O souboru ke stažení

Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Důležité: Pokud jste do počítače ještě nenainstalovali program , musíte před připojením přehrávače Network Walkman k počítači stáhnout a nainstalovat ovladač. Po připojení zařízení můžete nainstalovat software MP3 File Manager. Software MP3 File Manager se do přehrávače Network Walkman instaluje prostřednictvím počítače.

Tyto ovladače podporují následující výrobky:

Kladou následující požadavky na systém:

 • Procesor: Pentium II s frekvencí 400 MHz nebo rychlejší
 • Paměť RAM: 64 MB nebo více
 • Pevný disk: 5 MB nebo více
 • Displej: 800 x 600, 16 bitů nebo více
 • Port USB - podpora USB (dříve s názvem USB1.1)

Instalovat

Podle následujících pokynů stáhněte ovladač a instalační program softwaru MP3 File Manager:

 1. Na pevném disku vytvořte složku pro stažené soubory. V níže uvedeném postupu předpokládáme, že byla vytvořena složka C:\mp3_Inst.
 2. Klepnutím na "Download" [Stáhnout] přijměte odmítnutí odpovědnosti a stáhněte následující soubory:
  • Ovladač: PA_driver.exe (v případě potřeby)
  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe (anglicky) nebo
   • MP3FileManager1.1_AE.pdf (uživatelská příručka)
 3. Nainstalujte ovladač (v případě potřeby):
  1. Ukončete veškeré aplikace.
  2. Poklepáním na soubor PA_driver.exe zahajte instalaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  3. Po dokončení instalace klepněte na "Finish" [Dokončit].
 4. Nainstalujte software MP3 File Manager:
  1. Připojte přehrávač Network Walkman k počítači dodaným vyhrazeným kabelem USB.
  2. Poklepáním na soubor MP3 File Manager_1.1_UpdateENU.exe nebo MP3 File Manager_1.1_UpdateFRA.exe zahajte instalaci.
  3. Klepnutím na "Next" [Další] přejděte na následující obrazovku a vyberte "Network Walkman (E:)" (nebo "Removable Disk (E:)" [Vyměnitelný disk (E:)]) v rozbalovacím seznamu. (Poznámka: Písmeno jednotky "(E:)" se může lišit v závislosti na konkrétním prostředí.)
  4. Pokud se "Network Walkman (E:)" nezobrazí v rozbalovacím seznamu, odpojte přehrávač Network Walkman a znovu jej připojte a poté klepněte na tlačítko "Rescan" [Znovu prohledat].
  5. Pokračujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na tlačítko "Finish" [Dokončit].
 5. Po instalaci zkontrolujte, zda se software MP3 File Manager a související soubory "ESYS" úspěšně nainstalovaly do přehrávače Network Walkman; postupujte následovně:
  1. Otevřete "Tento počítač" (příp. Počítač) a poklepejte na ikonu "Network Walkman (E:)" (nebo "Removable Disk (E:)" [Vyměnitelný disk (E:)]), aby se zobrazila vestavěná paměť flash přehrávače Network Walkman.
  2. Poklepáním otevřete složku "ESYS". Pokud se ve složce "ESYS" nacházejí všechny následující soubory, software MP3 File Manager byl úspěšně nainstalován:
   • CHNDLL.dll (48 KB)
   • help.htm (5,66 KB)
   • MP3FileManager.exe (1,72 MB)

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe

Velikost souboru

 • -