Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NEX-5R

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru Ver.1.03 pro NEX-5R (Windows)
 • Datum uvedení:19/03/2014
 • Výhody a vylepšení:
  • Poskytuje podporu pro následující objektivy kompatibilní s funkcí "Rychlý hybridní AF": SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * a v budoucnosti také kompatibilní objektivy s bajonetem E *
   * Funkce Rychlý hybridní AF je použitelná pouze v prostřední oblasti rámečku.
  • Přidání systému ostření AF pro filmy: Byl přidán systém ostření AF pro filmy pro rozšíření škálovatelnosti budoucího systému E-mount. Tato funkce zajišťuje vyšší míru flexibility konstrukce pro budoucí objektivy E-mount.
  • Poskytuje podporu pro následující objektivy s funkcí "Fast Hybrid AF": SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE, SEL20F28, SEL1670Z
   *Aktualizace firmwaru objektivů může být také doplňkem aktualizace těla tohoto fotoaparátu.
   Další informace naleznete na stránce pro aktualizaci firmwaru objektivů s bajonetem E-mount.

Kontrola verze firmwaru ve fotoaparátu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi firmwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze 1.03 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí blok akumulátoru NP-FW50
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Stáhnout

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý modul akumulátoru NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Když používáte objektiv s bajonetem A s bajonetovým adaptérem LA-EA2 (prodává se samostatně) a máte na fotoaparátu aktivovanou funkci [AF Micro Adj.] (Jemné nastavení AF), uložená hodnota bude resetována.

Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_NEX5RV103.exe] (179 MB (188.231.768 bajtů)).
 4. Uložte soubor do počítače.

 5. Poznámka pro uživatele systému windows 8 / 8.1:

  Na základě výchozích nastavení programu Internet Explorer se aktualizační soubor uloží do složky [Downloads] ([Stažené soubory]). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] ([Plocha]) a vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] ([Stažené soubory]) pomocí Průzkumníku.

Instalovat

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru klikněte na soubor [Update_NEX5RV103.exe], který jste stáhli. Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.


  Kliknutím zvětšíte


 3. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 4. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB, LCD displej fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Poznámka: Pokud se LCD displej fotoaparátu nevypne, zkuste prosím jednu z následujících metod:
  • Odpojte od videokamery kabel USB, potom kabel USB znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware). - Pokud se na hlavním panelu neobjeví, pokračujte prosím dalším krokem.
 6. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. Na obrazovce počítače se objeví následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva "Follow computer instructions" (Řiďte se pokyny na počítači). -Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
 7. Klikněte na Next (Další). V levé spodní části aktualizačního programu se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.


  Kliknutím zvětšíte


  Pokud je aktuální verze 1.03 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.
 8. Klikněte na Next (Další).
 9. Když se objeví následující okno, přerušte připojení USB klepnutím na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) () na hlavním panelu v pravém spodním rohu obrazovky počítače. Kabel USB mezi počítačem a fotoaparátem však nechte připojený.


  Kliknutím zvětšíte


  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) neobjeví, pokračujte prosím dalším krokem.
 10. Klikněte na Next (Další).
 11. Když se na LCD displeji fotoaparátu obleví zpráva Reset camera (Resetujte fotoaparát), resetujte fotoaparát stisknutím středu ovládacího kolečka fotoaparátu. - LCD displej se vypne. 12. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
 13. Po resetování dojde k ověření připojení fotoaparátu a objeví se následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


 14. Kliknutím na Run [Spustit] zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se zobrazí indikátor průběhu (přibližně na 15 minut). -při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 15. Až bude aktualizace dokončena, zobrazí se následující okno. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknutím zvětšíte


 16. Vypněte fotoaparát, vyjměte akumulátor a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 1.03

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.