Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • RM-LVR2

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru Ver. 2.00 pro RM-LVR2 (Mac)
 • Datum zveřejnění:06/03/2015
 • Výhody a vylepšení:
  • Do nastavení režimu snímání byl přidán režim "Loop recording" (Nahrávání smyčky) *1
  • Do nastavení kamery byly přidány následující funkce *1
  • Bylo přidáno nastavení kvality obrazu *2
  • Bylo přidáno nastavení formátu filmu *2
  • Došlo ke změně nastavení data a času/oblasti/letního času
  • U některých oblastí došlo ke změně časového pásma


  • *1: K dispozici pouze s kompatibilními kamerami (včetně modelů FDR-X1000V a HDR-AS200V)
   *2: K dispozici pouze s kompatibilními kamerami (včetně modelu FDR-X1000V)
   Informace o používání nových funkcí naleznete v Návodu k obsluze.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Duo již nejsou podporovány.
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení dálkového ovládání.
  Poznámka:Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s dálkovým ovládáním.
  Poznámka:Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Když provádíte aktualizaci firmwaru, použijte plně nabitý akumulátor.

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_RMLVR2V2.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.2.00 pro RM-LVR2.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_RMLVR2V2.dmg]. Nyní dálkové ovládání nepřipojujte.
 3. Soubor [Update_RMLVR2V2] se rozbalí.
 4. Poklepejte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce.  Poznámka: když poklepáte na ikonu [FirmwareUpdater], může se zobrazit varovná zpráva týkající se ověření identity.

  V takovém případě zprávu zavřete klepnutím na OK. Potom přidržte stisknutou klávesu [Control] a zároveň klikněte na ikonu [FirmwareUpdater]. V nabídce zvolte možnost [Open] (Otevřít). Potom zvolte možnost [Open] (Otevřít), když se objeví varovná zpráva.
 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru. 7. Připojte dálkové ovládání k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru se objeví USB Mode (Režim USB).
 8. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji se objeví obrázek 2. Poznámka: Od tohoto okamžiku dálkové ovládání nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
  Obrázek 1Obrázek 2

 9. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 10. Po potvrzení, že [Current version] (Aktuální verze) je nižší než [2.00], klepněte na Next (Další).

  Pokud je [Current version] (Aktuální verze) [Ver.2.00], aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit).
  Obrázek 3

 11. Zobrazí se obrazovka na obrázku 4.

  Obrázek 4


 12. Dálkové ovládání resetujte stiskem tlačítka [REC/ENTER]. 13. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 4).
 14. Po resetování je ověřeno opětovné připojení dálkového ovládání a zobrazí se obrazovka z obrázku 5.
 15. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte dálkové ovládání ani neodpojujte kabel USB.

  Obrázek 5


 16. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 6. Klepněte na Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Obrázek 6


 17. Vypněte dálkové ovládání a spusťte ho znovu.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru dálkového ovládání Ver.2.00.

 1. Stisknutím tlačítka MENU zvolte [Remote Control Setting], potom stiskněte tlačítko [REC/ENTER]
 2. Zvolte [Version] (Verze), potom stiskněte tlačítko [REC/ENTER]. Na displeji se zobrazí aktuální verze systémového softwaru. Pokud se objeví "2.00" (jak je znázorněno níže), je verze firmwaru Ver. 2.00.