O souboru ke stažení

O této aktualizaci (15/12/2011)

Děkujeme vám, že se stále zajímáte o výrobky společnosti Sony.

Sony se stále zaměřuje na kvalitu a spokojenost zákazníků, a proto nabízí aktualizaci firmwaru pro digitální fotoaparát s vyměnitelnými objektivy NEX-5. Pokyny ke stažení a instalaci aktualizace firmwaru naleznete v části "Stažení a instalace" na této stránce.

Důležité:

Pokud máte s aktualizací firmwaru problémy, obraťte se na společnost SonyKontrola verze firmwaru ve fotoaparátu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi firmwaru ve svém fotoaparátu.

 • If the firmware version of NEX-5 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazí se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Týká se modelů

 • NEX-5 s firmwarem verze 04 nebo starším

Vylepšení

Tento nástroj aktualizuje firmware NEX-5 na verzi 05 a poskytuje následující výhody:

 • Kompatibilita s bajonetovým adaptérem "LA-EA2".


Poznámka: "Funkce "Face Detection" (Detekce obličejů) a "Smile Shutter" (Snímání úsměvu) při používání bajonetového adaptéru "LA-EA2" nefungují.

Přínosy předchozích aktualizací (verze 04) zahrnuté ve verzi 05.

 • Přidání funkce [Picture Effect] (Obrazový efekt).
 • Přidání funkce [Peaking] (Vyznačení) v režimu manuálního ostření.

Přínosy předchozích aktualizací (verze 03) zahrnuté ve verzi 04.

 • Přidání funkce přizpůsobení softwarových tlačítek.
  Nyní lze přizpůsobit funkce dvou softwarových tlačítek umístěných na zadní straně fotoaparátu.
 • Přidání funkce [Menu start] (Spuštění nabídky).
  Když je vybráno 'Menu' [Nabídka], lze zobrazit buď obrazovku s hlavní nabídkou, nebo poslední sadu parametrů.
 • Zlepšení funkčnosti funkce [MF Assist] (Asistence ručního ostření)
  V režimu asistovaného ručního ostření lze nyní po dobu stanovenou uživatelem na displeji zobrazit zvětšenou část obrazu. Samotná funkce MF Assist (Asistence ručního ostření) byla také vylepšena.
 • Zlepšení funkčnosti výběru položek nabídky
  Používání nabídky bylo zjednodušeno.
 • Zachování nastavení hodnoty clony v režimu nahrávání videoklipů
  HD video lze nyní nahrávat s konstantním nastavením clony.
 • Podpora pro funkci automatického ostření pro objektivy s bajonetem A-mount
  Důležitá poznámka: Pokud s fotoaparátem používáte objektivy α v kombinaci s bajonetovým adaptérem LA-EA1, aktualizujte bajonetový adaptér LA-EA1. Po klepnutí sem se zobrazí stránka pro stažení firmwaru pro LA-EA1.
 • Zvětšení snímku, když je funkce [Release w/o Lens] (Uvolnit bez objektivu) nastavena na [Enable] (Aktivovat)

Přínosy předchozích aktualizací (verze 02) zahrnuté ve verzi 04.

 • Byla přidána funkce 3D Sweep Panorama [3D panoramatický záběr];
 • Bylo vylepšeno pořizování běžných snímků 2D Sweep Panorama [2D panoramatický záběr];
 • Byl snížen odběr energie, když je fotoaparát vypnutý;
 • Rychlejší spuštění za slabého osvětlení.


Systémové požadavky

 • Hardware počítače
  • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
  • Paměť RAM: 512 MB nebo více
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FW50
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s fotoaparátem

  Poznámka: Aktualizační funkce není u jiných kabelů USB zaručena.

Instalovat

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.

Krok 1: Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru.

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Začne se stahovat soubor [NEX-5V5_Update1112a.exe] (61,8 MB (64 815 376 bajtů)).
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Krok 2: Aktualizujte firmware fotoaparátu.

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Poklepáním na stažený soubor [NEX-5V5_Update1112a.exe] spusťte program pro aktualizaci firmwaru.


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 4. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, LCD displej fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpečně odebrat hardware] .
  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu neobjeví , pokračujte prosím dalším krokem.
 6. Po potvrzení klikněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a obrázek 2 se zobrazí na LCD displeji fotoaparátu.
  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.

  Obrázek 1


  Obrázek 2


 7. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next [Další]. V levé dolní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 8. Po potvrzení obrazovky z obrázku 3 klepněte na tlačítko Next [Další].
  Poznámka: Current version (Aktuální verze) by měla být verze 1, verze 2, verze 3 nebo verze 4.
  Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 4, aktualizace není potřeba. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish [Dokončit]. Vypněte fotoaparát, vyjměte akumulátor a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

  Obrázek 3: Aktualizace je vyžadována


  Obrázek 4: Aktualizace není vyžadována


 9. V pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezpečně odebrat hardware] , aby se připojení USB přerušilo, jak je znázorněno na obrázku 5.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu neobjeví , pokračujte prosím dalším krokem.
  Obrázek 5


 10. Stisknutím středu ovládacího kolečka resetujte fotoaparát.


  Poznámka: Když stisknete střed ovládacího kolečka, obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.

 11. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
 12. Po resetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 6.
 13. Klepnutím na Run [Spustit] zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se bude zobrazovat indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

  Obrázek 6


 14. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 7. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Obrázek 7


 15. Vypněte fotoaparát, vyjměte akumulátor a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

Krok 3: Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 05.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Krok 4: Stáhněte si příručky popisující nové dostupné funkce a postup jejich používání.

Tato aktualizace firmwaru (verze 05) obsahuje všechny nové funkce popsané v příručkách níže.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NEX-5V5_Update1112a.exe

Velikost souboru

 • -