Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Požadované soubory ke stažení

Tuto část si přečtěte před stažením souboru.

Soubor HAPMusicTransfer_13009060.exe je nutné stáhnout do nově vytvořené složky v počítači.
Ujistěte se, že kromě staženého souboru nejsou ve složce žádné jiné soubory.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

Aplikace HAP Music Transfer pro počítače se systémem Windows přenáší hudební soubory uložené ve vašem počítači do audiopřehrávače HDD.

 • Na panel Setup Console (Panel nastavení) byla přidána tlačítka Explorer HAP (Prohlížeč HAP) a Help (Nápověda)
 • Zlepšuje přenos souborů do jednotky

Systémové požadavky

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Informace o souboru

Název souboru

 • HAPMusicTransfer_13009060 for HAPS1

Verze souboru

 • 1.30

Velikost souboru

 • 5.58 MB

Datum uvedení

 • 24-11-2015

Příprava

Důležité poznámky

 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Uložte všechnu svou práci a ukončete všechny ostatní programy, abyste měli jistotu, že nebudou zasahovat do instalace. Než budete pokračovat, ujistěte se, že v hlavním panelu není spuštěná žádná aplikace.
 • Důrazně doporučujeme, abyste si tyto pokyny vytiskli a během instalace je použili.

Stažení a instalace

Systémové požadavky

Aby bylo možné software spustit, počítač musí splňovat následující systémové požadavky:

Poznámka: Tento software není podporován na počítačích s upgradovanými operačními systémy nebo na počítačích s několika operačními systémy.

 • Jeden z následujících operačních systémů Microsoft Windows:
  • Windows 10
  • Windows 8.1
 • Rozlišení obrazovky: 1 024 x 768 pixelů nebo vyšší
  Poznámka: Tento software nemusí fungovat na všech počítačích, i když splňují výše uvedené systémové požadavky. Dále nejsou podporovány následující systémy:
  • Neprofesionálně sestavené počítače nebo vlastní operační systémy
  • Operační systémy, které vznikly jako upgrade jiného operačního systému
  • Počítače s několika operačními systémy
  • Počítače s několika monitory

Pokyny pro stažení a instalaci

Postup byl změněn kvůli zvýšení úrovně zabezpečení.

 1. Stáhněte soubor HAPMusicTransfer_13009060.exe a uložte ho do nově vytvořené dočasné složky (složku si poznamenejte) v počítači.
 2. Přejděte do adresáře, kam jste stáhnutý soubor uložili. Ujistěte se, že kromě staženého souboru nejsou ve složce žádné jiné soubory. Dvakrát klikněte na soubor HAPMusicTransfer_13009060.exe.
 3. Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Ano nebo Pokračovat.
 4. Na obrazovce Welcome to the InstallShield Wizard for HAP Music Transfer (Vítá vás průvodce instalací aplikace HAP Music Transfer) klikněte na možnost Next (Další).
 5. V okně License Agreement (Licenční smlouva) si přečtěte text smlouvy a pokud s ní souhlasíte, zaškrtněte políčko u možnosti I accept the terms in the license agreement (Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy) a klikněte na možnost Next (Další).
 6. Na obrazovce Select Type (Vybrat typ) vyberte možnost Complete (Kompletní) a klikněte na možnost Next (Další).
  Poznámka: Chcete-li změnit cílovou složku instalace, vyberte možnost Custom (Vlastní) a poté klikněte na možnost Next (Další).
 7. Na obrazovce Ready to Install the Program (Připraveno k instalaci programu) klikněte na možnost Install (Nainstalovat).
 8. Na obrazovce Setup Status (Stav instalace) se zobrazuje průběh instalace. Počkejte, dokud nebude instalace dokončena.
 9. Na obrazovce InstallShield Wizard Complete (Průvodce instalací dokončen) klikněte na možnost Finish (Dokončit) a průvodce ukončete.

  Poznámka: Pokud jste zaškrtli možnost Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (Ano, chci nyní spustit aplikaci HAP Music Transfer), aplikace se po ukončení průvodce automaticky spustí.

Instalace aplikace HAP Music Transfer pro systém Windows je tímto dokončena.