Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • PS-HX500

Požadované soubory ke stažení

Tuto část si přečtěte před stažením souboru.

Soubor Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe je nutné stáhnout do nové složky v počítači. Ujistěte se, že kromě staženého souboru nejsou ve složce žádné jiné soubory.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

Tento nástroj nainstaluje software Hi-Res Audio Recorder pro gramofon PS-HX500. Hi-Res Audio Recorder je aplikace pro záznam skladeb z gramofonových desek do počítače ve formátu s vysokým rozlišením a obsahuje následující funkce:

 • Záznam skladeb z gramofonových desek: Propojte gramofon a počítač pomocí kabelu USB dodávaného s gramofonem. Poté budete moci zaznamenávat skladby ve formátu s vysokým rozlišením (DSD nebo PCM) z gramofonových desek přehrávaných na gramofonu.
  Poznámka: Maximální délka jednoho záznamu je 100 minut.
 • Úpravy dočasných souborů: Do zaznamenaných dat (dočasných souborů) můžete přidávat značky a specifikovat rozmezí dat, která budou exportována do souborů. Přidávání značek do dočasných souborů slouží:
  • K odstranění tichých pasáží před první skladbou nebo mezi skladbami.
  • K rozdělení dočasného souboru na samostatné soubory skladeb po záznamu všech skladeb na jedné straně gramofonové desky.
  Poznámka: Můžete přidat až 60 značek a značky lze odebírat a přemisťovat.
 • Nastavení citlivosti: Úroveň signálu (citlivosti) můžete nastavit pro zaznamenaná data (dočasný soubor).
  Poznámka: Zvolit můžete automatické vyrovnání citlivosti a manuální vyrovnání citlivosti, které vám umožní upravit hodnotu citlivosti o 1 dB v rozsahu +1 dB až +6 dB.
 • Export dočasného souboru: Zaznamenaná data (dočasný soubor) lze exportovat do počítače.
  Poznámka: Před exportováním dočasného souboru můžete také zadat název alba, jméno umělce, názvy skladeb (stop) a jména interpretů skladeb.

Systémové požadavky

Operační systémy

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Informace o souboru

Název souboru

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe

Verze souboru

 • 1.1.0

Velikost souboru

 • 16.8 MB

Datum vydání

 • 02-11-2016

Příprava

Důležité poznámky

 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Uložte všechnu svou práci a ukončete všechny ostatní programy, abyste měli jistotu, že nebudou zasahovat do instalace. Než budete pokračovat, ujistěte se, že v hlavním panelu není spuštěná žádná aplikace.
 • Důrazně doporučujeme, abyste si tyto pokyny vytiskli a během instalace je použili.

Stažení a instalace

Obsah

 • Systémové požadavky
 • Důležité poznámky
 • Pokyny pro stažení a instalaci
 • Spuštění aplikace Hi-Res Audio Recorder
 • Odinstalování aplikace Hi-Res Audio Recorder
 • Odstraňování problémů

Systémové požadavky

Aby bylo možné software spustit, počítač musí splňovat následující systémové požadavky:

 • Jeden z následujících operačních systémů:
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.1 (Vyžaduje nejnovější aktualizace service pack)
 • CPU: Procesor Intel Core 2 o frekvenci 1,6 GHz nebo vyšší
 • Rozlišení obrazovky: 1024 × 768 nebo vyšší
 • Volné místo na disku: 100 MB
 • Zařízení pro přehrávání zvuku: Vyžadované

Poznámka: Tento software nemusí fungovat na všech počítačích, i když splňují výše uvedené systémové požadavky. Dále nejsou podporovány následující systémy:

 • Neprofesionálně sestavené počítače nebo vlastní operační systémy
 • Operační systémy, které vznikly jako upgrade jiného operačního systému
 • Počítače s několika operačními systémy
 • S povolenými režimy pro úsporu energie: pozastavení systému nebo režim spánku (pohotovostní režim)
 • Systémy Windows, na kterých nebyly nainstalovány nejnovější aktualizace. (Nejnovější aktualizace můžete vyhledat pomocí aplikace Windows Update.)

Pokyny pro stažení a instalaci

DŮLEŽITÉ:

 • Před instalací tohoto softwaru nainstalujte pomocí programu Windows Update nejnovější aktualizace systému Windows. Aplikace by se jinak nemusela úspěšně nainstalovat nebo by nemusela rozpoznat gramofon. Potřebujete-li pomoc s instalací aktualizací systému Windows, obraťte se na výrobce počítače nebo společnost Microsoft Corporation.
 • Postup byl změněn kvůli zvýšení úrovně zabezpečení.

 1. Stáhněte soubor Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe a uložte ho do nově vytvořené dočasné složky (složku si poznamenejte) v počítači.
 2. Přejděte do adresáře, kam jste stáhnutý soubor uložili. Ujistěte se, že kromě staženého souboru nejsou ve složce žádné jiné soubory. Dvakrát klikněte na soubor Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe.
 3. Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Ano nebo Pokračovat.
 4. Na obrazovce Choose Setup Language (Zvolte jazyk instalace) vyberte jazyk instalace a klikněte na možnost Next (Další).
 5. V okně Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Vítá vás průvodce instalací aplikace Hi-Res Audio Recorder) klikněte na možnost Next (Další).
 6. V okně Welcome to the InstallShield Wizard for Sony Turntable Driver (Vítá vás průvodce instalací pro ovladač gramofonu Sony) klikněte na možnost Next (Další).
 7. V okně License Agreement (Licenční smlouva) si přečtěte text smlouvy a pokud s ní souhlasíte, zaškrtněte políčko u možnosti I accept the terms in the license agreement (Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy) a klikněte na možnost Next (Další).
 8. Na obrazovce Ready to Install the Program (Připraveno k instalaci programu) klikněte na možnost Install (Nainstalovat).
 9. Až se na obrazovce zobrazí zpráva Would you like to install this device software? (Chcete nainstalovat software tohoto zařízení?), klikněte na možnost Install (Instalovat).
 10. V okně InstallShield Wizard Complete (Průvodce instalací dokončen) klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 11. V okně Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Vítá vás průvodce instalací aplikace Hi-Res Audio Recorder) klikněte na možnost Next (Další).
 12. V okně License Agreement (Licenční smlouva) si přečtěte text smlouvy a pokud s ní souhlasíte, zaškrtněte políčko u možnosti I accept the terms in the license agreement (Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy) a klikněte na možnost Next (Další).
 13. Na obrazovce Ready to Install the Program (Připraveno k instalaci programu) klikněte na možnost Install (Nainstalovat).
 14. V okně InstallShield Wizard Complete (Průvodce instalací dokončen) klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 15. Na závěrečné obrazovce InstallShield Wizard Complete (Průvodce instalací dokončen) klikněte na možnost Finish (Dokončit) a průvodce ukončete.

Instalace softwaru Hi-Res Audio Recorder je dokončena.

Odinstalování aplikace Hi-Res Audio Recorder

Potřebujete-li tuto aplikaci odinstalovat, postupujte podle následujících kroků.

 1. Stiskněte najednou klávesu s logem Windows a klávesu X a v nabídce vyberte možnost Aplikace a funkce.
 2. V okně Aplikace a funkce vyhledejte položku Hi-ResAudioRecorder.
 3. Pokračujte kliknutím na možnost Uninstall (Odinstalovat).
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete odinstalaci aplikace a softwaru ovladače.

Otázky a odpovědi

Odstraňování problémů

Instalace selhala:

 • Ujistěte se, že používáte počítač s jedním z podporovaných operačních systémů. Další informace naleznete v části Systémové požadavky.
 • Ujistěte se, že je na pevném disku dostatek volného místa. Instalace vyžaduje přibližně 100 MB volného místa. Pokud na pevném disku není dostatek volného místa, odstraňte nepotřebné soubory.

Počítač nedokáže rozpoznat připojený gramofon:

 • Odpojte kabel USB a restartujte počítač. Ujistěte se, že je počítač zapnutý, a potom ho pomocí kabelu USB propojte s gramofonem.
 • Ujistěte se, že je úspěšně nainstalován ovladač zařízení USB:

  Poznámka: Při prvním propojení počítače a gramofonu pomocí kabelu USB nebo při použití jiného portu USB než v předchozím případě může dojít k automatické instalaci ovladače zařízení USB.

  1. Propojte gramofon s počítačem a zapněte jej.
  2. Stiskněte najednou klávesu s logem Windows a klávesu X a v nabídce vyberte možnost Správce zařízení.
  3. V okně Správce zařízení rozbalte nabídku kliknutím na symbol PLUS (+), který se nachází vlevo od možnosti Řadiče zvuku, videa a her.
  4. Ujistěte se, seznam Řadiče zvuku, videa a her obsahuje položka PS-HX500.

Hi-Res Audio Recorder se nespustí:

 • Počítač nemusí pracovat správným způsobem. Spusťte jinou aplikaci pro kontrolu správné činnosti počítače.
 • Počítač nemusí pracovat správným způsobem. Restartujte počítač.
 • Ujistěte se, že je aplikace Hi-Res Audio Recorder úspěšně nainstalována.
  1. Stiskněte najednou klávesu s logem Windows a klávesu X a v nabídce vyberte možnost Aplikace a funkce.
  2. Ujistěte se, že je v nabídce Aplikace a funkce zobrazena položka Hi-Res Audio Recorder.
  3. Propojte gramofon s počítačem a zapněte jej.
  4. Stiskněte najednou klávesu s logem Windows a klávesu X a v nabídce vyberte možnost Správce zařízení.
  5. V okně Správce zařízení rozbalte nabídku kliknutím na symbol PLUS (+), který se nachází vlevo od možnosti Řadiče zvuku, videa a her.
  6. Ujistěte se, seznam Řadiče zvuku, videa a her obsahuje položka PS-HX500.
 • Pokud není aplikace Hi-Res Audio Recorder úspěšně nainstalována, odinstalujte ji a znovu nainstalujte.