Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • NW-A306

Poznámka: Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích nebo regionech.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Poskytuje bezpečnostní aktualizaci (v nabídce Settings (Nastavení) bude u úrovně zabezpečení uveden červen 2023)
 • Vylepšuje celkový výkon
DŮLEŽITÉ:
 • Ke zlepšení stability připojení je potřeba aktualizovat software Music Center for PC i firmware přehrávače Walkman na nejnovější verze. Pokud software i firmware neaktualizujete na nejnovější verze, nemusí dojít ke správnému propojení aplikace Music Center for PC s přehrávačem Walkman.
 • Pokud v přehrávači Walkman nejsou nastavené správné datum a čas, oznámení o aktualizaci se nemusí zobrazit. Pokud nejsou nastavené správně, nastavte je ručně.

Předchozí výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Poskytuje bezpečnostní aktualizaci (úroveň zabezpečení zobrazená v nabídce Settings (Nastavení) bude dostupná od ledna 2023)
 • Redukuje šum, který se může objevit při přehrávání hudby za určitých podmínek při připojení přes Bluetooth
 • Opravuje nízkofrekvenční rozsah při přehrávání hudby pomocí kabelových sluchátek

Informace o souboru

Verze souboru

 • Verze 1.02.00

Velikost souboru

 • 1 389 MB (1 457 037 904 bajtů)

Datum vydání

 • 03-08-2023

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud byl váš přehrávač Walkman již aktualizován na verzi softwaru 1.02.00, nemusíte tuto aktualizaci provádět.

 1. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 2. Klepněte na možnost Settings (Nastavení) → About device (O zařízení).
 3. V části Device name (Název zařízení) se zobrazí název modelu a v části Build number (Číslo sestavení) pak verze softwaru.

Před aktualizací

 • Během aktualizace musíte být připojeni k síti.
 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • Nejprve přeneste veškerá data z přehrávače Walkman do počítače, protože při aktualizaci může dojít ke ztrátě zbývajících dat.
 • Nemůžeme zaručit, že během aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb a dat.
 • Při aktualizaci by na přehrávači Walkman mělo být přibližně 3,5 GB volného místa. Ověřte, že je množství zbývajícího volného místa dostačující.
 • Pokud není ve vestavěné paměti flash dostatek volného místa, vytvořte jej přenosem nepotřebných dat zpět do počítače.
 • Ujistěte se, že je baterie přehrávače Walkman nabitá na více než 60 % a že se nabíjí.
 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Náklady na komunikaci ponesou uživatelé.

Důležité upozornění

 • Pro zákazníky používající software Music Center for PC:
  • Ke zlepšení stability připojení je potřeba aktualizovat software Music Center for PC a software přehrávače Walkman na nejnovější verze.
  • Pokud je neaktualizujete na nejnovější verze, může se stát, že nebude možné je připojit.
 • Pokud datum a čas nejsou v přehrávači Walkman správně nastaveny, oznámení o aktualizaci se nemusí zobrazit. Ujistěte se, že jsou datum a čas správně nastaveny. Pokud nejsou správně, nastavte datum a čas ručně.

Jak nastavit datum a čas

 1. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 2. Klepněte na ikonu Clock (Hodiny), poté se vám zobrazí aktuální datum a čas.
  Poznámka: Pokud jsou datum a čas správné, přehrávač Walkman se objeví v oznámení aktualizace. V takovém případě nemusíte v procesu pokračovat.
 3. Poklepáním na možnost (Home (Domovská stránka) v navigační liště) na spodní straně obrazovky se vrátíte zpět na domovskou obrazovku.
 4. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 5. Klepněte na možnosti nabídky v následujícím pořadí: Settings (Nastavení) → System (Systém) → Date & time (Datum a čas).
 6. Pokud je možnost Use network-provided time (Použít čas poskytovaný sítí) nastavená na ON (ZAPNUTO), klepněte na možnost Use network-provided time (Použít čas poskytovaný sítí). Poté se pod možností Use network-provided time (Použít čas poskytovaný sítí) zřetelně zobrazí možnosti Set date (Nastavit datum) a Set time (Nastavit čas).
 7. Klepněte na možnost Set date (Nastavit datum) a nastavte správné datum, pokud již není nastaveno správně. Poté klepněte na možnost OK a vraťte se na obrazovku Date & time (Datum a čas).
 8. Klepněte na možnost Set time (Nastavit čas) a nastavte správný čas, pokud není nastaven správně. Poté klepněte na možnost OK a vraťte se na obrazovku Date & time (Datum a čas).
 9. Klepněte na možnost Use network-provided time (Použít čas poskytovaný sítí) a nastavte ji na ON (ZAPNUTO).

Stažení a instalace

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

Aktualizace prostřednictvím Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)

Proveďte aktualizaci pomocí softwaru Music Center for PC

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze pomocí následujících kroků.

 1. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku přehrávače Walkman směrem nahoru.
 2. Klepněte na možnost Settings (Nastavení) → About device (O zařízení). Verze softwaru se zobrazí v části Build number (Číslo sestavení).
 3. Zobrazuje-li se v části Build number (Číslo sestavení) verze 1.02.00, aktualizace proběhla úspěšně.