O souboru ke stažení

09/02/2010

O této aktualizaci:

Modely RDR-HXD790/795/890/895/990/995/1090/1095 prodávané ve všech zemích mají problém se ztrátou digitálních kanálů. Pro vyřešení tohoto problému poskytujeme aktualizaci firmwaru na verzi 1.24.

Společnost Sony se omlouvá za veškeré nepříjemnosti, které vám tento problém mohl způsobit. Přesvědčte se, že aktualizace firmwaru optimalizuje výkon rekordéru a je součástí našeho trvalého úsilí o udržení vysoké kvality výrobků.

Upozornění:

Ověřte název modelu svého rekordéru na předním panelu.

 • Dodržujte prosím pečlivě pokyny k aktualizaci. Nedodržení pokynů může způsobit, že se aktualizace přeruší a rekordér může přestat reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Rekordér nevypínejte ani neodpojujte z elektrické zásuvky. Ztráta napájení při instalaci aktualizace firmwaru může způsobit, že rekordér přestane reagovat nebo bude vyžadovat opravu.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • sr08S124.mem

Velikost souboru

 • 19.72 Mb

Instalovat

Před zahájením instalace:

 • Použijte kvalitní prázdný značkový disk CD-R nebo zcela vymazaný disk CD-RW a vypalte na něj aktualizaci firmwaru.
 • Špinavé nebo poškrábané disky nemusí rekordér správně přečíst.
 • Potřebujete počítač s vypalovací mechanikou CD-R nebo CD-RW a vypalovacím softwarem.


 • Zkontrolujte verzi firmwaru rekordéru:  • Zapněte televizor a ujistěte se, že má nastaveny vstupy, ke kterým je připojen rekordér DVD.
  • Zapněte rekordér DVD.
  • Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA).
  • Vyberte Initial Setup (Základní nastavení).
  • Stiskněte tlačítko ENTER.
  • Vyberte Audio Out (Zvukový výstup).
  • Stiskněte tlačítko ENTER.
  • Vyberte Dolby Digital Output (Výstup Dolby Digital).
  • Stiskněte tlačítko ENTER.
  • Zvýrazněte Dolby Digital a stiskněte tlačítko ANGLE.
  • Verze firmwaru, která je aktuálně nainstalována v rekordéru DVD, bude na televizní obrazovce uvedena jako VERSION: (VERZE:). Pokud je číslo verze 1.24 nebo vyšší, rekordér DVD není potřeba aktualizovat.
  • Pro ukončení stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA).

Postup stažení:

 1. Před stažením souboru musíte přijmout odmítnutí odpovědnosti.
  Před zahájením stahování a instalací souboru si pozorně přečtěte veškeré informace. Nedodržení pokynů může způsobit, že rekordér DVD přestane reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 2. Po přijetí odmítnutí odpovědnosti uložte soubor s aktualizací na plochu svého počítače.
  Jakmile je aktualizace kompletní, ověřte, že soubor má 20 678 656 bajtů.
  Velikost souboru ověříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na soubor, zvolíte "Vlastnosti" a na kartě "Obecné" zkontrolujete následující informaci o velikosti souboru:  Pokud počítač zobrazí jinou velikost souboru, vymažte stažený soubor, vyčistěte vyrovnávací paměť internetového prohlížeče a znovu soubor stáhněte.

 3. Vypalte soubor s aktualizací na nový prázdný disk CD-R nebo na zcela vymazaný disk CD-RW v režimu disc-at-once (disk najednou), pro CD-ROM použijte formát systému souborů ISO 9660.

  Důležité poznámky:
  • Zkontrolujte, že relace disku je uzavřena/disk je uzavřen.
  • Ujistěte se, že vypalování disku proběhlo bez chyby. V případě pochybností disk pro aktualizaci znovu vypalte.
  • Vypalování disku pro aktualizaci paketovým zápisem (packet writing) není podporováno. (Paketový zápis je technika zapisování na optické disky, která umožňuje používat zapisovatelná média CD a DVD podobně jako diskety.)
  • Nevytvářejte disk s aktualizací jiným způsobem, než který byl popsán výše.

Postup aktualizace firmwaru

 • Rekordér DVD během aktualizace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
  Pokud tak učiníte, rekordér DVD se může poškodit nebo přestat fungovat a bude vyžadovat opravu.
 • Pokud není v pokynech stanoveno jinak, nepoužívejte po dobu aktualizace žádná tlačítka.
  Pokud tak učiníte, rekordér DVD se může poškodit nebo přestat fungovat a bude vyžadovat opravu.
 • Aktualizace firmwaru může trvat až 8 minut. Před zahájením aktualizace firmwaru rekordéru si nejprve přečtěte celý postup.
 • Nosič disku se při aktualizaci automaticky otevře. Před aktualizací odstraňte vše, co by mohlo nosiči disku potenciálně překážet.
 • V rekordéru DVD budou obnoveny výchozí hodnoty od výrobce. Po instalaci aktualizace budete muset rekordér znovu nakonfigurovat.
 1. Ujistěte se, že je televizor správně připojen k rekordéru DVD.
 2. Zapněte rekordér DVD stisknutím tlačítka POWER (NAPÁJENÍ).
 3. Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) otevřete nosič disku.
 4. Položte disk s aktualizací na nosič disku.
 5. Na rekordéru DVD nejprve stiskněte tlačítko REC-STOP a potom současně stiskněte tlačítko (Play) (Přehrát). Nosič disku se automaticky zavře.
 6. Do dokončení aktualizace neprovádějte žádné operace. Televizní obrazovka při zahájení aktualizace zhasne a zčerná.
 7. Aktualizace se spustí automaticky. Na displeji předního panelu se zobrazí nápis "DISC-DWLD".

  (Zabere to přibližně 2 minuty.)

 8. Nosič disku se automaticky otevře.


 9. Vyjměte disk. Netlačte na nosič disku.
  S rekordérem DVD nic nedělejte.
  Rekordér DVD během aktualizace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 10. Na předním panelu se zobrazí řada různých zpráv. To je v pořádku. Během této doby s rekordérem nic neprovádějte.

  (Zabere to přibližně 6 minut.)

 11. Nosič disku se automaticky zavře a napájení se vypne.
 12. Aktualizace je nyní dokončena.

  Poznámka: Pokud se zobrazí chybová zpráva, vypněte rekordér DVD a zopakujte celý postup aktualizace od začátku.

 13. Zkontrolujte verzi firmwaru rekordéru:
  • Zapněte televizor a ujistěte se, že má nastaveny vstupy, ke kterým je připojen rekordér DVD.
  • Zapněte rekordér DVD.
  • Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA).
  • Vyberte Initial Setup (Základní nastavení).
  • Stiskněte tlačítko ENTER.
  • Vyberte Audio Out (Zvukový výstup).
  • Stiskněte tlačítko ENTER.
  • Vyberte Dolby Digital Output (Výstup Dolby Digital).
  • Stiskněte tlačítko ENTER.
  • Zvýrazněte Dolby Digital a stiskněte tlačítko ANGLE.
  • Verze firmwaru, která je aktuálně nainstalována v rekordéru DVD, bude na televizní obrazovce uvedena jako VERSION: (VERZE:). Pokud číslo verze není 1.24, zopakujte celý postup aktualizace znovu od začátku.
  • Pro ukončení stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA).