Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidává podporu pro názvy souborů Movie (Film) ve formátu Camera ID + Reel#
 • Přidává funkci, která v hledáčku a výstupu HDMI zobrazuje formát De-squeeze (2.0x, 1.3x) (Zrušení stlačení (2,0x, 1,3x)
 • Přidává více snímkových frekvencí AF do nabídky Slow & Quick Motion (Zpomalený a zrychlený záznam)
 • Přidává podporu funkce Flexible ISO (Flexibilní citlivost ISO) a režimu Cine EI Quick (Cine EI Quick) v režimu snímání:
  • Umožňuje záznam S-Log3 s nastavením expozice úpravou citlivosti ISO
  • Umožňuje záznam v základním nastavení citlivosti ISO, stejně jako v režimu Cine EI, se základním nastavením citlivosti ISO automaticky upravené v závislosti na hodnotě EI
 • V nastavení režimu snímání na Flexible ISO (Flexibilní citlivost ISO) přidává režim Cine EI (Cine EI), nebo režim Cine EI Quick (Cine EI Quick), podporu záznamu souboru 3D LUT jako dat snímání na stejnou paměťovou kartu současně se základním vzhledem snímání

Poznámka: Další informace o aktualizovaných funkcích naleznete v uživatelské příručce.

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • BODYDATA.DAT

Verze souboru

 • 4.00

Velikost souboru

 • 584 331 632 bajtů

Datum vydání

 • 17-08-2023

Příprava

Tento dokument popisuje, jak aktualizovat systémový software kamery ILME-FX6. Data s aktualizací na tuto verzi jsou nejdříve uložena na paměťovou kartu SD typu SDXC nebo na kartu CFexpress Type A. Aktualizace je poté provedena pomocí MENU.
Poznámky:

 • Paměťová karta typu CFexpress Type A je v tomto dokumentu označována jako CFexpress.
 • Podrobnosti o navigaci nabídkou MENU naleznete v návodu k obsluze.

Kontrola stávající verze

Operační systémy

Vyberte možnost Version (Verze) → Version Number (Číslo verze) v nabídce Maintenance (Údržba) a zobrazí se verze modelu ILME-FX6.

Poznámky k aktualizaci

 • Při aktualizaci vždy připojte dodávaný napájecí adaptér AC. Pokud je současně připojena baterie, aktualizace bude pokračovat i po následném odpojení napájecího adaptéru AC.
 • Odpojte připojená zařízení (například zařízení USB, SDI a HDMI, mikrofon a příslušenství připojené prostřednictvím patice) a vysuňte všechna média, která nebudete při aktualizaci využívat.
 • Při použití paměťové karty SD se ujistěte, že jde o kartu typu SDXC nebo CFexpress. Podrobnosti o podporovaných kartách typu SDXC nebo CFexpress naleznete v návodu k obsluze.
 • Použijte kartu SDXC nebo Cfexpress, která byla naformátována ve slotu pro paměťovou kartu pomocí funkce formátování jednotky. Podrobnosti o funkci formátování naleznete v návodu k obsluze.

Uložení dat s aktualizací na tuto verzi na kartu typu SDXC nebo CFexpress

 1. Vložte naformátovanou kartu typu SDXC nebo CFexpress do počítače.
 2. Ze stránky pro stažení si stáhněte data s aktualizací na tuto verzi a uložte je do počítače.
 3. Uložte data do kořenové složky karty typu SDXC nebo CFexpress.

Poznámka: Neměňte název souboru.

Aktualizace verze systémového softwaru

Poznámka: Během aktualizace systémového softwaru neprovádějte žádné z následujících úkonů. Aktualizace nebude dokončena a mohlo by dojít k poruše jednotky.

 • Kartu SDXC nebo CFexpress neodebírejte
 • Jednotku nevypínejte

Podrobnosti o provozu jednotky naleznete v návodu k obsluze.

 1. Kartu typu SDXC nebo CFexpress obsahující data s aktualizací na tuto verzi vložte do slotu B na jednotce.
  Poznámka: Slot B jako jediný rozpozná data s aktualizací na tuto verzi.
 2. Vyberte možnost Version (Verze) → a v nabídce Maintenance (Údržba) vyberte možnost Version Up (Aktualizace verze) a Execute (Spustit).
  Poznámka: Zobrazí se zpráva Please use the AC Adapter (Připojte napájecí adaptér AC). Pokud se nepodaří rozeznat data s aktualizací na tuto verzi, možnost Version Up (Aktualizace verze) nebude možné zvolit.
 3. Na potvrzovací obrazovce aktualizace verze vyberte možnost Execute (Spustit).
  Poznámka: Zobrazí se zpráva Version Update VX.XXVY.YY (Aktualizace verze VX.XX → VY.YY) (X.XX: číslo stávající verze, Y.YY: číslo nejnovější verze).
 4. Na potvrzovací obrazovce aktualizace verze znovu vyberte možnost Execute (Spustit). Spustí se aktualizace verze. Po spuštění aktualizace verze zabliká indikátor přístupu. Proces trvá přibližně 8 minut (čas se bude lišit v závislosti na kombinaci stávající a nové verze). Po úspěšném dokončení aktualizace verze indikátor přístupu přestane blikat a jednotka se automaticky restartuje.
  Poznámka: V případě, že se déle než 15 minut zobrazuje černá obrazovka, přepněte jednotku do polohy OFF (Vypnuto), vypojte a znovu zapojte napájecí kabel a poté jednotku přepněte zpět do polohy ON (Zapnuto). Zkontrolujte postup aktualizace verze a poté aktualizaci proveďte znovu od kroku 1. V případě, že problém s aktualizací verze přetrvává a aktualizace není úspěšná, může to znamenat problémy s jednotkou. Kontaktujte servisního pracovníka společnosti Sony.
 5. Zkontrolujte, že aktualizace verze proběhla úspěšně (viz část Checking the Existing Version (Kontrola stávající verze)). Pokud se systémový software neaktualizoval na nejnovější verzi, zkontrolujte postup aktualizace verze a poté aktualizaci proveďte znovu od kroku 1.