• Zvýšení rozlišení na úroveň 4K

    60p (Disk/USB/Net/DLNA)

   • Bluetooth®

    Ano

   • Zrcadlení obrazovky (Miracast™)

    Ano

   • Funkce AV Sync

    Ano

   • Snadné nastavení (rychlé nastavení)

    Ano

   • SA-CD (SA-CD / CD)

    Ano

   • BD-Live

    Ano (Profile 2.0)

   • HEAAC v.1/v.2/úroveň 2

    Ano (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • FLAC

    Ano (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • ALAC

    Ano (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • Systém DTS®

    Dekódování DTS® (7.1k)

   • DSD – DSDIFF/DSF

    Ano (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • Dolby® True HD

    Ano

   • AIFF

    Ano (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • DTS NEO:6™ (hudba / kino)

    Ano

   • Vestavěné rozhraní Wi-Fi®

    Ano (2,4 GHz / 5 GHz)

   • Spotřeba energie (v pohotovostním režimu)

    0,3 W

   • Spotřeba energie (v režimu vypnutí)

    není k dispozici

   • Pohotovostní režim sítě aktivován – Konektory

    Po 20 minutách (Ethernet, HDMI CEC, Wi-Fi®)

   • Vypínač zapínání/vypínání bezdrátové sítě (sítí)

    Pro aktivaci/deaktivaci nastavte možnost „Internet Settings“ („Nastavení internetu“) v nabídce „Network Settings“ („Nastavení sítě“) na hodnotu „Wireless Setup (built-in)/Wired Setup“ („Nastavení bezdrátové sítě (vestavěné) / Nastavení kabelového připojení“)

   • Spotřeba energie (v pohotovostním režimu sítě) – Konektory

    2,7 W (Ethernet, HDMI CEC, Wi-Fi®) / 3,0 W (všechny konektory a sítě jsou připojeny*) *Kabelová připojení automaticky deaktivují bezdrátová připojení.

   • Pohotovostní režim aktivován

    Po 20 minutách

  • Příručka s pokyny
  • Baterie (2x typ AAA)
  • Záruční karta