Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7SM2

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Přidána funkce Auto Pwr OFF Temp.*
  *Dotýká-li se kůže fotoaparátu na stejném místě po delší dobu, i když vám fotoaparát nepřipadá horký na dotyk, může to vést k příznakům lehkých popálenin, jako je zarudnutí nebo puchýřky.
  Dávejte pozor obzvláště v následujících situacích a dodržujte potřebná preventivní opatření, například používejte stativ.
  • Používáte-li fotoaparát v prostředí s vysokou teplotou
  • Je-li fotoaparát používán osobou s oběhovými potížemi nebo poruchami citlivosti kůže
  • Je-li při používání fotoaparátu funkce Auto Pwr OFF Temp. nastavena na hodnotu High (Vysoká)
 • Vylepšená ovladatelnost fotoaparátu:
  1. Vylepšená ovladatelnost, když je oblast automatického ostření nastavena na flexibilní bodové
   Podrobnosti naleznete zde.
  2. Funkci Live View Display (Zobrazení živého náhledu) lze nyní nově přiřadit na funkční tlačítko
  3. Přidána funkce Set File Name (Zadat název souboru)
 • Podporuje viditelné světlo LED v externím blesku pro automatické ostření (HVL-F45RM)
 • Vylepšené zpoždění expozice při použití bezdrátového blesku
 • Vylepšená kvalitu snímku při vypnuté redukci šumu při dlouhé expozici
 • Zlepšena celková stabilita fotoaparátu
 • Podporuje dálkově ovládaný systém osvětlení.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-7SM2 Ver.3.01 (Windows)

Verze souboru

 • 3.01

Velikost souboru

 • 261 MB (274 304 192 bajtů)

Datum uvedení

 • 16-05-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 3.01, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [6] (Nastavení strana [6]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitá dobíjecí baterie NP-FW50 nebo napájecí adaptér AC AC-PW20 (prodávaný samostatně).

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na Úroveň nabití baterie (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii NP-FW50 nebo napájecí adaptér AC AC-PW20 (prodávaný samostatně).
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7SM2V301.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).


 5. Poznámka pro uživatele Windows 8.1/10:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE7SM2V301.exe]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Nástroj System Software Updater běží.

  Nástroj System Software Updater

 4. Zapněte fotoaparát.
 5. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage [4] (Nastavení podstrana [4]) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage.

  Stupeň 3 – Velkokapacitní úložiště

 6. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud se displej LCD fotoaparátu nevypne, vyzkoušejte následující metody.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.
 7. Zkontrolujte LCD displej fotoaparátu a pak zvolte možnost Next (Další). Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.3.00 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.01 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí
  Nástroj System Software Updater – aktuální verze

  Aktualizace není zapotřebí
  Aktualizace není zapotřebí

 8. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.
  Automatické resetování fotoaparátu
 9. Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka.
  Během procesu aktualizace bude zobrazen indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Aktualizace indikátoru průběhu
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 10. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se LCD displej znovu nespustí. Po aktivaci LCD displeje klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).
  Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Toto je normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.
  Obnovování dat. Počkejte prosím...

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 3.01.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [6] (Nastavení strana [6] ) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Aktuální verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.