Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • UBP-X700

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Zlepšuje přehrávání disků Ultra HD Blu-ray Disc

Předchozí výhody a vylepšení

 • Odstraňuje funkci Gracenote
 • Vylepšuje stabilitu připojení HDMI
 • Podporuje obsah Dolby Vision pro disky Blu-ray Disc a služby Netflix a VUDU
 • Podporuje online streamovací služby

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru, verze M43.R.0284 modelu UBP-X700

Verze souboru

 • M43.R.0284

Velikost souboru

 • 149 MB (156 496 345 bajtů)

Datum uvedení

 • 24-08-2021

Příprava

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model přehrávače Blu-ray. Pokud je číslo verze M43.R.0284 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. Je-li tedy například přehrávač připojen k portu HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray. Pokud se disk začne přehrávat, stiskněte tlačítko STOP a vyčkejte na zobrazení nabídky Home Screen (Domovská obrazovka).
 3. V nabídce Home Screen (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení)System Settings (Systémová nastavení) a potvrďte tlačítkem ENTER.
 4. Vyberte možnost System Information (Informace o systému) a zvolte možnost ENTER.
 5. Pokud je na televizní obrazovce číslo verze M43.R.0284 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby, jak na přehrávači Blu-ray aktualizovat firmware:

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
(DOPORUČENO)
 • Ethernetový kabel nebo bezdrátový router pro připojení přehrávače Blu-ray k internetu
 • Ověření, zda je přehrávač Blu-ray připojen:
  • k internetu
  • ke kompatibilnímu televizoru
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Stažení a instalace

Aktualizace prostřednictvím internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle trvá přibližně 15–30 minut. Nejprve nastavíte zařízení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do přehrávače Blu-ray.

Co budete potřebovat:

 • připojení k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)
 • kompatibilní televizor

Jak zajistit bezproblémový průběh aktualizace

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli přehrávač Blu-ray poškodit.
 • V průběhu aktualizace přehrávač Blu-ray nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-Ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen k portu HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Připojte přehrávač Blu-ray ke zdroji internetu pomocí ethernetového kabelu nebo pomocí bezdrátového připojení prostřednictvím routeru.
 3. Zapněte přehrávač Blu-ray. (Pokud je v přehrávači disk, vyjměte jej.)

Proveďte aktualizaci:

 1. Na Home Screen (Domovské obrazovce) pomocí šipek na dálkovém ovladači zvolte možnost Setup (Nastavení)Software Update (Aktualizace softwaru) a pak vyberte možnost Update via Internet (Aktualizace přes internet).
 2. Na televizoru se zobrazí Software Update confirmation (Potvrzení o aktualizaci softwaru). Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Update to a new software version. (Aktualizujte na novou verzi softwaru.) a na televizoru se zobrazí nejnovější verze softwaru.
 4. Vyberte položku Start a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Zahájí se proces aktualizace a na televizoru se zobrazí obrazovka aktualizace.
 6. Během aktualizace bude na televizoru zobrazená stavová lišta x % a zpráva o kapacitě stahování. Hodnota x se bude během aktualizace zvyšovat z 0 až na 100.
 7. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. Během tohoto kroku nepoužívejte ani sami nezapínejte přehrávač.
 8. Na televizoru se znovu zobrazí stavová lišta x % a zpráva o kapacitě stahování.
 9. V rámci dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a restartuje.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M43.R.0284, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí internetu.

 • Pokud se na televizoru zobrazuje zpráva Connection status cannot be confirmed (Nelze potvrdit stav připojení) nebo This device is not connected to network (Zařízení není připojeno k síti), problém se může týkat síťového připojení:
  1. V případě kabelového připojení: zkontrolujte, zda kabel sítě LAN propojuje přehrávač a zdroj internetu.
  2. V případě bezdrátového připojení: zkontrolujte, zda je bezdrátový router zapnutý a připojený ke zdroji internetu.
  3. V nastavení sítě zkontrolujte, že jste potvrdili, zda má přehrávač Blu-ray vlastní IP adresu. (Používáte-li server proxy, zadejte do pole Proxy Server adresu IP příslušného serveru proxy, nikoli název hostitele proxy.)
  4. V nabídce Network Settings (Nastavení sítě)Network Connection Status (Stav připojení k síti) zkontrolujte, zda jsou položky Physical Connection (Fyzické připojení) a Internet Access (Přístup k internetu) v pořádku.
  5. Zopakujte aktualizaci.
 • Pokud při aktualizaci došlo k přerušení napájení, zapněte přehrávač a aktualizaci opakujte.
 • Pokud aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena:
  1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a po několika minutách ho znovu připojte.
  2. Zapněte přehrávač Blu-Ray Disc.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
  4. Můžete také přímo zrušit síťový proces a pokračovat přímo aktualizací ze zařízení USB.
 • Když se při aktualizaci objeví zpráva Update failed (Aktualizace selhala):
  • Zkontrolujte, zda nevznikl problém se síťovým připojením k internetu.
  • Na obrazovce Update failed (Aktualizace selhala) vyberte možnost OK, pokud chcete zkusit aktualizaci opakovat, nebo Cancel (Zrušit), pokud chcete proces ukončit.
  • Pokud problémy přetrvávají, stáhněte soubor firmwaru a proveďte aktualizaci prostřednictvím zařízení USB.
  • Můžete také přímo zrušit síťový proces a pokračovat přímo aktualizací ze zařízení USB.
 • Pokud aktualizace firmwaru nefunguje ani po několika pokusech, stáhněte soubor firmwaru a proveďte aktualizaci prostřednictvím zařízení USB.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do přehrávače Blu-Ray.

Doporučujeme následující operační systémy:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Jak zajistit bezproblémový průběh aktualizace

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se povedla hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli přehrávač Blu-ray poškodit.
 • V průběhu aktualizace přehrávač Blu-ray nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.

Stažení aktualizace do počítače:

 1. Přečtěte si podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATE_M43R0284.ZIP a zapamatujte si, do kterého adresáře jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Properties (Vlastnosti). Zkontrolujte, zda je velikost souboru 149 MB (156 496 345 bajtů).

Přeneste soubory aktualizace na úložné zařízení USB:

 1. Rozbalte soubor do počítače. Rozbalená složka se bude nazývat UPDATE.
 2. Ujistěte se, že složka UPDATE obsahuje tyto čtyři soubory: MSB43-FW.BIN, MSB43-FW.ID, MSB43-FW_MB.BIN a MSB43-FW_MB.ID
 3. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
  Poznámka: Jsou podporovány systémy souborů FAT32 a NTFS.
Pro operační systémy Windows:
 1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
 2. V zobrazené nabídce klikněte na možnost Send To... (Odeslat do…).
 3. Klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. vyměnitelný disk E:).
 4. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.
Pro operační systémy macOS:
 1. Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
  Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do přehrávače.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-Ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen k portu HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
 3. Zkontrolujte, zda nejsou k přehrávači Blu-ray Disc připojena žádná další zařízení USB. Pokud jsou nějaká připojená, odpojte je od přehrávače Blu-ray Disc.
Přenos aktualizace:
 1. Zapojte úložné zařízení USB obsahující soubor s aktualizací do portu USB umístěného v předním panelu přehrávače.
 2. V nabídce Home Screen (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) Software Update (Aktualizace softwaru) a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Zobrazí se potvrzení o aktualizaci softwaru. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost Update via USB Memory (Aktualizovat pomocí paměti USB), označte možnost OK a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Aktualizace se spustí.
 5. Během aktualizace bude na televizoru zobrazená stavová lišta x %. Hodnota x se bude během aktualizace zvyšovat z 0 až na 100.
 6. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. Během tohoto kroku nepoužívejte ani sami nezapínejte přehrávač.
 7. Na televizoru se znovu zobrazí stavová lišta x %.
 8. Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a restartuje. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 9. Vyjměte zařízení USB z přehrávače.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M43.R.0284, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray prostřednictvím počítače a disku.

 • Pokud nemůžete vybrat možnost Update via USB Memory (Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB), zkontrolujte následující:
  1. Zařízení USB je správně připojeno k přehrávači Blu-ray Disc.
  2. Zařízení USB je naformátováno tak, aby podporovalo systém souborů (FAT32 a NTFS).
  3. Zařízení USB je kompatibilní s přehrávačem Blu-ray Disc.
 • Pokud nelze soubor aktualizace stažený z webu rozbalit, zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.
 • Zobrazí-li se zpráva There is no update file (Chybí soubor aktualizace), zkontrolujte, že je rozbalená složka pojmenována UPDATE (velkými písmeny) a že obsahuje všechny tyto soubory:
  • MSB43-FW.BIN
  • MSB43-FW.ID
  • MSB43-FW_MB.BIN
  • MSB43-FW_MB.ID
 • Zobrazí-li se zpráva The file is corrupted (Soubor je poškozený) stáhněte znovu soubor aktualizace a celý postup opakujte.
 • Pokud aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena:
  1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a po několika minutách ho znovu připojte.
  2. Zapněte přehrávač Blu-Ray Disc.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
 • Pokud aktualizaci došlo k přerušení napájení, zapněte přehrávač Blu-Ray Disc a proces aktualizace opakujte.