• Zákazníci, kteří používají aplikaci Imaging Edge Mobile:
  • Aktualizované fotoaparáty se již nebudou moci k aplikaci Imaging Edge Mobile připojit. Po aktualizaci fotoaparátu si naistalujte aplikaci Creators' App.
  • Aplikace Imaging Edge Mobile by měla být aktualizována na nejnovější verzi (verze 7.7.2 nebo novější), aby mohla spárovat fotoaparát s palikací Creators' App.
  • Používáte-li iPhone/iPad, po aktualizaci fotoaparátu iPhone/iPad vypněte a znovu zapněte. Poté spárujte fotoaparát s aplikací Creators' App.
 • Opatření při aktualizaci z verze 1.01 nebo starší
  • Při aktualizaci z verze1.01 nebo starší, je třeba provést aktualizaci na verzi1.05, než budete pokračovat s aktualizacína verzi2.01. Po aktualizaci na verzi 1.05 proveďte aktualizaci na verzi 2.01. Pokud se pokusíte o aktualizaci na verzi 2.01 bez předchozí aktualizace na verzi 1.05, dojde k chybě a aktualizaci nebude možné provést.
  • Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru.
   Poznámka: Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.
   1. Na fotoaparátu vyberte možnost Menu (Nabídka).
   2. Vyberte možnost Setup (Nastavení) → Setup Option (Možnosti nastavení) → Version (Verze).

Pokud se jedná o verzi 1.05 nebo novější, proveďte aktualizaci na nejnovější verzi softwaru.

Verze1.05 (Pro verzi 1.01 nebo starší)

nejnovější aktualizace (pro verzi 1.05 nebo novější)