Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • RM-LVR2

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru Ver. 2.00 pro RM-LVR2 (Windows)
 • Datum zveřejnění:06/03/2015
 • Výhody a vylepšení:
  • Do nastavení režimu snímání byl přidán režim "Loop recording" (Nahrávání smyčky) *1
  • Do nastavení kamery byly přidány následující funkce *1
  • Bylo přidáno nastavení kvality obrazu *2
  • Bylo přidáno nastavení formátu filmu *2
  • Došlo ke změně nastavení data a času/oblasti/letního času
  • U některých oblastí došlo ke změně časového pásma


  • *1: K dispozici pouze s kompatibilními kamerami (včetně modelů FDR-X1000V a HDR-AS200V)
   *2: K dispozici pouze s kompatibilními kamerami (včetně modelu FDR-X1000V)
   Informace o používání nových funkcí naleznete v Návodu k obsluze.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení dálkového ovládání.
  Poznámka:Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s dálkovým ovládáním.
  Poznámka:Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Když provádíte aktualizaci firmwaru, použijte plně nabitý akumulátor.

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_RMLVR2V200.exe].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systému Windows 8:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené položky). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené položky).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.2.00 pro RM-LVR2.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na soubor [Update_RMLVR2V200.exe], který jste stáhli.


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Připojte dálkové ovládání k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru se objeví USB Mode (Režim USB).

  Pokud počítač nemůže dálkové ovládání najít, objeví se na obrazovce počítače zpráva "Could not find the device for this update." (Nepodařilo se najít zařízení pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  - Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  - Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor. Počítač může mít konektory USB i zezadu.


  Když je zařízení připojeno k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě odpojte zařízení, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu "2. Spusťte program pro aktualizaci firmwaru".
 4. Ověřte, zda se v pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) .
 5. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji se objeví obrázek 2.

  Poznámka: Od tohoto okamžiku dálkové ovládání nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.

  Obrázek 1Obrázek 2

 6. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko [Next] (Další) V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 7. Ověřte, že Current version (Aktuální verze) je nižší než [2.00], potom klepněte na tlačítko [Next] (Další).
  Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 4, aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit).

  Obrázek 3: Aktualizace je zapotřebí.

  Obrázek 4: Aktualizace není zapotřebí.

 8. V pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) , aby se připojení USB přerušilo, jak je znázorněno na obrázku 5.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Obrázek 5

 9. Dálkové ovládání resetujte stiskem tlačítka [REC/ENTER].

 10. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 5).
 11. Po resetování je ověřeno opětovné připojení dálkového ovládání a zobrazí se obrazovka z obrázku 6.
 12. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte dálkové ovládání ani neodpojujte kabel USB.
  Obrázek 6

 13. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 7. Klepněte na Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Obrázek 7

 14. Vypněte dálkové ovládání a spusťte ho znovu.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru dálkového ovládání Ver.2.00.

 1. Stisknutím tlačítka MENU zvolte [Remote Control Setting], potom stiskněte tlačítko [REC/ENTER]
 2. Zvolte [Version] (Verze), potom stiskněte tlačítko [REC/ENTER]. Na displeji se zobrazí aktuální verze systémového softwaru. Pokud se objeví "2.00" (jak je znázorněno níže), je verze firmwaru Ver. 2.00.