O souboru ke stažení

O této aktualizaci (05/02/2013)

Děkujeme vám, že se stále zajímáte o výrobky společnosti Sony.

Společnost Sony se vždy stará o kvalitu a spokojenost zákazníků, a proto nabízí aktualizaci firmwaru pro digitální fotoaparát SLT-A77 s výměnnými objektivy. Pokyny ke stažení a instalaci aktualizace firmwaru najdete v části "Stažení a instalace" na této stránce.

Důležité:

Pokud máte s aktualizací firmwaru problémy, obraťte se na společnost SonyKontrola verze firmwaru ve fotoaparátu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi firmwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze 1.07 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Týká se modelů

Tato aktualizace firmwaru platí pouze pro SLT-A77, který v současné době využívá firmware verze 1.06 nebo starší

Vylepšení

Tato utilita aktualizuje firmware SLT-A77 na verzi 1.07 a poskytuje tyto výhody:

 • Poskytuje podporu pro následující objektivy, pro které lze použít automatickou kompenzaci: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Předchozí aktualizace (1.06) přinesla následující vylepšení:

 1. Doplnění možnosti zapnout nebo vypnout tlačítko MOVIE
 2. Rozšířený počet objektivů, pro které lze použít automatickou kompenzaci: SAL30M28,SAL50F14,SAL2470Z,SAL2875,SAL70400G,SAL70200G,SAL35F14G,SAL1635Z

Systémové požadavky

Příprava na aktualizaci firmwaru

 • Hardware počítače
  • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
  • Paměť RAM: 512MB nebo více
   Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí blok akumulátoru NP-FM500H
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně)

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Instalovat

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-FM500H nebo napájecí adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Během aktualizace nezakrývejte čidla v očnici (A.); LCD monitor by se jinak mohl přepnout na hledáček. Pokud na LCD monitoru nic nevidíte, stiskněte prosím tlačítko [FINDER / LCD] (B.).

Krok 1: Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download [Stáhnout].
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_SLTA77V107.exe].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Krok 2: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na soubor [Update_SLTA77V107.exe], který jste stáhli.


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 4. Pokud jste to ještě neudělali, vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 5. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru fotoaparátu se objeví USB Mode [Režim USB].
 6. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpečně odebrat hardware] .
 7. Po potvrzení klikněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 2.
  • Jakmile klepnete na Next [Další], nezakrývejte během aktualizace čidla očnice (A. na obrázku 2.1);jinak by se mohl LCD monitor přepnout na hledáček. Pokud na LCD monitoru nic nevidíte, stiskněte prosím tlačítko [FINDER / LCD] (B. na obrázku 2.1)..
  • Pokud se na LCD displeji fotoaparátu neobjeví obrázek 2, odpojte kabel USB od fotoaparátu a pokračujte "Postupem zotavení" popsaným ve spodní části stránky.
  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
  Obrázek 1Obrázek 2
  Obrázek 2,1

 8. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next [Další]. V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 9. Jakmile si ověříte, že Current Version [Aktuální verze] je Ver.1.03, Ver.1.04, Ver.1.05 nebo Ver.1.06, klepněte na Next [Další].
  Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 4, aktualizace není potřeba. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish [Dokončit]. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte napájecí adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte napájecí adaptér a zapněte fotoaparát.
  Obrázek 3: Aktualizace je zapotřebí.

  Obrázek 4: Aktualizace není zapotřebí.

 10. Ve pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezpečně odebrat hardware] , aby se připojení USB přerušilo, jak je znázorněno na obrázku 5.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Obrázek 5

 11. Stisknutím středu [Multivoliče] zresetujte fotoaparát.


  Poznámka: Když stisknete střed [Multivoliče], obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.
 12. Klepněte na Next [Další] v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 5).
 13. Po zresetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 6.
 14. Klepnutím na Run [Spustit] zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se zobrazí indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Obrázek 6

 15. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 7. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Obrázek 7

 16. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte napájecí adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte napájecí adaptér a zapněte fotoaparát.

Krok 3: Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 1.07.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Postup zotavení

Pokud nebylo připojení USB úspěšné, řiďte se prosím pokyny níže:

 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Stiskněte zároveň MENU [Nabídka], Playback [Přehrávání] a MOVIE [Videoklip].
 3. Zatímco jsou tlačítka stištěná, vypněte fotoaparát.
 4. Uvolněte tlačítka a počkejte 30 sekund.
 5. Znovu zároveň stiskněte MENU [Nabídka], Playback [Přehrávání] a MOVIE [Videoklip].
 6. Zatímco jsou tlačítka stištěná, fotoaparát tentokrát zapněte.
 7. Uvolněte tlačítka.

Po provedení výše uvedeného postupu znovu spusťte aktualizaci počítaje krokem 2.3.