modelů přehrávače WALKMAN jsou obvykle umístěny poblíž sluchátek do uší na obou stranách jednotky, jak je znázorněno na obrázku níže.
  Voděodolný přehrávač WALKMAN: umístění názvu modelu a sérového čísla na obou stranách jednotky

  Radiobudíky

  Název modelu je umístěn v přední části jednotky (např. ICF-C707)

  .

  Mini / Micro regálové systémy

  Snímek regálového systému – umístění názvu modelu na přední části hlavního přehrávače.

  Název modelu (např. MHC-EC68PI) je umístěn na přední části hlavního přehrávače, nikoli na reproduktorech, protože ty mají vlastní název modelu.


  Přehrávače boombox

  1. Název modelu a sériové číslo jsou umístěny na spodní straně produktu.
  2. Název modelu (např. CFD-S70) je uveden na vnější straně.
  3. Štítek se sériovým číslem je umístěn uvnitř krytu přihrádky pro baterie. Sériové číslo uvidíte po otevření krytu přihrádky na baterie.

  Tři snímky vedle sebe. Zleva: 1) Snímek přehrávače boombox se šipkou, která ukazuje na spodní část jednotky. 2) Umístění názvu modelu na vnější straně jednotky. 3) Umístění sériového čísla uvnitř přihrádky pro baterie.

  Dokovací stanice

  Název modelu je umístěn na přední nebo zadní části (např. RDP-XF100iP).


  Dálkové ovladače Přehrávače Blu-ray Disc Počítače Zvukové vybavení do automobilu a GPS

  Dálkové ovladače

  Název modelu je umístěn na zadní nebo přední horní straně ovladače (např. RM-EZ4).

  Přehrávač Blu-ray Disc

  Název modelu (např. BDP-S580) je umístěn na přední a zadní straně přehrávače. Sériové číslo se nachází na nálepce umístěné na zadní straně produktu, jak je znázorněno na obrázku níže.


  1. Model
  2. Sériové číslo

  Přehrávač blu-ray – umístění názvu modelu a sériového čísla na přední a zadní straně

  Domácí kino s přehráváním Blu-ray Disc

  Název modelu je umístěn na přední straně hlavního přehrávače (např. BDV-E500W).


  Přehrávač Blu-ray Disc s internetovou TV

  Název modelu je umístěn na přední a zadní straně (např. NSZ-GT1)


  Přenosný přehrávač Blu-ray Disc

  Název modelu se nachází na přední straně v blízkosti přihrádky na disky nebo na ní (např. BDP-SX1000)

  Notebooky

  Způsob vyhledání názvu modelu závisí na tom, kdy byl produkt uveden na trh. Klikněte na příslušný odkaz níže.

  Pro notebooky uvedené na trh v roce 2010 nebo později Pro notebooky uvedené na trh v létě 2009 Pro notebooky uvedené na trh od podzimu 2000 do jara 2009 Pro notebooky uvedené na trh před létem 2000

  VAIO® Tap 20

  Název modelu je na pravé straně zadní části (např. SVJ-202190X).


  VAIO® Duo

  Název modelu uvidíte po otevření počítače na pravé straně za obrazovkou (např. SVD-11213CXB).


  Stolní počítače

  Názvy modelů stolních počítačů začínají písmeny „PCV“, „VGC“, „VPC“ nebo „SVJ“ a jsou umístěny na malém štítku na přední straně hlavní jednotky počítače (rámu nebo skříně).


  • Vyhledejte malou samolepku v přední části skříně (např. VGC-RC210G).
  • U stolních počítačů „vše v jednom“ je číslo umístěno vpravo na přední straně počítače (např. VPC-L137FX).


  POZNÁMKA: Číslo „modelu“ uvedené na šedé samolepce na zadní straně počítače vám neposkytne správné informace.


  Svůj model můžete případně najít těmito způsoby:

  Prostřednictvím možnosti (My) Computer ((Tento) počítač) Prostřednictvím programu VAIO Care

  Audiopřijímače

  Model

  Název modelu je umístěn na předním panelu (např. CDX-GT200).

  Automobilový audiosystém

  Sériové číslo

  Sériové číslo se nachází na spodním krytu audiojednotky do automobilu. Jak je znázorněno na níže uvedených obrázcích, nelze se k němu dostat napřímo. Pokud sériové číslo potřebujete zjistit, doporučujeme nechat automobilovou audiojednotku demontovat ze slotu pro stereozařízení specializovaným odborníkem.

  Umístění sériového čísla na spodním krytu

  Reproduktory/příslušenství:

  Číslo modelu a sériové číslo se nachází na balení a v příručce (např. XS-LD126P5).

  GPS

  Název modelu je umístěn na zadní spodní části nebo v přihrádce pro anténu (např. NV-U74T).  Diktafony Čtečky PlayStation Profesionální produkty

  Digitální diktafony

  V závislosti na modelu můžete název modelu a sériové číslo digitálního diktafonu najít na zadní nebo spodní straně jednotky.

  ICD-SX2000

  1. Název modelu (ICD-SX2000)
  2. Sériové číslo

  Digitální diktafon ICD-SX2000 – umístění čísla modelu a sériového čísla

  ICT-TX800

  1. Název modelu (ICT-TX800)
  2. Sériové číslo

  Digitální diktafon ICT-TX800 – umístění čísla modelu a sériového čísla


  Čtečky

  7místné sériové číslo je umístěno na štítku s ID produktu na balení. Jeho umístění je zobrazeno na obrázku níže.

  Dva obrázky vedle sebe. Na obrázku nalevo je zobrazeno balení elektronické čtečky. Na obrázku napravo je zobrazeno sériové číslo na přiblíženém štítku produktu. Sériové číslo začíná označením „S01“.


  PRS-T1, T2

  Je-li to možné, opatrně sejměte volitelný kryt (PRSA-CL10) nebo kryt s osvětlením (PRSA-CL22). 7místné sériové číslo je umístěno na zadním krytu jednotky.

  Kryt elektronické čtečky po odejmutí z elektronické čtečky (PRSA-CL10 nebo PRSA-CL22)

  Umístění sériového čísla na zadní straně elektronické čtečky (platí pro modely PRSA-CL10 a PRSA-CL22)

  PRS-T3

  Opatrně odejměte kryt nebo volitelný kryt s osvětlením (PRSA-CL30). Přečtěte si kapitolu „Odejmutí/připevnění standardního krytu“ v návodu k použití. 7místné sériové číslo je umístěno na zadním krytu jednotky.

  Kryt po odejmutí ze čtečky (PRSA-CL30)

  PRSA-CL30: Umístění sériového čísla na zadní straně jednotky.

  Profesionální produkty

  Navštivte odkaz Profesionální produkty Sony, kde naleznete další informace týkajících se následujících kategorií:

  • Profesionální fotoaparáty
  • Vysílání a produkce
  • Projektory
  • Profesionální displeje
  • Archivace a správa obsahu
  • Zvuk
  • Chytré systémy
  • Zdravotnictví