Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru Ver.1.02 pro SLT-A99(Macintosh)
 • Datum uvedení:27/08/2013
 • Výhody a vylepšení:
  • Přidání režimu simultánního výstupu HDMI: v pohotovostním režimu nahrávání filmů může fotoaparát zobrazovat plynulé video se snímkovou frekvencí 50 fps na externím monitoru připojeném pomocí HDMI a na LCD displeji fotoaparátu.
   Poznámka: fotoaparát se musí nacházet v režimu Video s funkcí [HDMI Info. Display] (Zobrazení informací o HDMI) nastavenou na [Off] (Vypnuto).

Následující výhody a vylepšení předchozího upgradu programu jsou obsaženy ve verzi 1.02:

 • Poskytuje podporu pro následující objektivy s funkcí „Dual AF“: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Poskytuje podporu pro následující objektivy, pro které lze použít automatickou kompenzaci: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Kontrola verze firmwaru ve fotoaparátu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi firmwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze 1.02 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí blok akumulátoru NP-FM500H
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-FM500H nebo napájecí adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Během aktualizace nezakrývejte čidla v očnici ; LCD monitor by se jinak mohl přepnout na hledáček. Pokud na LCD monitoru nic nevidíte, stiskněte prosím tlačítko [FINDER / LCD] .
 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download [Stáhnout].
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_SLTA99V102.exe] (78.9 MB (82.755.672 bytes)).
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Instalovat

Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na soubor [Update_SLTA99V102.exe], který jste stáhli.


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 4. Pokud jste to ještě neudělali, vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 5. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru fotoaparátu se objeví USB Mode [Režim USB].
 6. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpečně odebrat hardware] .
 7. Po potvrzení klikněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 2.
  • Jakmile klepnete na Next [Další], nezakrývejte během aktualizace čidla očnice ( na obrázku 2.1);jinak by se mohl LCD monitor přepnout na hledáček. Pokud na LCD monitoru nic nevidíte, stiskněte prosím tlačítko [FINDER / LCD] ( na obrázku 2.1)..
  • Pokud se na LCD displeji fotoaparátu neobjeví obrázek 2, odpojte kabel USB od fotoaparátu a pokračujte "Postupem zotavení" popsaným ve spodní části stránky.
  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
  Obrázek 1Obrázek 2
  Obrázek 2,1

 8. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next [Další]. V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 9. Jakmile si ověříte, že Current Version [Aktuální verze] je Ver.1.01 or lower, klepněte na Next [Další].
  Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 4, aktualizace není potřeba. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish [Dokončit]. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte napájecí adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte napájecí adaptér a zapněte fotoaparát.
  Obrázek 3: Aktualizace je zapotřebí.

  Obrázek 4: Aktualizace není zapotřebí.

 10. Ve pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezpečně odebrat hardware] , aby se připojení USB přerušilo, jak je znázorněno na obrázku 5.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Obrázek 5

 11. Stisknutím středu [Multivoliče] zresetujte fotoaparát.


  Poznámka: Když stisknete střed [Multivoliče], obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.
 12. Klepněte na Next [Další] v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 5).
 13. Po zresetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 6.
 14. Klepnutím na Run [Spustit] zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se zobrazí indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Obrázek 6

 15. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 7. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Obrázek 7

 16. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte napájecí adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte napájecí adaptér a zapněte fotoaparát.

Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 1.02.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Postup zotavení

Pokud nebylo připojení USB úspěšné, řiďte se prosím pokyny níže:

 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Stiskněte zároveň MENU [Nabídka], Playback [Přehrávání] a MOVIE [Videoklip].
 3. Zatímco jsou tlačítka stištěná, vypněte fotoaparát.
 4. Uvolněte tlačítka a počkejte 30 sekund.
 5. Znovu zároveň stiskněte MENU [Nabídka], Playback [Přehrávání] a MOVIE [Videoklip].
 6. Zatímco jsou tlačítka stištěná, fotoaparát tentokrát zapněte.
 7. Uvolněte tlačítka.

Po provedení výše uvedeného postupu znovu spusťte aktualizaci počítaje krokem 2.3.