Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • HDR-AZ1

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru Ver.1.01 pro HDR-AZ1 (Mac)
 • Datum zveřejnění:18/12/2014
 • Výhody a vylepšení
  • Zlepšuje kvalitu GPS protokolů během nahrávání videoklipů a údaje o poloze během pořizování snímkůy
  • Opravuje distribuční velikost obrazu ve funkci Live Streaming, pokud je velikost videa nastavena na 1280×720

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10
  Instalace rozšíření jádra driverloader

  Tento krok je vyžadován pouze v případě, že váš počítač používá systém Mac OS X 10.10 (nebo novější). V takovém případě je před aktualizací firmwaru nutné spustit přípravnou aplikaci. Pokud váš počítač používá systém Mac OS X 10.9 nebo starší, tento krok není nutné provádět a můžete přímo přejít ke kroku „Instalace softwaru“.

  1. Stáhněte si soubor DriverLoader [DL100_1411a.dmg]
  2. Poklepejte na stažený soubor [DL100_1411a.dmg]. Ještě videokameru nepřipojujte
  3. Poklepejte na ikonu [DL100_1411a], která se nyní zobrazí na ploše
  4. Poklepejte na ikonu [DriverLoader]
  5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Core Duo již nejsou podporovány
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BY1
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při provádění aktualizace firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-BY1.
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_HDRAZ1V101.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.1.01 pro HDR-AZ1.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_HDRAZ1V101.dmg]. Nyní fotoaparát neodpojujte.
 3. Soubor [Update_HDRAZ1V101] se rozbalí.
 4. Poklepejte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce.  Poznámka: po poklepání na ikonu [FirmwareUpdater] se může zobrazit upozornění na ověření identity.

  V takovém případě tuto zprávu zavřete kliknutím na tlačítko OK. Podržte klávesu [Control] a klikněte na ikonu [FirmwareUpdater]. V nabídce vyberte položku [Open] (Otevřít). Když se objeví upozornění, vyberte položku [Open] (Otevřít).

 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru. 7. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru fotoaparátu se objeví USB Mode (Režim USB).
 8. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 2. Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
  Obrázek 1Obrázek 2

 9. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 10. Po potvrzení, že [Current version] (Aktuální verze) je [Ver. 1.00], klepněte na Next (Další).

  Pokud je [Current version] (Aktuální verze) [Ver.1.01], aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.
  Obrázek 3

 11. Zobrazí se obrazovka na obrázku 4.

  Obrázek 4


 12. Spusťte aktualizaci stisknutím tlačítka [REC] (Video/Foto)

  Poznámka: Po stisknutí tlačítka [REC] se vypne displej. Pokračujte dalším krokem.
 13. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 4).
 14. Po vyresetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 5.
 15. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

  Obrázek 5


 16. Po dokončení aktualizace se videokamera automaticky restartuje. Ujistěte se, že je videokamera zapnutá, a počkejte, dokud se znovu nezapne LCD displej. Po zapnutí LCD displeje klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB
  Obrázek 6

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru fotoaparátu Ver.1.01.

 1. Spusťte aplikaci PlayMemories Mobile nainstalovanou na vašem chytrém telefonu nebo tabletu a připojte toto zařízení ke kameře.
  Informace o postupu při instalaci aplikace PlayMemories Mobile a postupu při připojení videokamery naleznete v návodu k obsluze dodaném s videokamerou nebo v tématu Připojení videokamery k chytrému telefonu (Android /iPhone) v příručce k zařízení HDR-AZ1
 2. Aktuální verzi lze zobrazit volbou položky [Settings] (Nastavení) -> [Camera information] (Informace o videokameře) v aplikaci PlayMemories Mobile.