O souboru ke stažení

Majitelům přehrávačů Walkman řady B nabízíme službu stažení "programu pro aktualizaci firmwaru přehrávačů NWZ-B133/NWZ-B135/NWZ-B133F/NWZ-B135F".

Dodáváme aktualizaci firmwaru přehrávačů NWZ-B133/NWZ-B135/NWZ-B133F/NWZ-B135F na nejnovější verzi 1.01. Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Cílové výrobky

Následující zařízení jsou cílovými výrobky této služby. Verze jejich firmwaru by měla být rovna 1.00.

Opravené problémy

Uživatelé výše uvedených produktů se mohou setkat s následujícími problémy. Řešením těchto problémů je tato aktualizace firmwaru.

 • Při přehrávání zaznamenaných zvukových souborů nebo programů rádia FM může nastat několikasekundový časový skok.
 • Použijete-li tyto jednotky se zvukovým systém Sony do automobilu připojeným přes USB, nemusejí fungovat správně.

Jak zjistit verzi modelu a firmwaru

Ověřte verzi modelu a firmwaru podle níže uvedených pokynů.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek / vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek / vyberte Information [Informace] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Cílová počítačová prostředí

Operační systém

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)
  (64bitová verze operačního systému není podporována.)

Hardwarové požadavkyProcesor: Pentium lll 300MHz nebo vyšší (Pentium lll 800MHz nebo vyšší pro uživatele Windows Vista)
Paměť: 64 MB nebo více (512 MB nebo více pro uživatele Windows Vista).
Displej: 800 x 600 bodů nebo více (doporučuje se 1024 x 768 bodů nebo více)
Barvy displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Před stažením

 • Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří.
  Pokud jste uživatelem Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva "K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení". Pokračujte klepnutím na Pokračovat a postupujte podle zobrazených pokynů.

Instalovat

Stáhněte program podle následujícího postupu.

 1. Vytvořte v jednotce C v počítači složku s názvem "FWUP", do které uložíte stahovaný soubor.
 2. Stáhněte následující soubor do složky vytvořené v kroku 1 :

  NWZ-B130_V1_01.exe (3,159 KB)
 3. Až stahování dokončíte, vyberte v Průzkumníkovi Zobrazit - Podrobnosti a zkontrolujte velikost vybraného souboru. Pokud se zobrazená velikost souboru liší od výše uvedené velikosti, pokuste se soubor znovu stáhnout.

Po přečtení těchto pokynů klepněte na tlačítko Stáhnout v dolní části stránky. Zobrazí se dialogové okno a stahování bude zahájeno. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně zobrazeném na obrazovce.

Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

Poznámka:

Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena. Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozena nebo odstraněna.

Spusťte aktualizaci
 1. Ukončete všechny programy spuštěné ve Windows a dokončete všechny ostatní práce kromě aktualizace.
  Poznámka: Odpojte od počítače všechny ostatní digitální přehrávače hudby, které jsou k počítači připojeny.
 2. Připojte jednotku k počítači.
  Poznámka: Používáte-li notebook, ponechte jej zapojený do sítě přes síťový adaptér. Budete mít jistotu, že se během aktualizace nevybije baterie.
 3. Uživatelé Windows Vista: Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu a klepněte na příkaz Všechny programy-Příslušenství, potom klepněte na příkaz Spustit.... Zobrazí se dialogové okno Spustit...
  Uživatelé Windows XP: Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu a klepněte na příkaz Spustit... Zobrazí se dialogové okno "Spustit..."
 4. V textovém okně "Otevřít" zadejte "C:\FWUP\NWZ-B130_V1_01.exe" a klepněte na OK.
  Program se spustí.
 5. Ověřte verzi současného firmwaru a verzi aktualizovaného firmwaru.
 6. Až se zobrazí zpráva "Ready" [Připraven], klepněte na Start.
  Poznámka: Během aktualizace neodpojujte jednotku od počítače.
 7. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na tlačítko Zavřít.
Chyby během aktualizace

Pokud se v kroku 5 zobrazí "0.00" jako verze současného firmwaru, ukončete veškerý software nainstalovaný v počítači (včetně rezidentních programů) a pokuste se aktualizaci firmwaru provést znovu.

Po aktualizaci

Po úspěšné instalaci programu pro aktualizaci zkontrolujte verzi podle pokynů v části "Jak zjistit verzi modelu a firmwaru" v horní části stránky.
Instalace programu pro aktualizaci se podařila, pokud je na obrazovce zobrazeno číslo "1.01".

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NWZ-B130_V1_01.exe

Velikost souboru

 • 3.08 Mb