O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj fotoaparát ještě lépe využívat.

 • Datum vydání: 05/02/2013
 • Název: Update_NEX5NV102.exe
 • Určeno pro modely: NEX-5N
 • Výhody a vylepšení:
  • Použije automatickou kompenzaci u modelu „SELP1650“
  • Aktualizuje verzi formátu RAW dat
   *Po této aktualizaci bude k dispozici korekce zkreslení RAW dat pomocí aplikace Image Data Converter Ver.4.2 nebo novější. Nejnovější verze aplikace Image Data Converter je k dispozici na následující stránce: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Win/idc/us.html
  • Přidá nastavení expozice pro snímání expoziční řady (tři políčka/1,0 EV, 2,0 EV, 3,0 EV)
  • Umožní automatické zatáhnutí modelu „SELP1650“ po vypnutí fotoaparátu
  • Zlepšuje stabilitu fungování automatického ostření
  • Rozšířená odezva AF: Když se výrazně mění vzdálenost objektu.
  • Zvýšená stabilita při určitých operacích fotoaparátu:
   • Při současném nastavení funkce [Lens Compensation: Distortion] ([Kompenzace objektivu: zkreslení]) na "Auto" a funkce [Picture Effect] ([Obrazový efekt]) na "Miniature" ("Miniatura").
   • Při nastavení [Exposure Compensation] ([Kompenzace expozice]) se zlepšilo fungování funkce [Intelligent AF] ([Inteligentní AF]).
 • Určeno pro operační systém
  • Windows Vista* SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8
   • * Verze Starter není podporována.
 • Omezení: pouze pro použití s fotoaparáty prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Systémové požadavky

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model fotoaparátu NEX-5N. Pokud je verze firmwaru 1.02 nebo novější, není třeba ho aktualizovat.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Pokud je verze firmwaru fotoaparátu NEX-5N 1.02 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.

Instalovat

Co budete potřebovat

 • Hardware počítače
  • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
  • Paměť RAM: 512MB nebo více
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme použít plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý modul akumulátoru NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Když používáte objektiv s bajonetem A s bajonetovým adaptérem LA-EA2 (prodává se samostatně) a máte na fotoaparátu aktivovanou funkci [AF Micro Adj.] (Jemné nastavení AF), uložená hodnota bude resetována.

Stažení a instalace aktualizace

Krok 1: Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_NEX5NV102.exe] (61.4MB (64 419 880 bajtů)).
 4. Uložte soubor do počítače.
Poznámky pro uživatele systému Windows 8:
Na základě výchozích nastavení programu Internet Explorer se aktualizační soubor uloží do složky [Downloads] ([Stažené soubory]). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] ([Plocha]) a vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] ([Stažené soubory]) pomocí Průzkumníku.

Krok 2: Aktualizujte firmware fotoaparátu

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru klikněte na soubor [Update_NEX5NV102.exe], který jste stáhli. Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.


  Kliknutím zvětšíte


 3. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 4. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB, LCD displej fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Poznámka: Pokud se LCD displej fotoaparátu nevypne, zkuste prosím jednu z následujících metod:
  • Odpojte od videokamery kabel USB, potom kabel USB znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware). - Pokud se na hlavním panelu neobjeví, pokračujte prosím dalším krokem.
 6. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. Na obrazovce počítače se objeví následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva "Follow computer instructions" (Řiďte se pokyny na počítači). -Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
 7. Klikněte na Next (Další). V levé spodní části aktualizačního programu se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.


  Kliknutím zvětšíte


  Pokud je aktuální verze 1.02 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.
 8. Klikněte na Next (Další).
 9. Když se objeví následující okno, přerušte připojení USB klepnutím na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) () na hlavním panelu v pravém spodním rohu obrazovky počítače. Kabel USB mezi počítačem a fotoaparátem však nechte připojený.


  Kliknutím zvětšíte


  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) neobjeví, pokračujte prosím dalším krokem.
 10. Klikněte na Next (Další).
 11. Když se na LCD displeji fotoaparátu obleví zpráva Reset camera (Resetujte fotoaparát), resetujte fotoaparát stisknutím středu ovládacího kolečka fotoaparátu. - LCD displej se vypne. 12. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
 13. Po resetování dojde k ověření připojení fotoaparátu a objeví se následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


 14. Kliknutím na Run [Spustit] zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se zobrazí indikátor průběhu (přibližně na 5 minut). -při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 15. Až bude aktualizace dokončena, zobrazí se následující okno. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.


  Kliknutím zvětšíte


 16. Vypněte fotoaparát, vyjměte akumulátor a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

Krok 3: Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 1.02

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.