Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru Ver.1.02 pro SLT-A99(Macintosh)
 • Datum uvedení:27/08/2013
 • Výhody a vylepšení:
  • Přidání režimu simultánního výstupu HDMI: v pohotovostním režimu nahrávání filmů může fotoaparát zobrazovat plynulé video se snímkovou frekvencí 50 fps na externím monitoru připojeném pomocí HDMI a na LCD displeji fotoaparátu.
   Poznámka: fotoaparát se musí nacházet v režimu Video s funkcí [HDMI Info. Display] (Zobrazení informací o HDMI) nastavenou na [Off] (Vypnuto).

Následující výhody a vylepšení předchozího upgradu programu jsou obsaženy ve verzi 1.02:

 • Poskytuje podporu pro následující objektivy s funkcí „Dual AF“: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Poskytuje podporu pro následující objektivy, pro které lze použít automatickou kompenzaci: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28
 • Kontrola verze firmwaru ve fotoaparátu

  Podle pokynů níže zkontrolujte verzi firmwaru ve svém fotoaparátu.
  Pokud je verze 1.02 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.

  1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
  2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo již nejsou podporovány.
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí blok akumulátoru NP-FM500H
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-FM500H nebo napájecí adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Během aktualizace nezakrývejte čidla v očnici ; LCD monitor by se jinak mohl přepnout na hledáček. Pokud na LCD monitoru nic nevidíte, stiskněte prosím tlačítko [FINDER / LCD].
 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download [Stáhnout].
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_SLTA99V102.dmg] (87.4 MB (91.727.631 bytes)).
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Instalovat

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Dvakrát klepněte na stažený soubor [Update_SLTA99V102.dmg]. Nyní fotoaparát neodpojujte.
 3. Dvakrát klepněte na ikonu [Update_SLTA99V102], která se nyní zobrazí na ploše.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru. 7. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 8. Pokud jste to ještě neudělali, vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru fotoaparátu se objeví USB Mode [Režim USB].
 10. Po potvrzení klikněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 2.
  • Jakmile klepnete na Next [Další], nezakrývejte během aktualizace čidla očnice ( obrázku 2.1);jinak by se mohl LCD monitor přepnout na hledáček. Pokud na LCD monitoru nic nevidíte, stiskněte prosím tlačítko [FINDER / LCD] (obrázku 2.1).
  • Pokud se na LCD displeji fotoaparátu neobjeví obrázek 2, odpojte kabel USB od fotoaparátu a pokračujte "Postupem zotavení" popsaným ve spodní části stránky.
  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
  Obrázek 1Obrázek 2
  Obrázek 2,1

 11. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 12. Po potvrzení, že [Current version] ([Aktuální verze]) je [Ver.1.01 nebo nižší], klepněte na Next [Další].

  Pokud je [Current version] verze [Ver. 1.02], aktualizace není potřeba. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish [Dokončit]. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte napájecí adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte napájecí adaptér a zapněte fotoaparát.
  Obrázek 3

 13. Zobrazí se obrazovka na obrázku 4.

  Obrázek 4


 14. Stisknutím středu [Multivoliče] zresetujte fotoaparát.


  Poznámka: Když stisknete střed [Multivoliče], obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.

 15. Klepněte na Next [Další] v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 4).
 16. Po vyresetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 5.
 17. Klepnutím na Run [Spustit] zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se zobrazí indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

  Obrázek 5


 18. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 6. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Obrázek 6


 19. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte napájecí adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte napájecí adaptér a zapněte fotoaparát.

Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 1.02.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.