Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SRS-XV800
 • SRS-XV900

DŮLEŽITÉ: Tento soubor je určen k použití pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích/regionech.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Opravuje chybu, kdy hudba při připojení Bluetooth hrála nezamýšlenou hlasitostí

Předchozí výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Zlepšuje možnost připojení a uchování nastavení Zvuku

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze iOS 11.0 nebo novější)
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace Sony | Music Center
 • Reproduktory musí být připojeny k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru na verzi 3200 pro modely SRS-XV800/SRS-XV900

Verze souboru

 • 3200

Velikost souboru

 • SRS-XV800: 1.45 MB (1 530 560 bajtů)
 • SRS-XV900: 1.47 MB (1 549 664 bajtů)

Datum vydání

 • 20-07-2023

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud se zobrazí verze 3100 nebo nižší (SRS-XV800/SRS-XV900), důrazně doporučujeme aktualizovat firmware. Pokud si nejste jistí, aktuální verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte reproduktor.
 2. Spusťte aplikaci Sony | Music Center.
 3. Pomocí aplikace Sony | Music Center připojte reproduktor.
 4. Vyberte možnost Nastavení Systém a poté potvrďte verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Aktualizaci neprovádějte na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi, například:
  • ve vlaku nebo na místě s přetíženou sítí Wi-Fi
  • poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz
 • Ujistěte se, že obě zařízení (zařízení se systémem Android nebo iOS a reproduktory) jsou plně nabitá.
 • Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je jednotka připojená k elektrické zásuvce prostřednictvím napájecího adaptéru AC (SRS-XV800/SRS-XV900).
 • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android nebo iOS všechna další zařízení s Bluetooth, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před aktualizací

 • Po aktualizaci firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • U zařízení se systémem Android zabere proces aktualizace asi 4 minuty (SRS-XV800/SRS-XV900).
  Velikost souboru je přibližně 1.45 MB pro model SRS-XV800 a přibližně 1.47 MB pro model SRS-XV900.
  U zařízení se systémem iOS zabere proces aktualizace asi 10 minut (SRS-XV800/SRS-XV900).
  Velikost souboru je přibližně 1.45 MB pro model SRS-XV800 a přibližně 1.47 MB pro model SRS-XV900.
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení Android/iOS.

Stažení a instalace

Při aktualizaci reproduktorů postupujte podle níže uvedených pokynů:

 1. Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 2. Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do reproduktorů.
 3. Aktualizaci spusťte na reproduktorech.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Připojení k elektrické zásuvce. Připojte napájecí kabel AC dodaný spolu s reproduktorem do příslušné zdířky.
  Poznámka: Aktualizaci softwaru nelze provést při napájení z baterie.
 2. Zapněte reproduktor.
 3. Spusťte aplikaci Sony | Music Center.
 4. Pomocí aplikace Sony | Music Center připojte reproduktor.
 5. Po navázání spojení se zobrazí následující obrazovka. Pokud se na reproduktor vztahuje aktualizace, zobrazí se položka Update the software of the speaker (Aktualizujte software reproduktoru). V tomto případě můžete vybrat možnost More info (Více informací).
  Obrazovka Music Center. Ve spodní části obrazovky se zobrazí zpráva [Update the software of the speaker] (Aktualizujte software reproduktoru) a na pravé straně se zobrazí zpráva [More Info] (Více informací).
 6. Ověřte, že se zobrazuje Verze 3200 (SRS-XV800/SRS-XV900), a zvolte možnost OK. Poté se spustí aktualizace.
  Verze se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky, na levé straně: tlačítko [LATER] (POZDĚJI) ve spodní části obrazovky, a na pravé straně: tlačítko [OK].
 7. Zahájí se stahování a po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
 8. Když přenos začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
  Poznámka: Během stahování aktualizací / přenosu dat / instalace aktualizace reproduktory nevypínejte, jinak se mohou stát nepoužitelnými. Po dokončení aktualizace softwaru vyberte možnost OK.
 9. Pokud se nezobrazí obrazovka s aktualizací softwaru, pokračujte na Krok 2 a zkontrolujte, že byl software úspěšně aktualizován.
  Poznámka: Reproduktor se po ukončení aktualizace softwaru automaticky vypne.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace postupujte podle kroků uvedených v části Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru) a ověřte úspěšnou instalaci nové verze.
Pokud je číslo verze firmwaru 3200 (SRS-XV800/SRS-XV900), aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. Vyberte možnost OK.
 2. Reproduktor restartujte (vypněte a znovu zapněte).
 3. Poté restartujte aplikaci Sony | Music Center a znovu spusťte aktualizaci

Verzi firmwaru zkontrolujte i v případě, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 3200 (SRS-XV800/SRS-XV900), aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste aktualizaci firmwaru provést znovu. Verzi zařízení naleznete v nastavení aplikace Sony | Music Center. Verzi zkontrolujete výběrem možnosti Check the firmware version (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.