Příručka fotografa: Jak s fotoaparátem získat hezké fotografie

Pokud jste dříve používali kompaktní digitální fotoaparát, všechny vaše snímky byly pravděpodobně ukládány jako soubory JPEG. Fotoaparát DSLR může tyto soubory rovněž vytvářet, ale nabízí také možnost pracovat se soubory RAW. Co je tento soubor RAW a proč by bylo vhodné jej používat místo souborů JPEG, jako dříve?

Když fotografujete snímek, snímač fotoaparátu zaznamenává ohromné objemy dat, mnohem více než v případě souboru JPEG. Když fotoaparát zpracovává snímek, musí vyřadit mnoho dat, aby výsledný soubor byl co nejmenší. Výsledný snímek bude vhodný pro většinu užití, které pro něj budete mít, jako je tisk nebo sdílení snímků emailem nebo na webových stránkách.

Na rozdíl od souboru JPEG nebyl soubor RAW fotoaparátem zpracován ani zkomprimován. Obsahuje všechna data, které obrazový snímač zaznamenal při zhotovení snímku. Patří sem mnohem širší rozsah barev a tónů, než v případě souboru JPEG, a soubor může mít také mnohem více detailů v extrémních stínech a přesvětlených místech. Z tohoto důvodu se tento formát také někdy nazývá "digitální negativ". Podobně jako u vyvolávání a tisk vlastních snímků v temné komoře umožňuje dosahovat mnohem lepších výsledků, než kterých jste se nadáli z místního obchodu s fotopotřebami, také dodatečná data zaznamenaná ve formátu RAW mohou být využita pro dosažení snímků vyšší kvality. Chcete to jenom trochu cviku

Chcete-li zpracovat soubory RAW, musíte mít speciální softwarový 'převodník souborů RAW', například software Image Data Converter SR dodávaný k fotoaparátům.

Když otevřete soubor RAW v softwaru Image Data Converter, v počátku se zobrazí snímek v podobě, v jaké by byl po použití nastavení ve fotoaparátu v době jeho zhotovení. Poté můžete změnit expozici, vyvážení bílé barvy, barevný režim, kontrast a různá další nastavení, dokud nebude snímek vypadal podle vaší představy. Můžete také zobrazit snímky "před" a "poté" vedle sebe a zjistit, jakého efektu dosahujete. Není nutné se obávat o to, že se něco nepovede. Když dokončíte nastavení snímku, můžete výsledek uložit ve formátu TIFF nebo JPEG. Původní soubor RAW zůstává zcela nezměněn, takže se k němu můžete vrátit později a provést zcela jiné úpravy podle potřeby.

Příklad, čeho lze dosáhnout výběrem formátu RAW namísto JPEG:

Příklad 1

V tomto příkladu si můžete jasně všimnou, že kapky vody dopadající na podlahu nejsou na snímku JPEG detailní. Také celkově se snímku nedostává mnoho detailů ve výrazných místech.

Zvětšení snيmku

Snímek RAW ukazuje, o kolik detailů více lze na snímku vidět, což jej činí intenzivnější.

Zvětšení snيmku

Zvětšené detaily rozdílů mezi formáty RAW a JPEG

Zvětšení snيmku

Příklad 2

Snímek zhotovený v režimu JPEG

Na tomto příkladu byl snímek zhotoven na konci dne, při západu slunce. Červené světlo trvalo pouze několik minut. Výzvou bylo zachytit toto červené světlo na snímku. V režimu JPEG je snímek podexponován a barvy jsou mdlé. Tento snímek se nevyznačuje ničím zvláštním.

Upravený soubor RAW

příklad 2