O souboru ke stažení

Za určitých podmínek nemusejí funkce Search [Hledat] a Shuffle/Repeat [Náhodné přehrávání/opakování] v některých zařízeních NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN fungovat správně.

Řešením tohoto problému je aktualizace firmwaru.

Nová funkce:

Do této aktualizace je také doplněna nová funkce Clock (Clock 2). Viz níže uvedený obrázek:

Dotčené jednotky:

Network WALKMANNW-E503/NW-E505/NW-E507s verzí firmwaru 1.0

Důležitá poznámka:

Klepněte na tlačítko + a přečtěte si postup stažení a instalace.

Prostudujte odmítnutí odpovědnosti v dolní části stránky a klepněte na tlačítko Stáhnout. Stáhněte program.

Instalovat

Zkontrolujte verzi firmwaru nainstalovaného v přehrávači NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN podle následujících pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko SEARCH MENU [Vyhledat nabídku] a podržte ho, dokud se nezobrazí MENU.
 2. Přejděte na položku Advanced Menu [Rozšířená nabídka] a potvrďte výběr stisknutím tlačítka .
 3. Přejděte na položku Information a stiskněte tlačítko .
 4. Je-li verze firmwaru 2.0, NEMUSÍTE FIRMWARE PŘEHRÁVAČE NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN AKTUALIZOVAT. Vyberte NO [Ne] a EXIT [Konec].
 5. Vraťte se stisknutím tlačítka SEARCH MENU [Vyhledat nabídku].
 6. Je-li verze firmwaru 1.0:

  • Vytvořte v jednotce C:\ v počítači následující složku: : WMFWUPG
  • Prostudujte odmítnutí odpovědnosti v dolní části stránky a klepněte na možnost
   Stáhnout. Stáhněte program:

   NW-E50X_V2_0C.exe - 2239 Kb (v závislosti na používaném modelu).
  • Postupujte podle zobrazených pokynů a uložte program do složky C:\WMFWUPG.
  • Zkontrolujte, zda je velikost stahovaného souboru 2 239 kB. Pokud ne, soubor odstraňte a opakujte krok b.

  Než budete pokračovat, měli byste zálohovat veškerá data obsažená v přehrávači NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN do počítače a uvolnit v přehrávači Network WALKMAN alespoň 3 MB paměti.

  Prostudujte níže uvedené informace o zálohování dat. 7. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači spuštěny. Je-li aktivována možnost Run SonicStage automatically when an ATRAC Audio Device is connected [Po připojení zvukového zařízení ATRAC spustit automaticky SonicStage], deaktivujte ji v aplikaci SonicStage.)
 8. Přejděte do složky C:\ WMFWUPG v počítači a poklepejte na soubor NW-E50X_V2_0C.exe, který odpovídá používanému modelu.
 9. Klepněte na tlačítko Unzip a rozbalte všechny soubory do složky C:\ WMFWUPG. 10. Klepnutím na tlačítko Close [Zavřít] zavřete dialogové okno a potom připojte přehrávač Network WALKMAN, který má být aktualizován.
 11. Otevřete složku obsaženou ve složce C:\ WMFWUPG a poklepejte na soubor FWUpdater.exe. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 12. Neodpojujte kabel USB, není-li v přehrávači Network WALKMAN zobrazena zpráva USB Connect [Připojení USB], ani je-li v počítači zobrazena zpráva, že není připojeno žádné zařízení USB.
 13. Po dokončení aktualizace klepněte na tlačítko Finish [Dokončit]
 14. Odpojte kabel USB od přehrávače Network WALKMAN a zkontrolujte verzi firmwaru opakováním kroku 1. Verze by měla být 2.0.
 15. Aktualizace firmwaru je dokončena.

Stahování bude zahájeno, až přijmete níže uvedené odmítnutí odpovědnosti.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NW-E50X_V2_0C.exe

Velikost souboru

 • 2.19 Mb