MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Systémový software verze 3.20 pro ILCE-7R (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • ILCE-7R

O souboru ke stažení

 • Název: Systémový software verze 3.20 pro ILCE-7R (Mac)
 • Datum uvedení: 26/07/2016
 • Výhody a vylepšení:
  • Optimalizace výkonnosti objektivu SEL70200GM

Kontrola verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte verzi systémového softwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze systémového softwaru 3.20 nebo novější, není třeba provádět aktualizaci.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:
 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Důležité:
  Do systému macOS 10.13 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "DriverLoader_1013".

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • CPU: CPU Intel*
  * CPU Core Solo a Core Duo nejsou nadále podporovány.
 • Místo na pevném disku: 300 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je (tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout

 • Při aktualizaci systémového softwaru použijte plně nabitou baterii NP-FW50 nebo napájecí adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Nejprve zamezte přepnutí počítače do režimu spánku, protože provedení aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 15 minut. Podrobný postup vám poskytne výrobce.
 • Nevybírejte položku About This Firmware Updater (O tomto softwaru pro aktualizaci firmwaru) v nabídce FirmwareUpdater (Software pro aktualizaci firmwaru). Tento postup by mohl způsobit pád aktualizačního softwaru – zejména během aktualizace.

Stáhněte software pro aktualizaci firmwaru.

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7RV320.dmg].
 4. Uložte soubor do počítače.

Instalovat

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE7RV320.dmg]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Poklepejte na ikonu [Update_ILCE7RV320], která se nyní zobrazí na ploše.
 4. Poklepejte na ikonu [Firmware Updater] (Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru).
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se software pro aktualizaci firmwaru. 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Podle pokynů v okně softwaru pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 4 (Nastavení podstrana 4) --> USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte,jestli je vybrána možnost Mass Storage (Paměťové zařízení).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud se displej LCD fotoaparátu nevypne, vyzkoušejte následující metody.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
 10. V softwaru pro aktualizaci firmwaru klepněte na možnost [Next] (Další). V okně softwaru pro aktualizaci firmwaru se zobrazí Obrázek 1 a na displeji LCD fotoaparátu se zobrazí Obrázek 2.
  Poznámka: Od tohoto okamžiku nevypínejte fotoaparát,dokud aktualizace systémového softwaru neskončí.
  Obrázek 1


  Obrázek 2


 11. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.20 nebo vyšší, aktualizacenení potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.


 12. Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 13. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.


 14. Stiskněte střed ovládacího kolečka pro spuštění.
  Poznámka: Když stisknete střed ovládacího kolečka, obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem. 15. V softwaru pro aktualizaci firmwaru klepněte na možnost [Next] (Další). 16. Po resetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 3.
 17. Klepnutím na tlačítko [Run] (Spustit) spusťte aktualizaci. Během aktualizace (měla by trvat přibližně 15 minut) se zobrazí indikátor průběhu.
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

  Obrázek3


 18. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Restartování může trvat několik minut. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD. Po zobrazení na displej LCD klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).


  Poznámka: Po automatickém restartu fotoaparátu se může zobrazit obrazovka obnovení. Když je zobrazena, neodpojujte kabel USB. Po dokončení obnovení se může fotoaparát automaticky vypnout. Aktualizace je ale dokončena.

 19. Odpojte kabel USB.

Kontrola, že verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu je 3.20

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.