Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • MAP-S1
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • RSX-GS9

O instalaci

Výhody a vylepšení

 • Tento nástroj nainstaluje aktualizovanou verzi ovladače softwaru USB Audio, která umožní přehrávání zvukových souborů z počítače pomocí připojení přes rozhraní USB a poskytne vám lepší výkon při připojení přes USB typu B.

Systémové požadavky

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Zařízení

 • Port USB (kompatibilní s USB 2.0)

Příprava

 • Ujistěte se, že jste přihlášeni jako Administrator (Správce) počítače.
 • Nevypínejte počítač, dokud nebude aktualizace dokončena.
 • Nedodržení pokynů a případně přerušení procesu aktualizace může způsobit problémy při práci se softwarem.
 • Pokud se v dialogovém okně User Account Control (Řízení uživatelských účtů) zobrazí zpráva Windows needs your permission to continue (K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení), klikněte možnost na Continue (Pokračovat).

Instalace

 1. Připojení kabelu USB:
  • Modely MAP-S1, SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99, CMT-SX7/SX7B a CAS-1: připojíte k počítači tak, že je zapojíte do terminálu (typ B) na zadním panelu.
  • Modely SRS-HG1 (h.ear go): připojíte k počítači tak, že je zapojíte do terminálu (typ micro B) na zadním panelu.
  • Modely RSX-GS9: připojíte k počítači tak, že je zapojíte do terminálu (typ micro B) na předním panelu.
 2. Otevřete na počítači okno Device Manager (Správce zařízení) a klikněte na možnost Sound, video and game controllers (Řadiče zvuku, videa a her).
 3. Zapnutí modelu:
  • Pro spuštění modelů CAS-1: vyberte funkci USB-B stisknutím tlačítka USB-B na dálkovém ovladači.
  • Pro spuštění modelů MAP-S1, CMT-SX7 nebo CMT-SX7B: vyberte funkci USB REAR (Zadní USB) stisknutím tlačítka FUNCTION (Funkce) na dálkovém ovladači.
  • Pro spuštění modelů SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99: vyberte funkci USB-B stisknutím tlačítka USB-B na modelu.
  • Pro spuštění modelů SRS-HG1 (h.ear go): vyberte funkci USB stisknutím tlačítka FUNCTION (Funkce) na modelu.
  • Pro spuštění modelů RSX-GS9: vyberte funkci USB-DAC stisknutím tlačítka Source (Zdroj) na předním panelu nebo dálkovém ovladači.
  Současný ovladač připojeného modelu je uvedený v sekci Sound, video and game controllers (Řadiče zvuku, videa a her) v okně Device Manager (Správce zařízení).
  Poznámka: Pokud v seznamu vidíte položku Sony Audio, správný ovladač už je na vašem počítači nainstalován.
 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na uvedený ovladač a vyberte možnost Update Driver (Aktualizovat ovladač).
 5. Klikněte na možnost Search automatically for drivers (Vyhledat ovladače automaticky).
 6. Klikněte na možnost Search for updated drivers on Windows Update (Vyhledat aktualizované ovladače na webu Windows Update). Zobrazí se okno služby Windows Update.
 7. Vyberte možnost Check for updates (Vyhledat aktualizace) a pokud se zobrazí zpráva View optional updates (Zobrazit volitelné aktualizace), klikněte na ni.
 8. Klikněte na šipku vedle položky Driver updates (Aktualizace ovladače), vyberte možnost Sony Corporation - MEDIA - a poté na Download and install (Stáhnout a nainstalovat).
  Poznámka: Sony Audio se zobrazí na seznamu zařízení v sekci Sound, video and game controllers (Řadiče, zvuku, videa a her) v okně Device Manager (Správce zařízení).
 9. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Sony Audio a vyberte možnost Properties (Vlastnosti).
 10. Na kartě Driver (Ovladač) zkontrolujte údaje položek Driver Provider (Zprostředkovatel ovladače) a Driver Version (Verze ovladače).
  • Zprostředkovatel ovladače: Sony Corporation
  • Verze ovladače: 8.0.5.3526
 11. Instalace ovladače USB Audio je dokončena.

Jak odinstalovat software ovladače?

 1. Klikněte na možnost Device Manager (Správce zařízení)Sound, video and game controllers (Řadiče zvuku, videa a her), poté pravým tlačítkem myši klikněte na položku Sony Audio a vyberte možnost Uninstall device (Odinstalovat zařízení).
 2. Zaškrtněte políčko Delete the driver software for this device (Odstranit software ovladače tohoto zařízení) a poté vyberte možnost Uninstall (Odinstalovat).