Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • FDR-AX43

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

DŮLEŽITÉ: Po aktualizaci na tuto verzi z verze 1.01 proběhne inicializace obecného nastavení. Po aktualizaci je nutné znovu provést konfiguraci.

 • Vylepšuje stabilitu při simultánním nahrávání videí

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_FDRAX43V102.exe

Verze souboru

 • 1.02

Velikost souboru

 • 148 MB (156 176 888 bajtů)

Datum vydání

 • 09-03-2022

Příprava

Jak na to: Aktualizujte firmware svého fotoaparátu Sony

Zkontrolujte verzi systémového softwaru

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru. Pokud je nainstalovaný systémový software verze 1.01, aktualizace je vyžadována.

Poznámka: Pokud se po zapnutí kamery zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.

 1. Na kameře vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → General Settings (Obecná nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardware počítače

Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:

 • Počítače s procesory Intel nebo AMD (počítače s procesory ARM nejsou podporovány)
 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 600 MB nebo více

Další hardware

 • Zdroj napájení kamery: Použijte plně nabitou dobíjecí baterii NP-FV70A.
  Poznámka: Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC.
 • Použijte kabel USB dodaný s kamerou.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Po aktualizaci na tuto verzi z verze 1.01 proběhne inicializace obecného nastavení. Po aktualizaci je nutné znovu provést konfiguraci.
 • Před aktualizací systémového softwaru ukončete všechny ostatní aplikace.
 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FV70A).
 • Během aktualizace baterii nevyjímejte, protože kamera by mohla v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z kamery paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru potrvá přibližně 10 minut. Po tuto dobu je nutné zabránit přechodu počítače do režimu spánku.
  Poznámka: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte možnost About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by mohlo dojít ke zhroucení aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nepřipojujte kameru k žádnému jinému zařízení.
 • Nepřipojujte kameru k počítači, dokud k tomu nebudete výslovně vyzváni.
 • Zkontrolujte, že je počítač připojen k internetu.
 • Postupujte podle pokynů v okně nástroje System Software Updater a na kameře vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Connection (Připojení) → USB Connect Setting (Nastavení připojení USB) a poté zkontrolujte, zda je vybraná možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).

Jak stáhnout aktualizační program:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru Update_FDRAX43V102.exe.
  Poznámka: Velikost souboru: 148 MB (156 176 888 bajtů)
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Při běžném nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí aplikace Průzkumník souborů vyhledejte složku Stažené soubory a stažený soubor.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Ukončete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_FDRAX43V102.exe. Kameru zatím nepřipojujte k počítači.
 3. Spustí se nástroj System Software Updater.
 4. Zapněte kameru a připojte ji k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na obrazovce LCD kamery se zobrazí zpráva USB Mode (Režim USB).
 5. Klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte kameru ani neodpojujte kabel USB.
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva Could not find the camera for this update (Nepodařilo se najít kameru pro tuto aktualizaci). Zkuste následující:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
 6. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.1.01 nebo starší, a klikněte na možnost Next (Další). Pokud je aktuálně nainstalován systémový software verze 1.02, aktualizace není vyžadována. V takovém případě odpojte kameru od počítače a klikněte na možnost Finish (Dokončit), vypněte kameru, vyjměte baterii, vložte ji zpět a kameru opět zapněte.
  • Aktualizace je zapotřebí
   Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Aktualizace není zapotřebí
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 7. Kamera se automaticky restartuje.
 8. Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartu se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 10 minut.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte kameru ani neodpojujte kabel USB.

 9. Po dokončení aktualizace se kamera automaticky restartuje. Až se znovu objeví obraz na displeji LCD, klikněte na možnost Finish (Dokončit) a poté odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o běžný jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého produktu.

 1. Na kameře vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → General Settings (Obecná nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po 10 minutách, můžete problém vyřešit provedením těchto kroků:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z kamery baterii a odpojte od ní napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte kameru a zopakujte instalaci.