Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-ZX300
 • DMP-Z1

O instalaci

Výhody a vylepšení

 • Tento nástroj nainstaluje software ovladače Sony USB Audio pro funkci USB-DAC

Systémové požadavky

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Příprava

 • Ujistěte se, že jste přihlášeni jako správce počítače.
 • Nevypínejte počítač, dokud nebude aktualizace dokončena.
 • Nedodržení pokynů a případně přerušení procesu aktualizace může způsobit problémy při práci se softwarem.
 • Pokud se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zobrazí zpráva K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení, klikněte možnost na Pokračovat.

Instalace

 1. Na obrazovce knihovny přehrávače, klepněte na DAC. Až se zobrazí zpráva, klepněte na možnost OK.
 2. Přehrávač připojte k počítači pomocí USB.
 3. Otevřete na počítači okno Správce zařízení a klikněte na možnost Řadiče zvuku, videa a her.
  Poznámka: Pokud v seznamu vidíte položku Sony Audio, ovladač už je na vašem počítači nainstalován.
 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku WALKMAN a vyberte možnost Vlastnosti.
 5. Ujistěte se, že se na kartě Driver (Ovladač) zobrazuje údaj Zprostředkovatel ovladače: Microsoft.
 6. Vyberte možnost Update Driver (Aktualizovat ovladač) a poté klikněte na možnost Search automatically for drivers (Vyhledat ovladače automaticky).
 7. Klikněte na možnost Vyhledat aktualizované ovladače na webu Windows Update. Zobrazí se okno služby Windows Update.
 8. Vyberte možnost Vyhledat aktualizace a pokud se zobrazí zpráva View optional updates (Zobrazit volitelné aktualizace), klikněte na ni.
 9. Klikněte na šipku vedle položky Driver updates (Aktualizace ovladače), vyberte možnost Sony Corporation - MEDIA - a poté na Stáhnout a nainstalovat.
  Poznámka: Sony Audio se zobrazí na seznamu zařízení v sekci Řadiče, zvuku, videa a her v okně Správce zařízení.
 10. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Sony Audio a vyberte možnost Vlastnosti.
 11. Na kartě Driver (Ovladač) zkontrolujte údaje položek Zprostředkovatel ovladače a Verze ovladače.
  • Zprostředkovatel ovladače: Sony Corporation
  • Verze ovladače: 8.0.5.3526
 12. Instalace ovladače USB Audio je dokončena.

Jak odinstalovat software ovladače?

 1. Klikněte na možnost Správce zařízeníŘadiče zvuku, videa a her. Poté pravým tlačítkem myši klikněte na položku Sony Audio a vyberte možnost Odinstalovat zařízení.
 2. Zaškrtněte políčko Odstranit software ovladače tohoto zařízení a poté vyberte možnost Odinstalovat.