O souboru ke stažení

Majitelům přehrávačů Walkman řady E nabízíme službu stažení "programu pro aktualizaci firmwaru přehrávačů NWZ-E435F/E436F/E438F".
Dodáváme aktualizaci firmwaru přehrávačů NWZ-E435F/E436F/E438F na nejnovější verzi 1.02. Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Cílové zařízení

Následující zařízení jsou cílovými výrobky této služby. Verze jejich firmwaru by měla být menší nebo rovna 1.01.

Cílové výrobky

 • NWZ-E435F/E436F/E438F

Opravené problémy

Uživatelé výše uvedených produktů se mohou setkat s následujícími problémy. Řešením problémů je tato aktualizace firmwaru.

 • Soubory připojené k informacím o titulech a albech nejsou v jednotce zobrazeny správně.
 • Jednotka se v určitém bodě vypíná při přehrávání souborů MP4 ve video knihovně.
 • Začátek videa se v několika sekundách přeskočí, přehráváte-li soubory WMV ve video knihovně.
 • Při přehrávání filmů někdy nefunguje synchronizace zvuku a videa.

Jak zjistit verzi modelu a firmwaru

Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru podle následujícího postupu.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek vyberte Common Settings [Obecná nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 4. Pomocí tlačítek vyberte Unit Information [Informace o jednotce] a potom stiskněte tlačítko .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Cílová počítačová prostředí

Cílový operační systém

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)
  (64bitová verze operačního systému není podporována.)

Hardwarové požadavkyProcesor: Pentium 4 s frekvencí 1.0 GHz nebo rychlejší
Paměť: 512 MB nebo více
Displej: 800 x 600 bodů nebo více (doporučuje se 1024 x 768 bodů nebo více)
Barvy displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Před stažením

Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří.
Pokud jste uživatelem Windows Vista®, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva "K pokračování této akce potřebuje systém Windows® vaše povolení". Pokračujte klepnutím na Pokračovat a postupujte podle zobrazených pokynů.

Instalovat

Stáhněte program podle následujícího postupu.

 1. Vytvořte v jednotce C v počítači složku s názvem "FWUP", do které uložíte stahovaný soubor.
 2. Stáhněte následující soubor do složky vytvořené v kroku 1:
  NWZ-E430F_V1_02.exe (6,700 KB)
 3. Až stahování dokončíte, vyberte v Průzkumníkovi Zobrazit - Podrobnosti a zkontrolujte velikost vybraného souboru. Pokud se zobrazená velikost souboru liší od výše uvedené velikosti, pokuste se soubor znovu stáhnout.

Po přečtení těchto pokynů klepněte na tlačítko Stáhnout zobrazené na konci. Stahování souboru se spustí. Stáhněte soubor podle pokynů v zobrazených dialogových oknech.

Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

Poznámka:

Při aktualizaci by měla jednotka obsahovat přibližně 20 MB volného místa.
Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena. Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozena nebo odstraněna.

 1. Ukončete všechny programy spuštěné ve Windows® a dokončete všechny ostatní práce kromě aktualizace.
  Poznámka: Pokud jsou k počítači připojeny další digitální přehrávače hudby, odpojte je všechny od počítače.
 2. Připojte jednotku k počítači.
  Poznámka: Používáte-li notebook, ponechte jej zapojený do sítě přes síťový adaptér. Budete mít jistotu, že se během aktualizace nevybije baterie.
 3. Uživatelé Windows Vista®: Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu počítače, klepněte na příkaz Všechny programy-Příslušenství a potom klepněte na příkaz Spustit....
  Uživatelé Windows® XP: Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu počítače a klepněte na příkaz "Spustit..."
  Zobrazí se dialogové okno "Spustit..."
 4. V textovém okně "Otevřít" zadejte "C:\FWUP\NWZ-E430F_V1_02.exe" a klepněte na OK.
  Program se spustí.
 5. Ověřte verzi současného firmwaru a verzi aktualizovaného firmwaru.
 6. Až se zobrazí zpráva "Ready" [Připraven], klepněte na Start.
  Poznámka: Během aktualizace neodpojujte jednotku od počítače.
 7. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na tlačítko Zavřít.

Chyby během aktualizace

 • Pokud se v kroku 5 zobrazí "0.00" jako verze současného firmwaru, ukončete veškerý software nainstalovaný v počítači (včetně rezidentních programů) a pokuste se aktualizaci firmwaru provést znovu.

Po aktualizaci

Po úspěšné instalaci programu pro aktualizaci zkontrolujte verzi podle pokynů v části Jak zjistit verzi modelu a firmwaru v horní části stránky.

Instalace programu pro aktualizaci se podařila, pokud je na obrazovce zobrazena verze "1.02".

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NWZ-E430F_V1_02.exe

Velikost souboru

 • 6.54 Mb