Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • HDR-AZ1

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru Ver.1.01 pro HDR-AZ1 (Windows)
 • Datum zveřejnění:18/12/2014
 • Výhody a vylepšení
  • Zlepšuje kvalitu GPS protokolů během nahrávání videoklipů a údaje o poloze během pořizování snímků
  • Opravuje distribuční velikost obrazu ve funkci Live Streaming, pokud je velikost videa nastavena na 1280×720

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1

  Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BY1
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při provádění aktualizace firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-BY1.
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_HDRAZ1V101.exe].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systému Windows 8:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené položky). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené položky).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.1.01 pro HDR-AZ1.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na stažený soubor [Update_HDRAZ1V101.exe].


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru fotoaparátu se objeví USB Mode (Režim USB).

  Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, objeví se na obrazovce počítače zpráva "Could not find the camera for this update." (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  - Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  - Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor. Počítač může mít konektory USB i zezadu.


  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu modul akumulátoru nebo odpojte síťový adaptér, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu "2. Spusťte program pro aktualizaci firmwaru".
 4. Ověřte, zda se v pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) .
 5. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.


 6. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko [Next] (Další) V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 7. Ověřte, že Current version (Aktuální verze) je Ver.1.00, potom klepněte na tlačítko [Next] (Další).
  Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 4, aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.

  Obrázek 3: Aktualizace je zapotřebí.

  Obrázek 4: Aktualizace není zapotřebí.

 8. V pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) , aby se připojení USB přerušilo, jak je znázorněno na obrázku 5.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Obrázek 5

 9. Spusťte aktualizaci stisknutím tlačítka [REC] (Video/Foto)

  Poznámka: Po stisknutí tlačítka [REC] se vypne displej. Pokračujte dalším krokem.
 10. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 5).
 11. Po vyresetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 6.
 12. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 12 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Obrázek 6

 13. Po dokončení aktualizace se videokamera automaticky restartuje. Ujistěte se, že je videokamera zapnutá, a počkejte, dokud se znovu nezapne LCD displej. Po zapnutí LCD displeje klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB
  Obrázek 7

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru fotoaparátu Ver.1.01.

 1. Spusťte aplikaci PlayMemories Mobile nainstalovanou na vašem chytrém telefonu nebo tabletu a připojte toto zařízení ke kameře.
  Informace o postupu při instalaci aplikace PlayMemories Mobile a postupu při připojení videokamery naleznete v návodu k obsluze dodaném s videokamerou nebo v tématu „Připojení videokamery k chytrému telefonu“ (Android /iPhone) v příručce k zařízení HDR-AZ1
 2. Aktuální verzi lze zobrazit volbou položky [Settings] (Nastavení) -> [Camera information] (Informace o videokameře) v aplikaci PlayMemories Mobile