Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SEL2470GM2

Požadované soubory ke stažení

Tuto část si přečtěte před stažením souboru.

Před instalací této aktualizace je potřeba stáhnout ovladač pro zařízení Sony. Podrobnější informace naleznete v sekci Jak stáhnout ovladač pro zařízení Sony tohoto článku.

O souboru ke stažení

Poznámky:

Výhody a vylepšení

 • Přidává podporu souvislého fotografování se sledováním AF/AE rychlostí až 120 snímků za sekundu při použití těla fotoaparátu ILCE-9M3

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_SEL2470GM2V2D.dmg

Verze souboru

 • 02

Velikost souboru

 • 1.8 MB (1 842 361 bajtů)

Datum vydání

 • 05-12-2023

Příprava

Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je objektiv nasazený na fotoaparátu. Před spuštěním aktualizace připojte objektiv k tělu fotoaparátu. Před připojením objektivu se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

Zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu. Pokud je nainstalován systémový software verze 01, aktualizace je vyžadována.
Poznámka: Pokud se po zapnutí zařízení zobrazí obrazovka nastavení data a času, nastavte je.

 1. Na zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru objektivu.
  Poznámka: Pokud používáte řadu QX, spusťte v počítači nástroj Lens System Software Updater a zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu spuštěním aktualizace.
  Verze se zobrazí uprostřed obrazovky.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:

 • macOS 11, 12, 13

Hardware počítače

 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více

Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnným objektivem

 • Zdroj napájení zařízení: Plně nabitá dobíjecí baterie nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)
  Poznámka: Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto zařízením
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Další vybavení profesionálních fotoaparátů / fotoaparátů pro vysílání a produkci

 • Zdroj napájení zařízení: Vyhrazený napájecí adaptér AC
 • Kabel USB dodaný se zařízením.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Před aktualizací zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii; zařízení by mohlo kvůli náhlému výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Zařízení připojujte pouze k počítači.
 • Před aktualizací vyjměte ze zařízení paměťovou kartu.
 • Zařízení zatím nepřipojujte k počítači.
 • Použijte počítač připojený k internetu.

Pro fotoaparáty α s výměnnými objektivy:

 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou dobíjecí baterii nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně).
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu nasaďte objektiv na fotoaparát. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.

Pro profesionální fotoaparáty / fotoaparáty pro vysílání a produkci:

 • Při aktualizaci použijte vyhrazený napájecí adaptér AC.
 • Před připojením objektivu s aktualizací se ujistěte, že k zařízení není připojena baterie ani napájecí adaptér AC
 • Potvrďte nastavení připojení USB
  Poznámka: Postupujte podle pokynů v okně nástroje Lens System Software Updater a na zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → USBUSB Connection (Připojení přes rozhraní USB) a zkontrolujte, zda je vybraná možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).

Počítače Mac s procesorem Apple Silicon:

U počítačů Mac s procesorem Apple silicon změňte zásady ochrany osobních údajů. Obrazovka O tomto počítači Mac zobrazí položku označenou jako Čip, za níž následuje název čipu. Další informace naleznete v článku Jak změnit zásady ochrany osobních údajů pro počítače Mac s procesorem Apple silicon. Počítače Mac s procesory značky Intel tento krok nevyžadují.

Jak stáhnout ovladač pro zařízení Sony:

 1. Navštivte stránku se soubory ke stažení ovladače kamery nebo fotoaparátu Sony a stáhněte odpovídající ovladač:
 2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Jak stáhnout nástroj Lens System Software Updater:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  Poznámka: Zahájí se stahování souboru Update_SEL2470GM2V2D.dmg.
 3. Soubor uložte na plochu počítače (doporučeno).

Jakmile je soubor úspěšně stažen, jste připraveni nainstalovat aktualizaci.

Krok 1: Jak stáhnout ovladač pro zařízení Sony

 1. Ukončete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Camera_Driver_2110a.dmg. Nyní zařízení nepřipojujte.
  Poznámka: Pokud jste zařízení připojili k počítači, odpojte jej, než budete pokračovat v postupu.
 3. Rozbalí se instalační program ovladače zařízení Sony.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otevře se obrazovka instalačního programu. Postupujte podle pokynů.
  Přečtěte si úvod zobrazený na obrazovce a pokračujte stisknutím tlačítka [Continue] (Pokračovat) v pravé dolní části obrazovky.
 6. Systém zobrazí žádost o povolení ke spuštění instalace. Zadejte heslo pro účet správce.
  Heslo zadejte do pole Password (Hesloú uprostřed obrazovky a stiskněte tlačítko [Install Software] (Nainstalovat software) v pravé dolní části obrazovky.
  Poznámky:
  • Pokud operační systém zobrazí zprávu System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno) (skutečná zpráva se bude lišit v závislosti na verzi operačního systému; pojem Extension (Rozšíření) zde odkazuje na ovladač zařízení Sony), klikněte na možnost Open Security Preferences (Otevřít předvolby zabezpečení). Otevře se obrazovka Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) operačního systému macOS.
  • Pokud operační systém nezobrazí zprávu System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno), přejděte na část Krok 2 a pokračujte odsud.
 7. U systému macOS 11 nebo macOS 12 na obrazovce Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) otevřete kartu General (Obecné) a poté klikněte na ikonu klíče. Po zobrazení výzvy k zadání hesla zadejte heslo, které jste použili k přihlášení prostřednictvím účtu správce, a poté klikněte na možnost Unlock (Odemknout).
 8. Kliknutím na možnost Allow (Povolit) povolíte systému, aby začal načítat systémový software.
 9. V systému macOS 13 jděte do System Settings (Systémová nastavení) a v části Privacy & Security (Soukromí a zabezpečení) stiskněte tlačítko Allow (Povolit). Pokud tlačítko Allow (Povolit) nevidíte, zkuste přejít až do spodní části obrazovky.
 10. Pokud budete po stisknutí tlačítka Allow (Povolit) vyzvání k restartování systému, restartujte počítač a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
 11. Pokud se obrazovka Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) nezobrazí, zavřete okno.

Krok 2: Spusťte nástroj Lens System Software Updater

 1. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_SEL2470GM2V2D.dmg. Nyní zařízení nepřipojujte.
 2. Dvakrát klikněte na složku Update_SEL2470GM2V2D, která se zobrazí na ploše.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
 5. Spustí se nástroj Lens System Software Updater.

  Poznámky:
  • Pokud systém není připraven k zahájení aktualizace, zobrazí se chybová zpráva. Proveďte příslušnou akci podle zobrazené zprávy a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se objeví zpráva You need to restart your computer (Je potřeba restartovat počítač), restartujte jej a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje LensSystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva You need to install Sony Camera Driver (Je nutné instalovat ovladač fotoaparátu Sony), proveďte postup popsaný v části Krok 1 a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje LensSystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se objeví zpráva Check the Security & Privacy setting (Zkontrolujte nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů), proveďte kroky 7, 8 a 9 uvedené v části Krok 1, poté restartujte počítač a znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Zapněte zařízení a připojte ho k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na displeji fotoaparátu se zobrazí obrazovka připojení přes rozhraní USB.
 7. V nástroji Lens System Software Updater klikněte na možnost Next (Další). V počítači se zobrazí okno nástroje Lens System Software Updater a na displeji zařízení se zobrazí nápis Follow computer instructions (Postupujte podle pokynů v počítači).
  Poznámka: Od tohoto okamžiku zařízení nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru objektivu dokončena. V závislosti na modelu zařízení může trvat několik minut, než se obrazovka změní.
  • Počítač
   Obrazovka Check the version (Zkontrolujte verzi)
  • Fotoaparát
   Obrazovka Follow computer instructions (Postupujte podle pokynů v počítači)
  Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva The update is not available for your model (Aktualizace není pro váš model k dispozici), zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na fotoaparátu. V případě, že je spuštěný správný soubor aktualizace systémového softwaru objektivu, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB, vypněte zařízení a vraťte se zpět na Krok 2.
  • Pokud se zobrazí zpráva Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.), zkontrolujte, zda je fotoaparát uveden v části Relevant Products (Relevantní produkty) a jestli je propojen s počítačem pomocí kabelu USB.
 8. V nástroji Lens System Software Updater klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuálně nainstalován systémový software objektivu verze Ver.02, aktualizace není vyžadována. V takovém případě přerušte připojení USB a klikněte na možnost Finish (Dokončit). Vypněte zařízení, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zařízení zapněte.
  • Vyžaduje aktualizaci
   [Current Version] (Současná verze) vlevo dole na obrazovce ukazuje 01 a [Version after the update] (Verze po aktualizaci) ukazuje 02.
  • Nevyžaduje aktualizaci
   [Current Version] (Současná verze) a [Version after the update] (Verze po aktualizaci) vlevo dole na obrazovce ukazují 02.
 9. Potvrďte, že Current version (Aktuální verze) je verze 01, a klikněte na možnost Next (Další). Data se přenesou do zařízení (přibližně 5 sekund).
  Poznámka: Během aktualizace nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 10. Až přenos dat skončí, zobrazí se následující obrazovka:
  Spusťte okno aktualizace
  Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 11. Spustí se proces aktualizace a na zařízení se zobrazí ukazatel průběhu (přibližně 60 sekund).
 12. Proces aktualizace bude dokončen, až se na zařízení zobrazí zpráva Lens update complete. (Aktualizace objektivu byla dokončena.). Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace bude dokončen, až zmizí obrazovka řady QX.
 13. Odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizace vypněte zařízení, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a zařízení zapněte.

Krok 3: Zkontrolujte, že objektiv obsahuje systémový software verze 02

 1. V zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru objektivu.
  Verze se zobrazí uprostřed obrazovky.
  Poznámka: Jakmile na počítačích Mac s procesorem Apple silicon dojde k dokončení aktualizace, doporučujeme nastavit zásady ochrany osobních údajů zpět do původního nastavení. Počítače Mac s procesory značky Intel tento krok nevyžadují. Další informace naleznete podle potřeby v článku Jak změnit zásady ochrany osobních údajů pro počítače Mac s procesorem Apple silicon.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po více než 2 minutách, můžete problém vyřešit provedením těchto kroků:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte ze zařízení baterii a odpojte napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte zařízení a zopakujte instalaci.

Po spuštění nástroje pro aktualizaci systémového softwaru se nezobrazí obrazovka s potvrzením verze a objeví se zpráva Failed to update (Aktualizace se nezdařila).

Pokud k tomu dojde, je možné, že jste zařízení již aktualizovali pomocí ovladače Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a tento software jste neodinstalovali:

 1. Znovu stáhněte Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a pomocí odinstalačního nástroje Nástroj pro odinstalaci odinstalujte složku se staženým souborem.
 2. Po odinstalování ovladače Nástroje pro aktualizaci systémového softwaru dvakrát klikněte na soubor Update_SEL2470GM2V2D.dmg a restartujte aktualizaci.