O souboru ke stažení


Poznámky: Tato aktualizace systémového softwaru objektivu je dostupná pro modely s bajonetem E.

 • Některé modely tuto aktualizaci nepodporují. (Seznam modelů)
 • V případě modelu PXW-FS7M2 postupujte podle pokynů v návodu k obsluze modelu PXW-FS7M2.

Důležité

 • Tuto aktualizaci systémového softwaru lze provést jen tehdy, pokud je objektiv nasazen na fotoaparát vybavený funkci "rychlý hybridní AF".- Aktualizaci systémového softwaru nelze provést s jiným fotoaparátem.
 • Před zahájením aktualizace systémového softwaru nezapomeňte nasadit objektiv na fotoaparát.- Než nasadíte objektiv na fotoaparát, nezapomeňte fotoaparát vypnout.


 • Datum vydání: 30/08/2013
 • Příslušné modely a názvy stahovaných souborů:
  ModelNázev souboru
  SEL30M35Update_SEL30M35_V2.exe
 • Výhody a vylepšení:
  • Aktivuje funkci "rychlého hybridního AF".- Bez této aktualizace objektivu bude fotoaparát používat AF s normálním rozpoznáním kontrastu, i když bude zvolena funkce rychlého hybridního AF.
   Poznámka: Kromě této aktualizace softwaru je také zapotřebí aktualizovat firmware fotoaparátu NEX-5R nebo NEX-6.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Poznámka:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu: Plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně) - Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru tři značky nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s fotoaparátem- Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Instalovat

Důležité poznámky:
 • Při aktualizaci systémového softwaru použijte plně nabitý modul akumulátoru NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte modul akumulátoru ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Před zahájením aktualizace systémového softwaru nezapomeňte nasadit objektiv na fotoaparát.- Než nasadíte objektiv na fotoaparát, nezapomeňte fotoaparát vypnout.

Pomocí pokynů uvedených níže zkontrolujte verzi systémového softwaru.

 1. Ve fotoaparátu vyberte [Menu] (Nabídka) -> [Setup] (Nastavení) -> [Version] (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.- Pokud je verze systémového softwaru objektivu Ver.02 nebo novější, aktualizace není zapotřebí.

1. Stáhněte soubor aktualizace.

 1. Uložte stažený soubor na plochu vašeho počítače (doporučeno).

 2. Poznámka pro uživatele Windows 8:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené položky). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené položky).

2. Spusťte program pro aktualizaci systémového softwaru

 1. Ukončete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepáním na stažený soubor spusťte program pro aktualizaci systémového softwaru.

3. Zkontrolujte na fotoaparátu režim připojení USB

 1. Zapněte fotoaparát. - Pokud už byl fotoaparát zapnutý, vypněte jej a znovu jej zapněte.
 2. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci systémového softwaru vyberte ve fotoaparátu [Menu] (Nabídka) -> [Setup] (Nastavení) -> [USB Connection] (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybráno [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), vyberte [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).

4. Připojte fotoaparát k počítači.

Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.

 1. Ověřte, zda není LCD displej fotoaparátu vypnutý, potom připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  V závislosti na nastavení "Power Saving Start Time" (Doba zahájení úsporného režimu) přejde fotoaparát do úsporného režimu. Pokud fotoaparát vstoupí do úsporného režimu a LCD displej fotoaparátu se vypne, ukončete úsporný režim namáčknutím tlačítka spouště do poloviny a připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.

  Pokud se na obrazovce počítače objeví chybová zpráva, zkuste prosím jednu z následujících metod:
  • Odpojte od videokamery kabel USB, potom kabel USB znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 2. Ověřte, zda se v pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona . - Pokud se na hlavním panelu neobjeví, pokračujte prosím dalším krokem.
 3. Po potvrzení klepněte v okně programu pro aktualizaci systémového softwaru na tlačítko [Next] (Další). V programu pro aktualizaci systémového softwaru se objeví obrázek 4 a obrázek 5 se zobrazí na LCD displeji fotoaparátu. - Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru dokončena.

  Obrázek 4


  Obrázek 5

  • Pokud se na obrazovce objeví zpráva "The update is not available for your model." (Pro váš model není aktualizace k dispozici.), zkontrolujte, zda program pro aktualizaci systémového softwaru odpovídá objektivu připojenému k fotoaparátu.
  • Když se výše uvedená zpráva objeví i přesto, že je spuštěn správný program pro aktualizaci systémového softwaru, zavřete program pro aktualizaci systémového softwaru, odpojte kabel USB, vypněte fotoaparát a přejděte zpátky ke kroku 2 "Spusťte program pro aktualizaci systémového softwaru".
  • Když se na obrazovce objeví zpráva "Could not find the camera with the lens for this update mounted." (Nepodařilo se najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.), zkontrolujte, zda je fotoaparát vybaven funkcí "rychlého hybridního AF" a zda je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB.

5. Zkontrolujte, zda je aktualizace zapotřebí

 1. Po potvrzení obrazovek z obrázků 4 a 5 klepněte na tlačítko [Next] (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 6)
 2. Po potvrzení obrazovky na obrázku 6 klepněte na [Next] (Další) [Current version] (Aktuální verze) je [Ver.01]).- Pokud se objeví obrazovka na obrázku 7, aktualizace není zapotřebí. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na [Finish] (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo síťový adaptér a znovu fotoaparát zapněte.


  Obrázek 6: Aktualizace je zapotřebí


  Obrázek 7: Aktualizace není zapotřebí

6. Spusťte aktualizaci

 1. Spusťte aktualizaci klepnutím na tlačítko [Run] (Spustit).- Při přenášení dat (přibližně 5 sekund) se bude objevovat ukazatel postupu.

  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 2. Až bude přenos dat dokončen, objeví se následující obrazovka. Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).
 3. Zahájí se proces aktualizace a na displeji fotoaparátu se objeví ukazatel postupu (přibližně 30 sekund).

7. Dokončete aktualizaci

 1. Proces aktualizace bude dokončen, jakmile se na displeji fotoaparátu objeví zpráva "Lens update complete." (Aktualizace objektivu byla dokončena.).
 2. Připojení USB ukončete klepnutím na na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače.- Pokud se na hlavním panelu neobjeví, pokračujte prosím dalším krokem.
 3. Odpojte kabel USB. - Po dokončení aktualizace vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte síťový adaptér, potom fotoaparát znovu zapněte.

8. Znovu zkontrolujte verzi systémového softwaru a ověřte, zda je verze systémového softwaru objektivu Ver.02