Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • FDR-AX43

Požadované soubory ke stažení

Tuto část si přečtěte před stažením souboru.

Před instalací této aktualizace je potřeba stáhnout ovladač kamery Sony. Podrobnější informace naleznete v sekci Jak stáhnout ovladač kamery Sony tohoto článku.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

DŮLEŽITÉ: Po aktualizaci na tuto verzi z verze 1.01 proběhne inicializace obecného nastavení. Po aktualizaci je nutné znovu provést konfiguraci.

 • Vylepšuje stabilitu při simultánním nahrávání videí

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_FDRAX43V102.dmg

Verze souboru

 • 1.02

Velikost souboru

 • 148 MB (148 144 225 bajtů)

Datum vydání

 • 09-03-2022

Příprava

Jak na to: Aktualizujte firmware svého fotoaparátu Sony

Zkontrolujte verzi systémového softwaru

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru. Pokud je nainstalovaný systémový software verze 1.01, aktualizace je vyžadována.

Poznámka: Pokud se po zapnutí kamery zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.

 1. Na kameře vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → General Settings (Obecná nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:

 • macOS 10.15, 11, 12

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 600 MB nebo více

Další hardware

 • Zdroj napájení kamery: Použijte plně nabitou dobíjecí baterii NP-FV70A.
  Poznámka: Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC.
 • Použijte kabel USB dodaný s kamerou.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Po aktualizaci na tuto verzi z verze 1.01 proběhne inicializace obecného nastavení. Po aktualizaci je nutné znovu provést konfiguraci.
 • Před aktualizací systémového softwaru ukončete všechny ostatní aplikace.
 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FV70A).
 • Během aktualizace nemanipulujte s fotoaparátem, nevypínejte ho a nevyjímejte baterii ani napájecí adaptér, protože fotoaparát by mohl vlivem náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z kamery paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru bude trvat přibližně 15 minut. Po tuto dobu je nutné zabránit přechodu počítače do režimu spánku.
  Poznámka: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte možnost About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by mohlo dojít ke zhroucení aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nepřipojujte kameru k žádnému jinému zařízení.
 • Nepřipojujte kameru k počítači, dokud k tomu nebudete výslovně vyzváni.
 • Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 • Postupujte podle pokynů v okně nástroje System Software Updater a na kameře vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Connection (Připojení) → USB Connect Setting (Nastavení připojení USB) a poté zkontrolujte, zda je vybraná možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
 • U počítačů Mac s procesorem Apple silicon (Apple M1) je potřeba změnit zásady ochrany osobních údajů. Obrazovka O tomto počítači Mac zobrazí položku označenou jako Čip, za níž následuje název čipu. Další informace naleznete v článku Jak změnit zásady ochrany osobních údajů pro počítače Mac s procesorem Apple silicon. Počítače Mac s procesory značky Intel tento krok nevyžadují.

Jak stáhnout ovladač kamery Sony:

 1. Navštivte stránku se soubory ke stažení Ovladače kamery Sony a stáhněte odpovídající ovladač:
  Poznámka: Počítače Mac s procesory značky Intel mají jiné ovladače kamery Sony než ty s procesorem Apple silicon.
 2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Jak stáhnout aktualizační program:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  Poznámka: Zahájí se stahování souboru Update_FDRAX43V102.dmg
  .
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Velikost souboru: 148 MB (148 144 225 bajtů)

Krok 1: Jak stáhnout ovladač kamery Sony

 1. Ukončete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Camera_Driver_2102a.dmg nebo Camera_Driver_2110a.dmg. Nyní kameru nepřipojujte.
  Poznámka: Pokud jste již kameru připojili k počítači, odpojte ji, než budete pokračovat v postupu.
 3. Rozbalí se instalační program ovladače kamery Sony.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otevře se obrazovka instalačního programu. Postupujte podle pokynů.
 6. Aplikace vás požádá o povolení k instalaci nového softwaru. Zadejte heslo pro účet správce.

  Poznámky:
  • Pokud operační systém zobrazí dialogové okno se zprávou System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno) (skutečná zpráva se bude lišit v závislosti na verzi operačního systému), klikněte na možnost Open Security Preferences (Otevřít předvolby zabezpečení). Otevře se obrazovka Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) operačního systému macOS.
  • Pokud operační systém nezobrazí dialogové okno se zprávou System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno), přejděte na část Krok 2:Pokračujte spuštěním nástroje Updater.
 7. Na obrazovce Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) otevřete kartu General (Obecné) a poté klikněte na ikonu klíče. Po zobrazení výzvy k zadání hesla zadejte heslo, které jste použili k přihlášení prostřednictvím účtu správce, a poté klikněte na možnost Unlock (Odemknout).
 8. Kliknutím na možnost Allow (Povolit) povolíte systému, aby začal načítat systémový software.
 9. Pokud se po kliknutí na možnost Allow (Povolit) zobrazí výzva k restartování, restartujte počítač a proces aktualizace zopakujte od začátku.
 10. Pokud obrazovka Security and Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) nezmizí sama, zavřete okno.

Krok 2: Spusťte nástroj Updater

 1. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_FDRAX43V102.dmg. Nyní kameru nepřipojujte.
 2. Update_FDRAX43V102 se rozbalí.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
 4. Budete vyzváni, abyste aplikaci povolili provádět změny. Zadejte heslo pro účet správce.
 5. Spustí se nástroj System Software Updater.

  Poznámky:
  • Pokud systém není připraven k zahájení aktualizace, zobrazí se chybová zpráva. Proveďte příslušnou akci podle zobrazené zprávy a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se objeví zpráva You need to restart your computer (Je potřeba restartovat počítač), restartujte jej a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva You need to install Sony Camera Driver (Je nutné nainstalovat ovladač kamery Sony), proveďte postup popsaný v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač kamery Sony, poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Check the Security & Privacy setting. (Zkontrolujte nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů.), proveďte kroky 7 a 8 uvedené v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač kamery Sony, poté restartujte počítač a znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
 6. Zapněte kameru a připojte ji k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na LCD displeji kamery se zobrazí text USB Mode (Režim USB).
 7. Klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte kameru ani neodpojujte kabel USB.
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva Could not find the camera for this update (Nepodařilo se najít kameru pro tuto aktualizaci). Zkuste následující:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
 8. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.1.01 nebo starší, a klikněte na možnost Next (Další). Pokud je aktuálně nainstalován systémový software verze 1.02, aktualizace není vyžadována. V takovém případě odpojte kameru od počítače a klikněte na možnost Finish (Dokončit), vypněte kameru, vyjměte baterii, vložte ji zpět a kameru opět zapněte.
  • Aktualizace je zapotřebí
   Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Aktualizace není zapotřebí
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 9. Kamera se automaticky restartuje.
  Poznámka: Ikona Loading (Načítání) se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.
 10. Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartu se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 15 minut.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte kameru ani neodpojujte kabel USB.
 11. Po dokončení aktualizace se kamera automaticky restartuje.
 12. Až se znovu objeví obraz na displeji LCD, klikněte na možnost Finish (Dokončit) a poté odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o běžný jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Poznámka: Jakmile na počítačích Mac s procesorem Apple silicon dojde k dokončení aktualizace, doporučujeme nastavit zásady ochrany osobních údajů zpět do původního nastavení. Počítače Mac s procesory značky Intel tento krok nevyžadují. Další informace naleznete podle potřeby v článku Jak změnit zásady ochrany osobních údajů pro počítače Mac s procesorem Apple silicon.

Krok 3: Ověřte verzi systémového softwaru svého produktu.

 1. Na kameře vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → General Settings (Obecná nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po 15 minutách, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z kamery baterii a odpojte od ní napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte kameru a zopakujte instalaci.

Po spuštění nástroje pro aktualizaci systémového softwaru se nezobrazí obrazovka s potvrzením verze a objeví se zpráva Failed to update (Aktualizace se nezdařila).

Pokud k tomu dojde, je možné, že jste svou kameru již aktualizovali pomocí ovladače Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a tento software jste neodinstalovali:

 1. Znovu stáhněte Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a pomocí odinstalačního nástroje Nástroj pro odinstalaci odinstalujte složku se staženým souborem.
 2. Po odinstalování ovladače Nástroje pro aktualizaci systémového softwaru dvakrát klikněte na soubor Update_FDRAX43V102.dmg a restartujte aktualizaci.