Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NEX-7

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru Ver.1.03 pro NEX-7 (Windows)
 • Datum uvedení:27/08/2013
 • Výhody a vylepšení:
  • Přidání systému ostření AF pro filmy: Byl přidán systém ostření AF pro filmy pro rozšíření škálovatelnosti budoucího systému E-mount. Tato funkce zajišťuje vyšší míru flexibility konstrukce pro budoucí objektivy E-mount.

Následující výhody a vylepšení předchozího upgradu programu jsou obsaženy ve verzi 1.03:

 • Použije automatickou kompenzaci u modelu „SELP1650“
 • Umožní automatické zatáhnutí modelu „SELP1650“ po vypnutí fotoaparátu
 • Doplnění možnosti zapnout nebo vypnout tlačítko MOVIE
 • Doplnění možnosti nastavení expozice při snímání expoziční řady (tři snímky /1.0EV,2.0EV, 3.0EV)
 • Lepší odezva pro zobrazení obrazu automatické kontroly.
 • Zvýšení kvality obrazu při použití širokoúhlého objektivu
 • Lepší indikace při nastavení "flexibilního bodového měření".

Kontrola verze firmwaru ve fotoaparátu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi firmwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze 1.02 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí blok akumulátoru NP-FW50
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Když používáte objektiv A-mount s bajonetovým adaptérem LA-EA2 (prodává se samostatně) a máte na fotoaparátu aktivovanou funkci [AF Micro Adj.] (Jemné nastavení AF), uložená hodnota bude resetována.
 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_NEX7V103.exe] (50.4 MB (52.867.160 bytes)).
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Instalovat

Na základě výchozích nastavení programu Internet Explorer se aktualizační soubor uloží do složky [Downloads] ([Stažené soubory]). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] ([Plocha]) a vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] ([Stažené soubory]) pomocí Průzkumníku.

Aktualizujte firmware fotoaparátu.

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Program pro aktualizaci firmwaru spusťte poklepáním na stažený soubor [Update_NEX7V103.exe].


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu (Nabídka) --> Setup (Nastavení) --> USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). (Obrázek 3)
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), vyberte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). 4. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Když je fotoaparát připojený k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware).
  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu neobjeví , pokračujte prosím dalším krokem.
 6. Po potvrzení klepněte v okně programu pro aktualizaci firmwaru na tlačítko Next (Další). V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 4 a obrázek 5 se zobrazí na LCD displeji fotoaparátu.
  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.

  Obrázek: 4


  Obrázek: 5


 7. Po potvrzení obrazovek z obrázků 4 a 5 klepněte na tlačítko Next (Další).
  V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 6)
  Po potvrzení obrazovky z obrázku 6 klepnětena tlačítko Next (Další) [Current version] (Aktuální verze) je [Ver.1.xx].Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 7, aktualizace není potřeba. Podle zprávy tak přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

  Obrázek 6: Aktualizace je vyžadována


  Obrázek 7: Aktualizace není vyžadována


 8. Připojení USB ukončete klepnutím na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu neobjeví , pokračujte prosím dalším krokem.
  Obrázek: 8


 9. Stisknutím středu ovládacího kolečka resetujte fotoaparát.
  Poznámka: Když stisknete střed ovládacího kolečka, obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.

  Obrázek: 9


  Obrázek: 10A


 10. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
 11. Obrázek: 8
 12. Po resetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 11.
 13. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se bude zobrazovat indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Obrázek: 11

  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 14. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 12. Klepněte na Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Obrázek: 12

  Klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware)
  na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače pro ukončení připojení USB.

  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu neobjeví , pokračujte prosím dalším krokem.

 15. Odpojte kabel USB.
 16. Poznámka: Po dokončení aktualizace vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte síťový adaptér, potom fotoaparát znovu zapněte.

Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nainstalován firmware verze 1.03.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu (Nabídka) --> Setup (Nastavení) --> Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.