Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • ILCA-77M2

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru Ver.2.00 pro ILCA-77M2 (Mac)
 • Datum uvedení:11/12/2014
 • Výhody a vylepšení:
   • Zvýšená rychlost automatického ostření
   • Umožňuje nahrávání filmů v 50p/25p (režim PAL) a v 60p/30p/24p (režim NTSC) ve formátu XAVC S, který podporuje vysoké přenosové rychlosti

    * Při nahrávání filmu ve formátu XAVC S dbejte na to, abyste použili kartu SDXC třídy 10 nebo rychlejší, která byla naformátována pomocí zařízení s aktualizovaným systémovým softwarem. Pokud paměťovou kartu zformátujete, dojde k vymazání všech dat. Před formátováním si data na paměťové kartě zazálohujte.

    * Podrobnosti o funkcích nahrávání filmů XAVC S naleznete v průvodci nápovědou.

Kontrola verze firmwaru ve fotoaparátu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi firmwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze 2.00 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Mac:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo již nejsou podporovány.
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí blok akumulátoru NP-FM500H
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Stáhnout

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý modul akumulátoru NP-FM500H nebo síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Během aktualizace nezakrývejte čidla v očnici; LCD monitor by se jinak mohl přepnout na hledáček. Pokud na LCD monitoru nic nevidíte, stiskněte prosím [tlačítko FINDER/LCD].
  obrázek_fotoaparátu
 • Aktualizace firmwaru trvá přibližně 10 minut, zajistěte proto, aby počítač nepřešel do režimu spánku. Pokud by počítač přešel do režimu spánku a aktualizace by byla přerušena, spusťte celý proces aktualizace znovu od začátku.

Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_ILCA77M2V200.dmg].
 4. Uložte soubor do počítače.

Instalovat

Instalace rozšíření jádra DriverLoader

Tento krok je vyžadován, pouze pokud váš počítač využívá Mac OS X 10.10 (nebo novější). V takovém případě je třeba před provedením aktualizace firmwaru spustit přípravnou aplikaci. Pokud počítač využívá Mac OS X 10.9 nebo starší, není tento krok zapotřebí a vy můžete přejít přímo k dalšímu kroku "Instalace aplikace".

 1. Stáhněte soubor aplikace DriverLoader [DL100_1411a.dmg]
 2. Poklepejte na stažený soubor [DL100_1411a.dmg]. Nyní fotoaparát neodpojujte
 3. Poklepejte na ikonu [DL100_1411a], která se zobrazí na ploše
 4. Poklepejte na ikonu [DriverLoader].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce
Instalace aplikace
 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor [Update_ILCA77M2V200.dmg]. - Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu [Update_ILCA77M2V200], která se nyní zobrazí na ploše.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce.  Poznámka: když poklepáte na ikonu [FirmwareUpdater], může se zobrazit varovná zpráva týkající se ověření identity.

  V takovém případě zprávu zavřete klepnutím na OK. Potom přidržte stisknutou klávesu [Control] a zároveň klikněte na ikonu [FirmwareUpdater]. V nabídce zvolte možnost [Open] (Otevřít). Potom zvolte možnost [Open] (Otevřít), když se objeví varovná zpráva.
 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru.


  Kliknutím zvětšíte


 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup subpage 4 [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB, LCD displej fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Poznámka: Pokud se LCD displej fotoaparátu nevypne, zkuste prosím jednu z následujících metod:
  • Odpojte od videokamery kabel USB, potom kabel USB znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 10. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. Na obrazovce počítače se objeví následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva "Follow computer instructions" (Řiďte se pokyny na počítači). -Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
 11. Klepněte na Next (Další). V levé spodní části aktualizačního programu se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.


  Kliknutím zvětšíte


  Pokud je aktuální verze 2.00 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.
 12. Klikněte na Next (Další), objeví se následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


 13. Klikněte znovu na Next (Další).
 14. Když se na LCD displeji fotoaparátu obleví zpráva Reset camera (Resetujte fotoaparát), resetujte fotoaparát stisknutím středu ovládacího kolečka fotoaparátu. - LCD displej se vypne. 15. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
 16. Po resetování dojde k ověření připojení fotoaparátu a objeví se následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


 17. Kliknutím na Run [Spustit] zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se zobrazí indikátor průběhu (přibližně na 10 minut). -při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 18. Až bude aktualizace dokončena, zobrazí se následující okno. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknutím zvětšíte


 19. Vypněte fotoaparát, vyjměte akumulátor a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 2.00

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup subpage 6 [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.