O souboru ke stažení

Majitelům přehrávače Network Walkman nabízíme program MP3 File Manager verze 2.0, který umožňuje přenášet soubory MP3 přetažením do přehrávače Network Walkman.

Přečtěte si důkladně následující pokyny, abyste program správně spustili:

Tyto ovladače podporují následující výrobek:

 • NW-E103/E105/E107/E403/E405/E407/E503/E505/E507

Kladou následující požadavky na systém:

 • Operační systém: Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional (SP3 nebo novější)/Windows Millennium Edition (kromě verze ve zjednodušené čínštině)/Windows 98 Second Edition (kromě verze ve zjednodušené čínštině)
 • Procesor: Pentium II s frekvencí 400 MHz nebo rychlejší
 • Paměť RAM: 64 MB nebo více
 • Pevný disk: 5 MB nebo více
 • Displej: 800 x 600, 16 bitů nebo více
 • USB

Instalovat

Stáhněte si instalační program softwaru MP3 File Manager a/nebo ovladač PA_Driver.exe podle následujících pokynů:

 1. Na pevném disku vytvořte složku pro stažené soubory. V níže uvedeném postupu předpokládáme, že byla vytvořena složka C:\mp3_Inst.
 2. Klepnutím na Download [Stáhnout] níže přijměte odmítnutí odpovědnosti a stáhněte následující soubory:
  • Ovladač: PA_driver.exe (v případě potřeby)

   Pokud máte v počítači nainstalovaný software SonicStage (z dodaného disku CD-ROM), nemusíte stahovat soubor PA_Driver.exe

  • MP3 File Manager:
   • MP3FMv2_ENG.exe

   Po stažení v Průzkumníkovi vyberte Zobrazit - Podrobnosti a zkontrolujte velikost souboru. Pokud se zobrazuje jiná velikost souboru, než je uvedena výše, zkuste soubor stáhnout znovu.

 3. Nainstalujte ovladač (v případě potřeby):

  Pokud do počítače nebyl nainstalován software SonicStage z dodaného disku CD-ROM, před instalací instalačního programu softwaru MP3 File Manager nejprve nainstalujte soubor PA_Driver.exe. Postupujte následovně.

  1. Ukončete všechny aplikace.
  2. Klepněte na Start a poté na Spustit.
  3. Přejděte na soubor C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe a klepněte na OK. Zobrazí se okno InstallShield Wizard [Průvodce instalací].
  4. Postupujte podle zpráv na obrazovce.
  5. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer [Instalační program nainstaloval ovladače pro osobní zvukové zařízení do počítače].
  6. Klepněte na Finish [Dokončit]. Po instalaci souboru PA_Driver.exe se jednotka může připojit k počítači.
 4. Instalační program softwaru MP3 File Manager:
  1. Ukončete všechny aplikace.
  2. Připojte jednotku k počítači dodaným vyhrazeným kabelem USB.
  3. Klepněte na Start a poté na Spustit.
  4. Přejděte na soubor
   • MP3FMv2_ENG.exe
  5. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně a přejděte na následující obrazovku.
  6. Vyberte jednotku Removable Disk (E:) [Vyměnitelný disk (E:)]) z rozbalovacího seznamu a přejděte na následující obrazovku.
  7. Písmeno jednotky (E:) se liší v závislosti na prostředí počítače.
  8. Pokud se Removable Disk (E:) [Vyměnitelný disk (E:)] nezobrazí v rozbalovacím seznamu, odpojte jednotku a připojte ji znovu k počítači.
  9. Postupujte podle zpráv na obrazovce.
  10. Zobrazí se obrazovka se zprávou o dokončení instalace softwaru MP3 File Manager.
 5. Po instalaci zkontrolujte, zda se do přehrávače Network Walkman úspěšně nainstaloval software MP3FileManager.exe a související soubory ve složce MP3FM; postupujte následovně:
  1. Otevřete Tento počítač (příp. Počítač) a poklepejte na ikonu Removable Disk (E:) [Vyměnitelný disk (E:)], aby se zobrazila vestavěná paměť flash jednotky.
  2. Poklepáním otevřete složku MP3FM. Pokud se ve složce MP3FM nacházejí všechny následující soubory, software MP3 File Manager byl úspěšně nainstalován:
  3. Poklepejte na soubor MP3FileManager.exe a spusťte software MP3 File Manager.

   Další informace o používání softwaru MP3 File Manager najdete v souboru help.htm ve složce MP3FM .

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • MP3FMv2_ENG.exe

Velikost souboru

 • -