Jak připojit dálkové ovládání Live Remote k zařízení Action Cam

Když se svým zařízením Action Cam použijete dálkové ovládání, budete moci začít nahrávat svůj běh, jízdu na kole nebo na skateboardu již od první sekundy. Dálkové ovládání se nosí na zápěstí, abyste měli naprostou svobodu pohybu, a díky 4hodinové výdrži baterií také něco vydrží. Na obrazovce dálkového ovládání můžete sledovat záznam během nahrávání. Ovládání je také vodotěsné až do hloubky 3 m, je tak ideální na surfování a vodní sporty.


Příprava dálkového ovládání

 1. Otevřete obrazovku MENU a vyberte možnost Network Settings (Síťová nastavení) > Connection Setting (Nastavení připojení)
 2. Pokud máte pouze jednu kameru, vyberte připojení SINGLE (Jednoduché).
  Pokud chcete dálkové ovládání používat s více kamerami, vyberte připojení MULTI (Více kamer). Dálkové ovládání můžete používat až s pěti kompatibilními kamerami najednou.

Registrace kamery v dálkovém ovládání

 1. Na obrazovce MENU vyberte ikonu zobrazující kameru a dálkové ovládání
 2. Dálkové ovládání je nyní připraveno na registraci s kamerou. Zůstane v tomto režimu po dobu 2 minut, registraci kamery proto proveďte, než tento čas vyprší
 3. Na kameře vyberte [SETUP] (Nastavení), potom [confg] (Konfigurace) > [Wi-Fi] > [multi] (Vícenásobné) > new (nové)
 4. Na displeji by nyní mělo blikat slovo [PREP] (Příp.)
 5. Počkejte, dokud se na obrazovce dálkového ovládání neobjeví [OK], potom registraci potvrďte stisknutím tlačítka [REC/ENTER] (Nahrát/Zadat)
 6. Jakmile bude registrace dokončena, na displeji se objeví [DONE] (Hotovo) a po 2 sekundách bude kamera připravena k použití

Pokud registrujete více než jednu kameru, zopakujte tyto kroky.


Připojení dálkového ovládání ke kameře
Jakmile zaregistrujete kameru s dálkovým ovládáním, obě zařízení se automaticky spojí pomocí Wi-Fi, jakmile obě zařízení zapnete. (Když bude dálkové ovládání zapnuté, rozsvítí se na něm modrá kontrolka.)

Více podrobností o připojení fotoaparátu k dálkovému ovládání naleznete v návodu k použití fotoaparátu.


Obrazovka a ikony dálkového ovládání
Na obrazovce dálkového ovládání uvidíte, v jakém se dálkové ovládání nachází režimu, a zda právě nahrává.

IkonaVýznam
Režim pořizování fotografií
Režim nahrávání videa
Režim intervalového pořizování fotografií
Připojeno
Zpracování nebo přenos

Když fotoaparát nahrává nebo pořizuje fotografie intervalově, zobrazí se v rohu příslušné ikony tečka:
Pokud jste připojeni k více kamerám, můžete mezi nimi na obrazovce dálkového ovládání procházet stisknutím tlačítek UP/DOWN (Nahoru/Dolů). Ikona právě zvolené kamery bude zvýrazněna barevným rámečkem.
Hlavní displej dálkového ovládání (Živé zobrazení) se synchronizuje s LCD obrazovkou zvolené kamery.

Pořizování fotografií a nahrávání videa

 1. Stisknutím tlačítka REC/ENTER (Nahrát/Zadat) na dálkovém ovládání zahájíte nahrávání nebo pořídíte snímek. Pokud máte připojených více než jednu kameru, všechny kamery obdrží signál zároveň, v závislosti na nastavením a poloze kamer však u nich může docházet k prodlevám
 2. Když kamera nahrává nebo pořizuje intervalové fotografie, rozsvítí se na dálkovém ovládání červená kontrolka
 3. Opětovným stisknutím tlačítka REC/ENTER (Nahrát/Zadat) nahrávání zastavíte

Odstraňování problémů

Chybové zprávy...

IkonaVýznamCo dělat dále
Chyba kameryZkontrolujte, zda kamera, ke které jste připojeni, nebo její paměťová karta správně fungují
Připojení se nezdařiloZkontrolujte, zda je kamera zapnutá a zda se nachází ve správném režimu. Zkontrolujte připojení Wi-Fi a sílu signálu.
Pokoušíte se připojit k nekompatibilní kameřeNahlédněte do návodu k použití dálkového ovládání a ujistěte se, že je kamera s dálkovým ovládáním kompatibilní.
ČísloVýznamCo dělat dále
03-03
03-04
Připojení se nezdařiloZkontrolujte, zda je kamera zapnutá a zda se nachází ve správném režimu. Zkontrolujte připojení Wi-Fi a sílu signálu.
03-05Již bylo dosaženo maximálního počtu připojených kamerOdpojte od dálkového ovládání jednu nebo více kamer.