Číslo článku : 00242412 / Poslední změna : 28/08/2020

Můj telefon se nezapne

  Pokud vaše zařízení nereaguje, když se je snažíte zapnout, zkuste postupně provést následující kroky. Po každém kroku ověřte, zda byl problém vyřešen. Pokud ne, přejděte k dalšímu kroku.

  • Dostatečnou chvíli počkejte, jestli se zařízení nespustí. Stiskněte dlouze tlačítko napájení a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje. Pak ho uvolněte. Může trvat až 10 sekund, než zařízení zavibruje.
  • Ujistěte se, že vaše zařízení je nabité. Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby zůstane obrazovka zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny.
  • Pokud máte problém s nabíjením zařízení, nejprve ověřte, zda používáte originální nabíječku Sony a kabel USB, který je určen přímo pro nabití vašeho zařízení. Zkuste zařízení nabít pomocí jiného kabelu USB nebo připojte kabel USB do portu USB v počítači. Pokud se zařízení začne nabíjet, může to znamenat, že nabíječka nefunguje správně.
  • Je-li v zařízení paměťová karta, vyjměte ji a restartujte zařízení. Pokud vyjmutí paměťové karty problém vyřeší, mohlo dojít k jejímu poškození. V takovém případě si musíte pro zařízení zakoupit novou kartu SD.
  • V situacích, kdy zařízení přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Během vynuceného restartu nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

  Vynucení restartu nebo vypnutí telefonu

  Zapnutí zařízení

  • Pokud vynucené vypnutí problém nevyřeší, měli byste provést dvouminutový restart.

  Vynucení dvouminutového restartu

  • Doporučujeme zálohovat a synchronizovat důležitá data s účtem Google.
  • K provedení opravy softwaru a resetování zařízení použijte počítačovou aplikaci Xperia Companion. Poznámka: Při provedení opravy softwaru jsou ze zařízení odstraněna všechna data. Obsah, který jste uložili na externí kartě SD, například fotky, videa a hudba, odstraněn nebude.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

  Poznámka! Pokud jste vyzkoušeli následující kroky a problém stále není vyřešen, možná budete muset provést opravu.