Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7SM3

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidává funkci přednastaveného profilu snímku P11:S-Cinetone
  Poznámka: S-Cinetone je nový profil nahrávání videa s barevnou matricí, která velice přesně zachycuje tóny pleti.
 • Přidává podporu přepnutí funkce Steady Shot do režimu Active (Aktivní) při natáčení videa v režimu S&Q Frame Rate
  Poznámka: Možnost Active (Aktivní) nelze zvolit, je-li režim S&Q Frame Rate nastaven na frekvenci 120fps / 100fps (120 sn./s / 100 sn./s) nebo vyšší.
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu
  Poznámka: Další informace o aktualizovaných funkcích naleznete v uživatelské příručce.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Byl opraven problém, kdy přenos FTP mohl selhat, pokud byl prováděn prostřednictvím některých adaptérů USB-LAN
  Poznámka: Řádná funkčnost všech adaptérů USB-LAN není zaručena
 • Vylepšená stabilita připojení při tetheringu zařízení iPhone prostřednictvím USB
  Poznámky:
  • Funkce tetheringu přes USB v současné době nepodporuje systém iOS 14
  • Doporučujeme použít smartphone a kabel USB podporující funkci USB-PD (napájení přes rozhraní USB)
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) fotoaparátu ILCE-7SM3 na verzi 2.00 (Windows)

Verze souboru

 • 2.00

Velikost souboru

 • 572 MB (600 690 304 bajtů)

Datum uvedení

 • 25-02-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.00, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Setup Option (Možnost nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows® 8.1

Hardware počítače

Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:

 • Místo na pevném disku: alespoň 700 MB
 • RAM: alespoň 600 MB
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá alespoň na Úroveň nabití baterie (tři dílky).
   Doporučujeme používat plně nabitou baterii.
 • Kabel USB Type-C dodaný s fotoaparátem.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii, protože fotoaparát by mohl vlivem náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k dalším zařízením.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost [Download] (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7SM3V200.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Při běžném nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater.

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE7SM3V200.exe]. Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.
 3. Nástroj System Software Updater běží.
 4. Zapněte fotoaparát.
 5. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → USB → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
 6. Pokud připojíte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB, na displeji LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát k aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače.
  V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se pokyny od bodu „Krok 1: Spusťte nástroj Updater“.
 7. Zkontrolujte LCD displej fotoaparátu a pak zvolte možnost [Next] (Další).
  Poznámka: V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.1.01 nebo Ver.1.02, a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru „2.00“ nebo novější, aktualizace není potřeba. V takovém případě odpojte fotoaparát od počítače a klikněte na možnost [Finish] (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, vložte ji zpět a fotoaparát opět zapněte.

  Vyžaduje aktualizaci
  Nástroj System Software Updater – aktuální verze

  Nevyžaduje aktualizaci
  Nevyžaduje aktualizaci
 8. Vyberte možnost [Next] (Další).
 9. Po automatickém resetování se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Poznámka: Dokončení aktualizace zabere přibližně 10 minut.
 10. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje.
 11. Až se znovu objeví LCD displej, zvolte možnost [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.


  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého zařízení.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Setup Option (Možnost nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Aktuální verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor i po 10 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.